Модель визначення попиту на послуги транспортно-вантажного комплексу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Розглядається питання та послідовність розробки моделі формування попиту на послуги транспортного вантажного комплексу (ТВК).
RUS: Рассматривается алгоритм и последовательность разработки модели формирования спроса на услуги транспортного грузового комплекса (ТГК).
ENG: An algorithm and the sequence of development of the model of the demand for the services of the transport of the cargo complex (TFC) content.
Description
А. Окороков: ORCID 0000-0002-3111-5519
Keywords
імітаційне моделювання, модель попиту, транспортний вантажний комплекс, модель, клас, випадкова величина, имитационное моделирование, модель спроса, транспортный грузовой комплекс, класс, случайная величина, simulation, demand model, the transport cargo complex, model, class, random variable, КУЕР
Citation
Нагорний, Є. В. Модель визначення попиту на послуги транспортно-вантажного комплексу / Є. В. Нагорний, А. М. Окороков // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4. – С. 75–80. – DOI: 10.15802/tstt2012/17132.