Інші праці КМЧС (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Інститут промислових та бізнес технологій (ІПБТ)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Індустрія 4.0: європейські практики у вищій освіті та на виробництві
  (Поліграфічна акцидентна фірма, м. Дніпро, 2023) Шатоха, Володимир Іванович; Потап, Олег Юхимович; Жаданос, Олександр Володимирович; Чернова, Наталя Сергіївна
  UKR: Проект HEIn4.0 «Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні (609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP)», виконується в рамках програми Erasmus+ за участі університетів і підприємств Бельгії, Португалії, Швеції, Грузії та України з 2020 року. Видання знайомить освітян і промисловців з передовим європейським досвідом, оформленим у вигляді опису вебінарів та тренінгів, що відбулися в рамках проекту, у контексті відповіді на виклики Індустрії 4.0. Публікація надає можливість широкому загалу освітян та промисловців стати співучасниками проекту заради того, щоб надалі разом впроваджувати найбільш передовий досвід реформування вищої освіти назустріч новим цивілізаційним та технологічним викликам.
 • Item
  Альтернативні процеси виробництва чорних металів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Мамешин, Валерій Сергійович; Журавльова, Світлана Валеріївна; Синегін, Євген Володимирович
  UKR: Викладено робочу програму дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів», наведені рекомендації до вивчення дисципліни, як при аудиторній роботі, так і при самостійній роботі студентів, надані методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни. Призначена для студентів спеціальності 136 – Металургія.
 • Item
  Розрахунковий аналіз доменного процесу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Тараканов, Аркадій Костянтинович; Чистяков, Володимир Григорович; Ягольник, Максим Вікторович; Бойко, Максим Миколайович
  UKR: Наведені рекомендації до вивчення дисципліни, як при аудиторній роботі, так і при самостійній роботі студентів, надані методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни. Призначена для студентів спеціальності 136 – металургія (металургія чавуну).
 • Item
  Диспергування в сталеплавильних системах
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Мамешин, Валерій Сергійович; Синегін, Євген Володимирович; Журавльова, Світлана Валеріївна; Молчанов, Лавр Сергійович
  UKR: Викладено робочу програму дисципліни «Диспергування в сталеплавильних системах», наведені рекомендації до вивчення дисципліни, як при аудиторній, так і при самостійній роботі студентів, надані методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни. Призначена для студентів спеціальності 136 – Металургія.
 • Item
  Сталий розвиток в промисловості : робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів спеціальності 136 – Металургія (магістерський рівень)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Шатоха, Володимир Іванович; Ягольник, Максим Вікторович
  UKR: Наведені рекомендації до вивчення дисципліни, як при аудиторній роботі, так і при самостійній роботі студентів, надані методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни. Призначена для студентів спеціальності 136 – Металургія.
 • Item
  Possibilities of Using Alkaline Earth Bentonite Clays of Cherkasy Deposit in Pellet Production Processes
  (Universitas Publishing, Petroșani, Romania, 2022) Zhuravlev, F. M.; Chuprinov, E. V.; Tarakanov, Arkadij Konstantinovich; Kassim, D. O.; Lyakhova, I. A.
  ENG: Objective: to analyze and determine the potential of alkaline earth bentonite clays of Ukraine for use as a binder in the production of iron ore pellets. Methods: performing rheological studies of bentonite clay samples and their chemical analysis, electron microscopic studies of samples. Results: the analysis of the chemical composition and requirements for the rheological characteristics of bentonite clays used in the production of iron ore pellets at metallurgical enterprises of Russia and Ukraine is carried out. The swelling indicators and water absorption of monoionic forms of bentonites of some deposits in water of different hardness are given. The quality of pellets with bentonites, that have a different exchange complex, during an industrial water of various hardness usage is examined. The analysis of the mineralogical and chemical composition, as well as the size and composition of the exchange complex of alkaline-earth bentonite clays of the Cherkasy deposit (Ukraine), which has the largest reserves of such clays in the CIS is carried out. It is shown that clays suitable for the production of pellets are located near the surface of the earth. A comparative analysis of the strength characteristics of pellets using bentonites with an alkaline and alkaline-earth exchange complex is presented. Comparative tests of pelletizing of charges with different humidity and with the addition of 0.5% alkaline bentonite and a mixture of clays of the IV and II layers of the Cherkasy deposit have been carried out. It is shown that with increasing humidity in granules with both types of binders, the dynamic strength, porosity and temperature of the “impact” of granules increase with a minimum difference in the absolute values of indicators with different binders.