Випуск 04 (ТСТП)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Дослідження факторів, які впливають на пропускну та провізну спроможність залізничних ліній
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Чибісов, Юрій Віталійович
  UK: В даній роботі розглянуто фактори, які впливають на пропускну та провізну спроможність залізничних ліній, а саме: маса та довжина поїздів, швидкість їх руху, ухил ділянок. Розглянуто витрати ресурсів на пропуск поїздів різної маси та при використанні різних типів локомотивів. Також розглянуто вплив підвищення маси поїздів на рівень використання пропускної спроможності залізничних ліній.
 • Item
  Розрахунок та перевірка деяких нормативів графіка руху поїздів за допомогою ергатичного моделювання
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Пасічний, Олександр Миколайович
  UK: В статті розглядається методика побудови ергатичної моделі залізничної дільниці та визначення нормативів графіка руху поїздів з її допомогою.
 • Item
  Аналіз способів зниження швидкості відчепів на початку сортувальних колій за умов обладнання їх системою розподіленого регулювання швидкості
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Назаров, Олексій Анатолійович
  UKR: Виконано аналіз доцільності використання паркової гальмової позиції для зниження швидкості відчепів на початку сортувальних колій за умов обладнання їх системою розподіленого регулювання швидкості.
 • Item
  Модель визначення попиту на послуги транспортно-вантажного комплексу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Нагорний, Євген Васильович; Окороков, Андрій Михайлович
  UKR: Розглядається питання та послідовність розробки моделі формування попиту на послуги транспортного вантажного комплексу (ТВК).
 • Item
  Модель логістичної системи доставки вантажів між Україною та Білоруссю
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Нагорний, Євген Васильович; Нагорный, Евгений Васильевич; Nagornyy, Yevhen V.; Наумов, В. С.; Іванченко, А. В.
  UK: Описано модель логістичної системи доставки вантажів в міжнародному сполученні (на прикладі України та Білорусі). Запропоновано структурований критерій ефективності логістичної системи.
 • Item
  Контейнерные перевозки в Одесском регионе
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Левицкий, Илья Ефимович; Коробьева, Руслана Геннадиевна; Руденко, Неонила Васильевна
  RUS: В статье приведен анализ работы морских торговых портов, изложены современные тенденции развития контейнерных перевозок морским и железнодорожным транспортом Украины. Рассмотрены основные перспективы развития контейнерных перевозок в Одесском регионе.
 • Item
  Комплексный анализ железнодорожной инфраструктуры металлургического комбината на основе графоаналитического моделирования
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Козаченко, Дмитрий Николаевич; Вернигора, Роман Витальевич; Березовый, Николай Иванович
  RUS: С использованием графоаналитического моделирования выполнен комплексный анализ технического оснащения и технологии работы железнодорожного транспорта крупного металлургического комбината Украины. Предложен ряд мероприятий по совершенствованию работы подъездного пути комбината.
 • Item
  К вопросу о нормировании продолжительности грузовых операций на грузовых фронтах подъездных путей
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Козаченко, Дмитрий Николаевич; Березовый, Николай Иванович; Вернигора, Роман Витальевич; Шепета, Анатолий Максимович
  RUS: Выполнен критический анализ существующих методик нормирования продолжительности грузовых операций с вагонами на грузовых фронтах подъездных путей и проанализированы факторы, влияющие на эту продолжительность. Приведены результаты хронометражных наблюдений продолжительности грузовых операций для одного из крупных портов Украины.
 • Item
  Дослідження параметрів вагонопотоків, що розформовуються на сортувальних гірках
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Козаченко, Дмитро Миколайович; Березовий, Микола Іванович; Болвановська, Тетяна Валентинівна
  UKR: В статті виконано дослідження параметрів вагонопотоків, що надходять в розформування на сортувальні станції. Виявлено статистичні залежності у вагонопотоках, що дозволяють спростити розв’язання задачі автоматизації регулювання швидкості скочування.
 • Item
  Дослідження попиту на перевезення вантажів у напрямку Україна – Білорусь
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Іванченко, А. В.
  UK: Представлені результати досліджень попиту на перевезення вантажів на прикладі ТОВ «Кривбас-Белаз-Сервіс СП». Обґрунтовані закони розподілу та чисельні характеристики параметрів попиту.
 • Item
  Дослідження поїздо- та вагонопотоків гірничо-збагачувального комбінату
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Журавель, Вячеслав Вікторович; Журавель, Ірина Леонідівна; Яновський, Петро Олександрович
  UKR: Досліджено потужність поїздо- та вагонопотоків гірничо-збагачувального комбінату та їх структуру. Встановлено суттєву нерівномірність їх надходження на станції.
 • Item
  Дослідження процесу просування іновагонів мережею Львівської залізниці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Германюк, Юлія Миколаївна; Нестеренко, О. В.
  UK: У даній роботі розглянутий процес слідування транзитних іновагонів мережею Львівської залізниці з метою розробки пропозицій по зменшенню тривалості перебування іновагонів на даній мережі.
 • Item
  Перспективи створення адаптивної системи оперативного управління роботою локомотивів та локомотивних бригад
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Вернигора, Роман Віталійович; Єльнікова, Лідія Олегівна
  UKR: Викладено аналіз наукових праць, присвячених удосконаленню роботи локомотивного господарства, та обґрунтовано доцільність створення адаптивної системи управління роботою локомотивів та локомотивних бригад.
 • Item
  Определение рациональной конструкции продольного профиля сортировочной горки
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2012) Бобровский, Владимир Ильич; Колесник, Антон Игоревич
  RU: В данной статье разработан метод комплексного расчета высоты и продольного профиля сортировочной горки. Полученная конструкция профиля обеспечивает докатывание отцепов до расчетной точки при минимальной высоте горки. Использование предложенного метода при проектировании сортировочных горок позволит снизить эксплуатационные расходы на расформирование составов и повысить качество сортировочного процесса.
 • Item
  Моделювання процесу насуву та розпуску составів на сортувальній гірці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Бобровський, Володимир Ілліч; Демченко, Євген Борисович
  UKR: Розроблено імітаційну модель процесу насуву та розпуску составів на сортувальній гірці. Запропонована модель передбачає спільне імітування режиму руху маневрового составу та процесу скочування його відчепів. Це дозволить комплексно оцінювати якість сортувального процесу, що необхідно для визначення раціональних режимів розформування составів.
 • Item
  Оцінка пропускної спроможності промислової сортувальної станції з використанням її ергатичної моделі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Березовий, Микола Іванович; Малашкін, Вячеслав Віталійович; Коробйова, Руслана Геннадіївна
  UKR: Вирішена практична задача перевірки працездатності промислової сортувальної станції для розрахункових обсягів перевезень. Розглянуто результати аналітичного та імітаційного моделювання роботи станції, на базі яких розроблені рішення і рекомендації щодо посилення її технічного оснащення.
 • Item
  Розвиток контрейлерних перевезень в Україні та досвід перевезень в європейських країнах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Баланов, Володимир Олегович
  UKR: В статті розглянуто сучасний стан розвитку контрейлерних перевезень в Україні, приведена історія розвитку контрейлерних перевезень в країнах Європи. Досліджуються питання підвищення ефективності контрейлерних перевезень у країнах Європи та в Україні. Розглянуто вплив діяльності контрейлерних перевезень на розвиток транспортної галузі й забезпечення економічної безпеки держави.