Інші праці КМЧС (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Інститут промислових та бізнес технологій (ІПБТ)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Психологія сім’ї
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Учитель, Інна Борисівна; Фоменко, Ірина Анатоліївна
  UKR: Навчально-методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Психологія сім’ї» призначені для використання студентами усіх спеціальностей (магістерський рівень) денної та заочної форм навчання під час самостійного засвоєння матеріалу й підготовки до лекційних і семінарських занять та контрольних заходів. Навчально-методичні вказівки містять перелік основної й додаткової літератури, індивідуальні завдання й рекомендації до їх виконання, питання для самоконтролю та обговорення на семінарах, а також теми творчих завдань
 • Item
  Energy and Technological Modelling of Metallurgical Processes from Out-of-Furnace Iron Processing to Continuous Casting
  (Baltija Publishing, Riga, Latvia, 2023) Stoianov, Oleksandr M.; Petrenko, Vitalii O.; Niziaiev, Kostiantyn G.
  ENG: Purpose. Conducted energy-technological modeling of steelmaking processes. It is shown that at different stages of steel production, the increase in energy intensity of steel differs significantly and depends on the chosen technology, equipment and materials used. It has been established that for modern methods of off-blast refining of cast iron, the least energy-consuming technology is the use of mixtures based on lime and magnesium. For the oxygen-converter process, liquid cast iron contributes the largest increase in energy consumption, and for conditions of non-furnace processing of steel, the consumption of electricity for heating the metal. An assessment of the impact of the speed of steel pouring on the MBLZ and the carbon content in the metal on the energy costs of the process is also given.
 • Item
  The Organization of Iron Ore Agglomerate and Pellets Production with Reduced Environmental Impact
  (Baltija Publishing, Riga, Latvia, 2023) Boiko, Maksym M.; Petrenko Vitalii O.
  ENG: Purpose. The steady rise in the cost of traditional energy resources and their negative impact on the environment is leading to an increase in the share of renewable energy sources worldwide. The use of biomass for energy generation based on modern technologies is environmentally safer compared to the energy use of traditional organic resources such as coal. A significant reserve for increasing the use of energy from biomass is concentrated in the metallurgical industry, including the production of pelletised iron ore. Research has been carried out to study the impact of different types of biomaterials on the sintering process of iron ore and the quality of the resulting sinter. The study found that, provided that the process performance and sinter quality are maintained at the appropriate level, it is possible to replace up to 25% of coke fines with charcoal and up to 50% with walnut shells. An analysis of the use of sunflower husks as an alternative fuel was carried out by adding them to the already installed pellet firing system for the grate-tubular kiln-ring cooler installation. It was found that when replacing up to 50 % of natural gas with sunflower husks, the quantitative and qualitative indicators of pellet production remained at the baseline level.
 • Item
  Розробка енергозберігаючої технології обробки металу на установці «ківш-піч» при використанні графітованого порожнистого електрода
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Рубан, Володимир Олександрович
  UKR: Дисертаційну роботу присвячено розробці енергозберігаючої технології нагріву металу при використанні графітованого порожнистого електрода під час позапічної обробки сталі на підприємствах України та світу, що забезпечить покращення техніко-економічних показників роботи установки «ківш-піч» (УКП). В роботі проведено аналітичний огляд технологій позапічної обробки сталі на установці «ківш-піч», за результатами якого було визначено об’єкт та предмет дослідження. Показано, що застосування графітованих порожнистих електродів (ГПЕ) у порівнянні зі звичайними графітованими електродами (ГЕ) на установці «ківш-піч» має позитивний вплив на показники роботи агрегату. Однак визначено певний брак даних в науковій літературі, щодо впливу подачі газу каналом ГПЕ на: формування реакційної зони під електродом на установці «ківш-піч»; зміну градієнту температур порожнистого електрода; теплову роботу УКП в цілому.
 • Item
  Альтернативні процеси виробництва чорних металів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Мамешин, Валерій Сергійович; Журавльова, Світлана Валеріївна; Синегін, Євген Володимирович
  UKR: Викладено робочу програму дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів», наведені рекомендації до вивчення дисципліни, як при аудиторній роботі, так і при самостійній роботі студентів, надані методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни. Призначена для студентів спеціальності 136 – Металургія.
 • Item
  Розрахунковий аналіз доменного процесу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Тараканов, Аркадій Костянтинович; Чистяков, Володимир Григорович; Ягольник, Максим Вікторович; Бойко, Максим Миколайович
  UKR: Наведені рекомендації до вивчення дисципліни, як при аудиторній роботі, так і при самостійній роботі студентів, надані методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни. Призначена для студентів спеціальності 136 – металургія (металургія чавуну).
 • Item
  Диспергування в сталеплавильних системах
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Мамешин, Валерій Сергійович; Синегін, Євген Володимирович; Журавльова, Світлана Валеріївна; Молчанов, Лавр Сергійович
  UKR: Викладено робочу програму дисципліни «Диспергування в сталеплавильних системах», наведені рекомендації до вивчення дисципліни, як при аудиторній, так і при самостійній роботі студентів, надані методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни. Призначена для студентів спеціальності 136 – Металургія.
 • Item
  Сталий розвиток в промисловості : робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання для студентів спеціальності 136 – Металургія (магістерський рівень)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Шатоха, Володимир Іванович; Ягольник, Максим Вікторович
  UKR: Наведені рекомендації до вивчення дисципліни, як при аудиторній роботі, так і при самостійній роботі студентів, надані методичні вказівки до вивчення кожного з розділів і література, що рекомендується, питання для самоконтролю, а також варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни. Призначена для студентів спеціальності 136 – Металургія.
 • Item
  Possibilities of Using Alkaline Earth Bentonite Clays of Cherkasy Deposit in Pellet Production Processes
  (Universitas Publishing, Petroșani, Romania, 2022) Zhuravlev, F. M.; Chuprinov, E. V.; Tarakanov, Arkadij Konstantinovich; Kassim, D. O.; Lyakhova, I. A.
  ENG: Objective: to analyze and determine the potential of alkaline earth bentonite clays of Ukraine for use as a binder in the production of iron ore pellets. Methods: performing rheological studies of bentonite clay samples and their chemical analysis, electron microscopic studies of samples. Results: the analysis of the chemical composition and requirements for the rheological characteristics of bentonite clays used in the production of iron ore pellets at metallurgical enterprises of Russia and Ukraine is carried out. The swelling indicators and water absorption of monoionic forms of bentonites of some deposits in water of different hardness are given. The quality of pellets with bentonites, that have a different exchange complex, during an industrial water of various hardness usage is examined. The analysis of the mineralogical and chemical composition, as well as the size and composition of the exchange complex of alkaline-earth bentonite clays of the Cherkasy deposit (Ukraine), which has the largest reserves of such clays in the CIS is carried out. It is shown that clays suitable for the production of pellets are located near the surface of the earth. A comparative analysis of the strength characteristics of pellets using bentonites with an alkaline and alkaline-earth exchange complex is presented. Comparative tests of pelletizing of charges with different humidity and with the addition of 0.5% alkaline bentonite and a mixture of clays of the IV and II layers of the Cherkasy deposit have been carried out. It is shown that with increasing humidity in granules with both types of binders, the dynamic strength, porosity and temperature of the “impact” of granules increase with a minimum difference in the absolute values of indicators with different binders.