Статті КТСЛ ДІІТ (раніше КУЕР (ДІІТ)

Permanent URI for this collection

ENG: Articles DTSL DIIT (before DMOWRT DIIT)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 398
 • Item
  Determination of the Optimal Cars Exit Speeds from the Retarders on Sorting Humps
  (KTU, Lithuania, 2023) Kozachenko, Dmytro M.; Grevtsov, Serhii V.; Titova, Anastasiia
  ENG: Sorting humps are the main technical means providing the breaking- and making-up of freight trains on marshalling yards. Automation of sorting process by implementing microprocessor control systems is the main direction of increasing hump yard capacity, enhancement of safety in trains breaking-up, improvement of working conditions on hump yards. The purpose of theresearch is determination of the optimal cars exit speeds from the retarders on sorting humps. Its solution is significantly complicated because of the uncertainty of cars rolling resistance coefficient, wind velocity and direction, retarder control errors. The research is performed using the methods of the simulation modelling, mathematical statistics and direct optimization methods. The originality of the work is related to the solution of the problem of choosing cars exit speeds from the retarders in a stochastic formulation. The practical value of the work lies in the fact that the proposed method allows improving the quality of sorting process as a whole by improving the software of microprocessor control systems for automatic humping, rather than by increasing their technical facilities, which as a result will reduce the cost of their construction and operation.
 • Item
  Ways to Increase Railway Competitiveness
  (Державний університет інфраструктури та технологій, Київ, 2022) Nesterenko, Halyna I.; Muzykin, Mykhailo I.; Strelko, Oleh; Shcherbyna, Rozalia; Pavlenko, Olena
  ENG: Nowadays, railway transport is the most developed in Ukraine. It is the heart of transport services for individuals and legal entities, without it is difficult to imagine the normal functioning of production facilities and logistics firms. Rail transport also occupies the main place among domestic traffic. Passenger transportation occupies a significant place in the work of transport, so suburban transportation occupies the second place in terms of mass transportation after intercity transportation by automobile transport . The demand for this type of transportation can be called elastic, since there is an impact of seasonality on transportation, for example, the beginning and ending of academic semesters, vacation time. Therefore, it is advisable to consider tourist trains that could run on sections of the Dnіpro-Pіvdennij station – Apostolovo station, Dnіpro-Pіvdennij station – Surskoye station, Dnіpro-Pіvdennij station – Zhovtokamenka station, Dnіpro-Pіvdennij station – Elizarovo station. The article provides graphs of the movement of these trains, allowing passengers to visit attractions along the entire route. Consequently, tourist routes can improve the development of tourism throughout Ukraine, and not popular destinations. This may result in increased demand for tourist trains, increased monetization of passenger transportation, thereby improving passenger comfort.
 • Item
  Аналіз способів кріплення при перевезенні озброєння, військової техніки залізничним транспортом
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Бех, Петро Вікторович; Гудімов, Віктор Володимирович; Максименков, Євген Анатолійович
  UKR: Метою роботи є проведення аналізу організації безперервності перевезень військових частин Збройних Сил України. Наразі важливим є питання готовності здійснювати переміщення військових частин (підрозділів) в короткі строки, не порушуючи їх цілісності, із забезпеченням можливості раптового переходу до виконання завдань за призначенням, що є невід’ємною складовою військових операцій (бойових дій) [1–3]. Висвітлено проблемні питання під час навантаження військових ешелонів та транспортів в сучасних умовах. Визначені комплексні заходи, спрямовані на оптимізацію часових показників та витрат часу на вантажно-розвантажувальні операції. На підставі проведеного аналізу зроблено висновки про необхідність створення та виготовлення комплектів універсальних багатообертових кріплень на кожну техніку. Успіх виконання військових перевезень залежить в першу чергу від організації тісної взаємодії між органами військового управління та органами управління на видах транспорту, від своєчасної та якісної підготовки військової частини до перевезення. Взаємодія з органами управління на видах транспорту здійснюється з питань забезпечення та регулювання військових перевезень, узгодження технічних можливостей та здійснення контролю підготовки до виконання перевезень [4–6]. Наукова новизна полягає в постановці задачі по підготовці військової техніки до перевезення до виходу підрозділів ешелону на станцію навантаження. А також одночасно з підготовкою техніки відбувається заготівля кріпильних матеріалів і пристосувань. Екіпажі військової техніки в підготовці до перевезення проводять тренування заїзду технікою на рухомий склад та кріпленню її з вибраним способом кріплення згідно Правил. Управління військових сполучень на залізницях спільно з керівництвом залізниць здійснюють своєчасне забезпечення перевезень рухомим складом, безперервне управління військовими перевезеннями, вживають заходів з прискореного просування ешелонів та транспортів в зоні відповідальності, контроль економії бюджетних коштів під час виконання навантажувально– розвантажувальних операцій. З моменту віддачі наказу по військовій частині на перевезення підготовка до перевезення проводиться під керівництвом начальників ешелонів. Ця підготовка складається з підготовки особового складу, підготовки техніки, майна і вантажів.
