Інші праці КЕП (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Економіка та організація торгівлі
  (Укр. держ. ун-т науки і технологій, Дніпро, 2024) Семенова, Тетяна Валеріївна
  UKR: У навчальному посібнику викладено основні функції та класифікацію торговельних підприємств, сутність, аналіз та методику планування товарообігу. Призначений для опанування освітньої компоненти «Економіка та організація торгівлі» за спеціальністю 076 «Підприємництво та торгівля» для ОПП «Економіка та управління підприємством».
 • Item
  Економічне управління підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Довбня, Світлана Борисівна; Найдовська, Ангеліна Олексіївна
  UKR: Викладено зміст дисципліни «Економічне управління підприємницькою діяльністю суб'єктів господарювання», зокрема, розглянуто поняття економічного управління, його складові; розглянуто питання встановлення економічного порядку на підприємстві, основні форми організаційно-розпорядчих документів. Наведено характеристику бюджетування як процесу фінансового планування діяльності суб’єктів господарювання, стисло охарактеризовано основні форми бюджетних таблиць, способи їх заповнення даними. Надано характеристику видів та методів проведення фінансової діагностики підприємства з використанням системи оціночних показників та інтегральних моделей. Призначений для студентів другого (магістерського) рівня освіти спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність усіх форм навчання.
 • Item
  Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків. Частина 2
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Ігнашкіна, Тетяна Борисівна; Гончарук, Ольга Валеріївна; Найдовська, Ангеліна Олексіївна
  UKR: Викладено зміст другої частини дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків», в якій розглянуті питання сутності, класифікації, критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику, оцінювання підприємницьких ризиків, викладені основи ризик-менеджменту. Призначений для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Також може бути корисним студентам інших економічних спеціальностей.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Ігнашкіна, Тетяна Борисівна
  UKR: Визначено спрямованість, тематику, зміст і порядок оформлення кваліфікаційних робіт бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти студентами спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Конкретизовані вимоги до обсягу, структури, змісту, оформлення кваліфікаційних робіт з урахуванням особливостей фахової підготовки та вимог чинних галузевих стандартів вищої освіти.
 • Item
  Стратегія підприємства. Частина 2
  (НМетАУ, Дніпро, 2021) Довбня, Світлана Борисівна; Найдовська, Ангеліна Олексіївна
  UKR: Викладено зміст другої частини дисципліни «Стратегія підприємства», зокрема, розглянуто особливості різних видів стратегій підприємства, питання альтернативності в процесі стратегічного планування, а також методи обґрунтування стратегій різного рівня. Призначений для студентів спеціальності 076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність усіх форм навчання.
 • Item
  Обґрунтування господарських рiшень i оцiнювання ризикiв
  (НМетАУ, Дніпро, 2021) Ігнашкіна, Тетяна Борисівна; Гончарук, Ольга Валеріївна; Кербікова, Алла Степанівна
  UKR: Посібник присвячений розгляду сутнісної характеристики, технології прийняття й методичним основам розробки та обґрунтування господарських рішень. Призначений для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (бакалаврський рівень). Також може бути корисним студентам інших економічних спеціальностей.