 • Item
  Роль технологій у покращенні транспортної безпеки: системи безпеки автомобілів та інфраструктури
  (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2023) Гальона, Інеса Іванівна; Ігнатенко, Олександр Семенович; Харченко, Олеся Іванівна
  UKR: Розвиток технологій у сфері автомобільного транспорту та дорожньої інфраструктури створює потужний потенціал для зменшення ризику дорожніх пригод та збереження життя. Мета цього дослідження полягає в аналізі та оцінці впливу технологій на покращення транспортної безпеки з фокусом на системи безпеки автомобілів та інфраструктури.
 • Item
  Introduction of Bimodal Technologies for Transportation of Grain Cargoes
  (KTU, Lithuania, 2023) Malashkin, Vyacheslav V.; Berezovyi, Mykola I.; Korobiova, Ruslana H.
  ENG: The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of bimodal grain cargo transportation in containers in comparison with other methods of their delivery to seaports. The studying of the grain transportation process is carried out using the methods of mathematical statistics, computer simulation and the theory of organization of railway operational work. Estimation of variants of transportation organization was carried out using the methods of economic-mathematical modeling. The originality of the work is that it received the dependence of the cost of grain cargo delivery on the distance, taking into account the design features of rolling stock and the specific functioning of railway stations for its processing. The practical significance of the work lies in the fact that the implementation of its results allows reducing the logistics costs of grain cargo transportation.
 • Item
  Improvement of the Method of Time Rationing for Assembling Car Groups on One Track
  (Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine, 2024) Kozachenko, Dmytro M.; Gera, Bogdan V.; Taran, Ihor; Korobiova, Ruslana H.; Malashkin, Vyacheslav V.; Hermaniuk, Yuliia M.
  ENG: Purpose. To improve the method for standardizing the duration of the shunting operation of assembling cars on one track. This can be achieved as a result of solving the following research problems: development of a method for searching the optimal order of assembling cars on one track; distribution parameters estimation of the random value of the duration of shunting operation of assembling cars on one track based on calculation experiments. Methodology. During the research, the methods of theory of railway operation, dynamic programming and mathematical statistics were used. Findings. Research on the assembling process of car group to one track established the distribution parameters of the random variable of time spent for shunting. In the course of the research, the problem of choosing the optimal order of shunting operations during car assembling was formalized and solved as a problem of dynamic programming. The time spent for shunting work was chosen as the optimality criterion. The paper considers the possibility of approximating the data of calculation experiments by analytical dependencies. It was found out that the use of linear polynomials with interaction allows obtaining dependencies describing time standards with a relative accuracy of ±5 %. Originality. The method is improved for developing the time standards for shunting work, which, unlike the existing one, is based on the performance of a series of calculation experiments, each of which solves the optimization problem of finding such an order of assembling cars that ensures minimum time consumption for shunting. Practical value. The methods developed in the work and the dependencies obtained allow improving the quality of decisions made when developing technology and designing railway stations and sidings of industrial enterprises.
 • Item
  Дослідження експортних вантажопотоків зернових з України
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Хоменко, Юрій Леонідович; Окороков, Андрій Михайлович
  UKR: Мета. Після початку повномасштабної військової агресії російської федерації проти нашої країни порушилася більшість логістичних ланцюгів, в тому числі із забезпечення експорту зернових. Поточна система перевезень зосереджена на перевезенні збіжжя до західних кордонів із подальшим перевантаженням до вагонів європейської колії, що є складним та дорогим варіантом. Для забезпечення відновлення повноцінного експорту зернових доцільно провести дослідження щодо витоків та обсягів переміщення зернових, шляхів перевезення та альтернативних варіантів. Відповідно, метою дослідження є визначення основних пунктів зародження та погашення вантажопотоків зернових експортного сполучення в Україні та встановлення напрямку вдосконалення транспортно-технологічних ліній експорту зернових з України у глобальних ланцюгах постачання. Проаналізовано обсяги зародження вантажопотоків по залізничних станціях України. Обґрунтовано наукові методи та спосіб вдосконалення транспортно-технологічних ліній експорту зернових. Методи. Виконано аналіз літературних джерел, що дозволило встановити, що портовий напрямок є основним при виконанні перевезень зернових. Проаналізовано особливість формування вантажопотоків зернових експортного спрямування. Використано методи математичної статистики, теорії імовірності, теорії множин, теорії алгоритмів, теорії транспортних процесів та систем, теорії систем. Встановлено, що розподіл обсягів зародження зернових вантажопотоків по залізничних станціях відправлення у 2021 / 2022 маркетинговому році у більшості підпорядкований несиметричним законам розподілу. Найменше відхилення спостерігається при апроксимаціях Коші та Гама-розподілом. Виконано статистичний аналіз вагонопотоків із зерновими вантажами, що дозволило отримати наступні результати: математичне сподівання становить 55,8 вагона, стандартне відхилення 58,0 вагона, коефіцієнт варіації 1,04. Наукова новизна. Науковою новизною, що отримана в результаті дослідження, якому присвячена стаття є одержана апроксимована щільність розподілу обсягів зародження зернових вантажопотоків по залізничних станціях відправлення (на прикладі 2021 / 2022 маркетингового року). Практична значимість. Встановлені математичне сподівання та рівень кореляції зародження зернових вантажопотоків по залізничних станціях відправлення (на прикладі 2021 / 2022 маркетингового року). В подальших дослідженнях одержані результати будуть використані в якості вихідних даних для моделювання роботи системи транспортування зернових вантажів у напрямку західних кордонів, а в перспективі – у напрямку чорноморських портів України.
 • Item
  Оптимізація розподілу рухомого складу при перевезеннях вантажів автомобільним транспортом
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Харченко, Олеся Іванівна; Сакаль, Ольга Михайлівна; Карапиш, А. С.
  UKR: Мета. Транспортні витрати збільшують вартість продукту на третину, а в деяких випадках доставка вантажу збільшує вартість товару на величину еквівалентну вартості самого товару. Тому, зменшення частки транспортних витрат є пріоритетним завданням значної кількості підприємств. Одним із способів досягання мети щодо зменшення транспортних витрат є ефективне використання та розподіл рухомого складу. Метою даної статті є дослідження питання оптимізації розподілу рухомого складу при перевезеннях вантажів автомобільним транспортом та розробка математичної моделі для вирішення задачі оптимального розподілу транспортних засобів, яка враховує реальні потреби вантажовласників та можливості автотранспортних підприємств при розподілі транспортних засобів по лініям перевезень. Методика. Задачею дослідження є ефективне використання рухомого складу для доставки вантажу між вантажовідправниками та вантажоодержувачами у повному обсязі за критерієм ефективності – мінімум сумарної вантажопідйомності рухомого складу. Об’єктом моделювання є процес розподілу транспортних засобів. Для розв’язання такого типу задачі було використано метод оптимізаційного моделювання, який дозволяє оптимально закріпити одержувачів вантажу за вантажовідправниками. Результати. У статті наведена математична модель задачі оптимального розподілу транспортних засобів, яка вирішує задачу сформульовану наступним чином: за заданими напрямками доставки вантажу та об’ємами перевезень по ним та певної кількості автомобілів різних типів, необхідно розподілити рухомий склад для забезпечення доставки вантажу кожному клієнту у повному обсязі та найбільш ефективно. Наукова новизна. Наукова новизна полягає у розробці математичної моделі, яка дозволяє вирішувати задачу оптимального розподілу рухомого складу у випадку недостатньої кількості автомобілів через збільшення кількості транспортних засобів (якщо є можливість до збільшення кількості рухомого складу для виконання заданого об’єму перевезень) або зменшення об’єму перевезень (коли відсутня можливість до збільшення кількості рухомого складу з вираховуванням рівноцінності клієнтів щодо недовозу вантажу). Практична значимість. Практична значимість роботи полягає в тому, що розроблена математична модель дозволяє враховувати реальні потреби вантажовласників та можливості автотранспортних підприємств при розподілі транспортних засобів по лініям перевезень. На базі створених моделей можуть бути розроблені алгоритми для вирішення задач оптимального розподілу транспортних засобів, кожен із яких може бути запрограмований та реалізований за допомогою обчислювальної техніки та використовуватися для практичних розрахунків.
 • Item
  Дослідження транспортного забезпечення металургійної промисловості залізничними технологічними маршрутами
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Заруба, Олександр Володимирович; Окороков, Андрій Михайлович
  UKR: Мета. В умовах повномасштабної війни забезпечення стабільного функціонування національної економіки є однією із стратегічних задач. Функціонування промислового комплексу, наявність робочих місць та сплата податків до державного бюджету є, в тому числі, часткою забезпечення обороноздатності країни. Однією з основних галузей економіки України є металургійна промисловість, отже вона потребує впровадження заходів із забезпечення надійної та стабільної роботи навіть в умовах військової агресії, постійних ризиків нанесення повітряних ударів та пошкодження інфраструктури. Відповідно до цього, метою дослідження є проведення аналізу та визначення структури вантажопотоків технологічних маршрутів транспортного обслуговування металургійного виробництва (на прикладі ПАО «Запоріжсталь»). Досліджено динаміку обсягів перевезення залізної руди (залізорудного концентрату) та коксівного вугілля (коксу) за видами транспорту. Досліджено нерівномірність та виконати описову статистику добових обсягів перевезення залізної руди (залізорудного концентрату) та коксівного вугілля (коксу) для металургійного виробництва (на прикладі ПАО «Запоріжсталь»). Методи. Проведено аналіз нерівномірності добових обсягів надходження вантажів на потреби металургійного підприємства (на прикладі ПАО «Запоріжсталь») технологічними маршрутами залізничного транспорту. Використано методи математичної статистики, теорії імовірності, теорії транспортних процесів та систем. В результаті проведеного аналізу вантажопотоків, що надходять на підприємство встановлено, що розподіл добового обсягу прибуття залізної руди до станції Запоріжжя Ліве підпорядковано симетричним законам розподілу із відносно низькою варіацією 18,4 %. Розподіл випадкової величини добових обсягів надходження коксу також вказує на певну симетричність з достатньо високою імовірністю (59%), і апроксимується нормальним розподілом. Наукова новизна. В результаті проведених досліджень було встановлено, що апроксимована щільність розподілу обсягів надходження залізної руди (залізорудного концентрату) та коксівного вугілля (коксу) до металургійного виробництва (на прикладі ПАО «Запоріжсталь» за 2022 рік). Практична значимість. Встановлені математичне сподівання та рівень кореляції обсягів надходження залізної руди (залізорудного концентрату) та коксівного вугілля (коксу) до металургійного виробництва (на прикладі ПАО «Запоріжсталь» за 2022 рік). В подальшому одержані результати планується використати в якості вихідних даних до імітаційної моделі функціонування системи транспортного забезпечення промислового підприємства.
 • Item
  Розвиток методів моделювання скочування відчепів із сортувальних гірок
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Козаченко, Дмитро Миколайович; Гревцов, Сергій Веніамінович; Клига, Олександр Володимирович
  UKR: Мета. Метою цієї статті є проведення історичного аналізу розвитку методів моделювання скочування відчепів із сортувальних гірок та визначення напрямків їх удосконалення для вирішення задач, що сьогодні стоять перед залізничним транспортом України. Методика. Дослідження виконані на підставі обробки літературних джерел бібліотеки Українського державного університету науки та технологій, а також наукометричних баз Scopus та Google Scholar. Результати. Основним елементом процесу розформування составів на сортувальних гірках є процес керованого скочування вагонів. Зародження методів моделювання скочування відчепів із сортувальних гірок відбулося на початку 20-го сторіччя, коли вони виділилися із методів тягових розрахунків. До середини 20-го сторіччя моделювання скочування відчепів здійснювалося з метою вирішення задач проєктування сортувальних гірок. Для цього періоду характерним є моделювання скочування поодиноких вагонів в відомих умовах. Ускладнення методів моделювання роботи сортувальних гірок пов’язано з задачами автоматизації управління скочування відчепів. З цією метою були вирішені задачі встановлення законів та параметрів розподілу випадкових величин що опору, що діють на відчепи, врахування зміни поздовжнього профілю колії під відчепом, моделювання роботи гальмових уповільнювачів та систем управління ними та ін. Сучасні умови функціонування сортувальних гірок України характеризуються значним зменшенням обсягів роботи. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній на підставі історичного аналізу розвитку методів моделювання скочування відчепів із сортувальних гірок встановлені зв'язки між умовами роботи залізничного транспорту та методами моделювання гіркових процесів. Практична значимість. Практична значимість результатів полягає в тому, що вони вказують на необхідність розвитку методів моделювання скочування відчепів із сортувальних гірок за неточної інформації про їх ходові характеристики та умови скочування. Це дозволить підвищити ефективність роботи сортувальних гірок без значних капітальних вкладень у системи управління розпуском.
 • Item
  Building Models to Optimize Vehicle Downtime in Multimodal Transportation
  (PC TECHNOLOGY CENTER, 2023) Razghonov, Serhii; Lesnikova, Iryna; Kuznetsov, Vitalii M.; Kuzmenko, Albina; Khalipova, Nataliіa; Chernikov, Danylo; Zvonarova, Olha V.; Prokhorchenko, Halyna; Horulia, Mykola; Bekh, Petro V.
  ENG: Sustainable development has become the main focus of transport policy and planning around the world. One of the practical goals when performing multimodal transportation is the optimization of logistics costs. That is, the object of research is the process of multimodal transportation. Empirical research shows that the problem of optimization of transportation costs can be solved by different methods. But the result will be similar. In the given approach, only one component of the transportation process is subject to optimization, which is the overload time. The solutions are based on the method of mass service theory and the method based on fuzzy logic. With the help of these methods, based on practical data, time parameters were calculated that characterize overloading from railway transport to road transport. The application of the method of a weakly formalized process in relation to transport logistics was considered, taking into account not only quantitative estimates but also qualitative, vaguely defined criteria that do not lend themselves to formalization, and the relationships between them. The model was developed for further research of this process, prediction of its behavior, optimization of functioning. It is based on the technology of fuzzy sets. The results obtained using the agent model based on the mass service network and the model based on fuzzy logic differ within the permissible specified limits of no more than 5–7 %. The application of fuzzy logic in the logistics of multimodal transportation is relevant and gives the best results compared to traditional methods of the theory of mass service systems. The article includes comparisons that reflect the advantages of the proposed approach. The obtained results are of a practical nature and can be used to make a decision on choosing a route and/or when transferring from one mode of transport to another.
 • Item
  Determining Loading Patterns in the Bearing Structure of a Railroad Flatcar with a Floor Made from Sandwich Panels
  (PC TECHNOLOGY CENTER, 2023) Lovska, Alyona O.; Nerubatskyi, Volodymyr; Okorokov, Andrii M.; Vernyhora, Roman V.; Zhuravel, Iryna L.
  ENG: The object of research is the processes of emergence, perception, and redistribution of loads in the supporting structure of a flatcar with a floor made of sandwich panels. To reduce the impact of dynamic loads on the supporting structure of a flatcar, as well as the safety of goods transported in it, it is proposed to manufacture floors from sandwich panels. Within the framework of the study, mathematical modeling of the dynamic load on a flatcar when it runs in a loaded state was carried out. It was found that, taking into account the proposed solution, the accelerations acting on the supporting structure of a flatcar are reduced by 8.4 % compared to the typical one. At the same time, accelerations acting on cargo placed on a flatbed car are reduced by 11.7 %. The results of calculating the strength of sandwich panels, when arranged on a flatcar, proved the feasibility of the proposed improvement. The main indicators of dynamics of the improved flatcar structure operated in an empty state were determined. It was established that the flatcar movement is assessed as "good". A feature of the results reported here is that the improved supporting structure of a flatcar contributes not only to reducing its dynamic load but also to improving the safety of transported cargoes. The scope of practical application of the results is the engineering industry, in particular, railroad transport. The condition for the practical application of the research results is the use of energy-absorbing material in the structure of sandwich panels. The study could contribute to devising recommendations regarding the design of modern structures of railroad vehicles and increasing the efficiency of the functioning of the transportation industry.
 • Item
  Optimization of Track Distribution of Industrial Railway Stations between Car Designations
  (Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine, 2023) Nurzhaubayev, Meiram; Grevtsov, Serhii; Korobiova, Ruslana H.; Manafov, Elshan; Abdukarimov, Sadratdin; Arpabekov, Muratbek
  ENG: Purpose. To improve the method for distributing the tracks of industrial railway stations for the accumulation of car groups between separate assignments. The optimization problem is to find such a distribution of classification work between the industrial marshalling yard and freight stations, as well as such a distribution of marshalling yard tracks between individual destinations, which ensures the minimum time expenditures on shunting work. Methodology. The studies were carried out using the methods of the theory of railway operation, simulation modeling and dynamic programming. Findings. The optimization problem of distribution of sorting work between the marshalling yard and freight stations of an industrial enterprise, as well as searching for such a distribution of marshalling yard tracks between individual destinations, which ensures the minimum time expenditures for shunting work, has been solved. Originality. The paper proposes a method for formalizing and solving the problem of distributing the tracks of industrial railway stations for the accumulation of car groups between individual destinations as a dynamic programming problem. Unlike the existing methods, where the number of tracks is considered as a constraint, in the proposed method, the number of tracks is an objective function argument of minimizing the duration of shunting operations, which improves the quality of the solutions obtained. Practical value. The method proposed in the paper, due to the rational distribution of the existing track arrangement of railway stations, makes it possible to reduce the time expenditures on the making- and breaking-up the trains and shunting transfers and, due to this, increase the carrying capacity of the stations, as well as reduce the cost of production of enterprises.
 • Item
  Сompetitiveness Assessment of the Railway Network of Kazakhstan in the Performance of Transit Container Transportation
  (Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine, 2023) Tilemissova, Aigul; Kozachenko, Dmytro M.; Vernyhora, Roman V.; Izteleuova, Maral; Arpabekov, Muratbek
  ENG: Purpose. To improve the methods for assessing the routes of transportation of containers by transit railway administrations. Methodology. The results of the presented scientific research were obtained on the basis of general methods of cognition such as abstract-logical analysis, systematization, the method of theoretical generalization, as well as on the basis of special methods of economic and mathematical modeling, the theory of railway operation and transport geography. Findings. In the course of the study, an analysis was made of the transport network of the Eurasian continent as a whole and the railway transport network of Kazakhstan, as part of it, in particular. An assessment was made of the socioeconomic development of the regions, transportation between which can potentially be carried out through the territory of Kazakhstan. Indicators of the duration and cost of shipping containers by sea and rail between East Asia and Europe have been established. An assessment of the competitive ness of container transportation routes passing through the territory of Kazakhstan in comparison with alternative routes was made. Originality. In this paper, the method for estimating the routes of transportation of containers by transit railway administrations has been improved. Unlike existing methods, the assessment of the duration of transportation is carried out throughout the entire length of transportation “from door to door”. Also, the paper proposes to evaluate the effectiveness of railway routes, taking into account the service of the entire territory through which they pass, and not just the starting and ending points. Practical value. The results of the research allow railway administrations to improve the efficiency of planning the development of transit container traffic on different routes. The regions for which the railways of Kazakhstan can compete with maritime trans port both in terms of price and in terms of the speed of transportation for the entire container traffic, as well as regions for which competition can be carried out only for the market share of transportation in containers of valuable and perishable goods, have been established.
 • Item
  Діджиталізація та сучасні електронні сервіси у сфері вантажних автомобільних перевезень
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, Україна, 2023) Демченко, Євген Борисович; Дорош, Андрій Сергійович; Сковрон, Ігор Ярославович; Баланов, Володимир Олегович
  UKR: Мета. Діджиталізація бізнес-процесів та впровадження прозорих і ефективних електронних сервісів для надання адміністративних послуг є одним з ключових державних пріоритетів України, реалізація якого сприяє євроінтеграційним процесам та сталому розвитку країни за рахунок зниження корупційних ризиків в усіх галузях економіки та соціальної сфери. Одним з головних завдань, що постає при вирішенні даної проблеми, є запровадження та використання сучасних інформаційних технологій і електронного документообігу на автомобільному транспорті. В цьому зв’язку в роботі виконано аналіз функціоналу існуючих на ринку автомобільних перевезень України інформаційних систем та розглянуто порядок їх використання при організації перевезень. Методика. Під час виконання дослідження використані методи аналізу та експертної оцінки для вивчення основного функціоналу та порядку застосування інформаційних систем під час організації вантажних автомобільних перевезень. Результати. В теперішній час в Україні для організації автомобільних перевезень успішно реалізовано та експлуатується ряд електронних сервісів та систем, таких як: Шлях, єЧерга, WiM. На завершальному етапі впровадження знаходиться система електронного документообігу е-ТТН. Наукова новизна. Отримані результати аналізу функціоналу та порядку використання сучасних інформаційних систем з організації автомобільних перевезень вантажів дозволяють виконати наукове та економічне обґрунтування вибору програмних продуктів для вирішення оперативних логістичних задач та підвищення ефективності транспортного процесу. Практична значимість. Представлені результати досліджень можуть бути використані для організації та оптимізації процесу перевезень вантажів автомобільним транспортом України.
 • Item
  Experimental Studies on the Strength of a Flatcar during Shunting Impacts
  (MDPI, Basel, Switzerland, 2023) Vatulia, Glib; Gerlici, Juraj; Lovska, Alyona O.; Fomin, Oleksij V.; Okorokov, Andrii M.; Pavliuchenkov, Mykhailo; Petrenko, Dmytro; Kravchenko, Oleksandr
  ENG: The increasing demand for container transportation makes it necessary to equip the wagon fleet with appropriate flatcars in good technical condition. The study deals with the determination of the strength of the flatcar during shunting impacts using the finite element method. The flatcar model 13-401 modernized with fixed fittings for securing containers on the frame was used as a prototype. The authors determined the fields of the maximum equivalent stresses in the bearing structure of a flatcar. The strength calculation was made in SolidWorks Simulation. It was found that, during a shunting collision, the maximum equivalent stresses to the flatcar were about 418 MPa and they were concentrated in the fixed fittings. The strength was also studied using the method of electric strain gauging. The research included different impact speeds. The test results showed that the maximum difference between the stresses obtained theoretically and experimentally was 17.0%. The strength model of the flatcar was tested using the Fisher criterion. The study demonstrated that the damage to the bearing structure of the flatcar and containers could be reduced when applying an improved interaction diagram.
 • Item
  Дослідження впливу потужності вагонопотоків на показники плану формування поїздів
  (Видавничий дім «Гельветика», Університет митної справи та фінансів, Дніпро, 2022) Кузьменко, Альбіна Ігорівна; Бех, Петро Вікторович; Лашков, Олександр Васильович; Максименков, Євген Анатолійович
  UKR: Інтенсифікація роботи залізничного транспорту, як однієї із ключових галузей економіки країни, є головним у рішенні завдання повного й своєчасного задоволення потреб бізнесу в перевезеннях. Залізничний транспорт і в перспективі буде виконувати основний обсяг масових перевезень, і насамперед кам’яного вугілля, руди, чорних металів, лісу, продовольчих вантажів, хімічних і мінеральних добрив, нафтопродуктів, будівельних матеріалів. Удосконалення технології роботи станції включає заходи, спрямовані на скорочення простою вагонів, раціональне використання технічних засобів, якими обладнана станція, скорочення непродуктивних витрат, підвищення доходності залізниці, що потребує постійної уваги та корегування оперативного плану формування вантажних поїздів, утримування технічного оснащення станції на достатньому рівні, який забезпечував би її стійку та безаварійну роботу, спрямовану на задоволення потреб перевізного процесу. Основною задачею даної роботи є визначення головних напрямків поліпшення експлуатаційної роботи сортувальних станцій.
 • Item
  Аналіз транспортних мереж та організації автомобільних перевезень в країнах Європи
  (Видавничий дім «Гельветика», Університет митної справи та фінансів, Дніпро, 2022) Нестеренко, Галина Іванівна; Музикін, Михайло Ігорович; Бібік, Світлана Ігорівна; Швайко, Анастасія Юріївна
  UKR: Дана стаття присвячена аналізу транспортних мереж таких європейських країн, як Словаччина, Чехія і Польща, та носить оглядовий характер. Стаття може бути корисною для біженців з України, що перетнули кордон з цими державами на власному транспорті, а також для організацій, що займаються масовими перевезеннями людей між Україною та вказаними країнами. У статті проаналізовано організацію автомобільного руху в цих країнах. Зокрема, визначено стандартні обмеження швидкості, загальну протяжність автошляхів, вартість палива та проїзду платними дорогам. Крім того, було визначено розмір стандартних штрафів та наявність обов’язкового обладнання автомобілів у цих країнах. Аналіз організації автомобільного руху в Словаччині, Чехії та Польщі поданий у вигляді таблиць та діаграм, на підставі яких було зроблено висновки про можливість подальшого розвитку системи організації автомобільного руху. Побудовано діаграми обмеження швидкості руху, протяжності мережі автомобільних доріг, вартості пального. Наведено загальні карти автомобільних доріг та мапи платних ділянок по кожній країні. Встановлено схожості та відмінності в трьох країнах за наведеними характеристиками. У висновку підведені підсумки стосовно того, яка з країн є найбільш привабливою для організації міжнародних перевезень.
 • Item
  Роль навігаційних систем в організації ефективної роботи автомобільного транспорту
  (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2022) Музикін, Михайло Ігорович; Нестеренко, Галина Іванівна; Стрелко, Олег Григорович; Клочкова, Ніна
  UKR: Одним з основних способів підвищення ефективності роботи автомобільного транспорту України є застосування навігаційних систем та їх розвиток. Метою роботи є дослідження ролі навігаційних систем в організації ефективної роботи автомобільного транспорту України.
 • Item
  Increasing the Efficiency of Using Backline and Private Railway Infrastructure in the Conditions of the Transportation Market
  (Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine, 2023) Issina, Botagoz; Kozachenko, Dmytro M.; Taran, Ihor; Muratbekova, Gulzhan; Bitileuova, Zukhra
  ENG: Purpose. Improving the efficiency of interaction between enterprises that operate public and private railway infrastructure when performing cargo transportation and cargo operations. Methodology. The studies were carried out using the methods of the theory of railway operation and economic and mathematical modeling. Findings. The study found that the transition from a planned economy to a market economy along with increasing customer requirements for the composition and quality of transport services is an objective reason for an increase in carriage downtime at private sidings and junction stations, a shortage of track capacity and shunting locomotives. It is shown that the existing approaches to assessing the effectiveness of the interaction between train tracks of enterprises and mainline railways are aimed at improving the performance of the rolling stock and do not create incentives to solve the problem of the shortage of transfer and processing capacity of the railway infrastructure. Originality. The paper proposes an improved method for assessing the effectiveness of the interaction of participants in the transportation process when performing transportation and cargo operations on the private sidings of industrial enterprises, based on the time the infrastructure is occupied. This approach, unlike the existing one, encourages railways and industrial enterprises to jointly search for the best technological solutions for the use of public and private railway infrastructure. Practical value. The method proposed in the paper for assessing the interaction of participants in the transportation process makes it possible to separate station services in the tariff for the use of the railway infrastructure into separate services of service facilities and track access to them. This will create a competitive environment and encourage participants in the transportation process to use the existing railway infrastructure and develop a new one to obtain a synergistic effect more efficiently.