Випуск 28

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 39
 • Item
  Вип. 28 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Про організаційно-правові засади нової редакції повітряного кодексу України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Баран, Р. Т.; Баран, Леся Миколаївна; Мігдал, Є. В.
  UK: У статті автори пропонують власні науково-практичні підходи до викладення статей нової редакції Повітряного кодексу України. Викладено концептуальні засади організації та правового регулювання законодавчих приписів, особливо це стосується розділів щодо регулювання умов і порядку використання повітряного простору України, організаційно-економічних аспектів діяльності аеропортів тощо. Запропоновано моделі структуризації організаційних підсистем комерційного та державного секторів повітряного простору та форми організаційних управлінських структур, господарських методів та економічних систем аеропортів.
 • Item
  Основи розрахунку тунельних конструкцій у випадку прогресуючого обвалення
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Тютькін, Олексій Леонідович
  UKR: В роботі представлено результати розробки основ розрахунку та подальшого аналізу його результатів на основі енергетичної теорії міцності тунельних конструкцій. Проведено практичний розрахунок станції мілкого закладення колонного типу у випадку прогресуючого обвалення.
 • Item
  Структура частотных уравнений стержневых систем с распределенными параметрами
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Распопов, Александр Сергеевич
  RU: Используются графовые и автоматные модели для составления частотных уравнений пространственных колебаний стержневых систем с распределенными параметрами. Приведен пример расчета колебаний бирегулярной балки с различными характеристиками сечений.
 • Item
  Взаимодействие форм потери устойчивости сжатого тонкостенного швеллера при предварительном местном выпучивании
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Ракша, Сергей Васильевич
  RUS: Рассматривается связанная потеря устойчивости тонкостенных стержней с предварительным местным выпучиванием, с учетом общего начального несовершенства формы, эксцентриситета приложения сжимающей силы и взаимного влияния общей и местной форм выпучивания.UK: Розглядається зв’язана втрата стійкості тонкостінних стержнів з попереднім локальним випучуванням при врахуванні загальної початкової недосконалості форми, ексцентриситету прикладення стискаючої сили і взаємного впливу загальної і локальної форм випучування.
 • Item
  Исследование влияния ПАВ на свойства теплоизоляционного материала, стабилизированного шлаком металлического марганца
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Пшинько, Александр Николаевич; Савицкий, Николай Васильевич; Гончаренко, Андрей Александрович
  UK: У статті викладено концептуальний підхід до організації виробництва та технології отримання теплоізоляційного матеріалу. Розглядаються переваги отриманого матеріалу порівняно з існуючими матеріалами.
 • Item
  Модификация полимерной композиции для расширения функциональных свойств ремонтных составов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Приходько, А. П.; Харченко, Е. С.; Краснюк, Андрей Витальевич
  UK: Проведено модифікацію полімерної композиції, яка містить діанову епоксидну смолу, отверджувач амінний, спиртно-ацетоновий розчинник, наповнювач – пил газоочистки переробки феросиліцію. На підставі аналізу результатів експериментів було вибрано оптимальні склади за показниками міцності полімерного каменя, при цьому враховувалися технологічні характеристики полімерної суміші і вартість складів.
 • Item
  Дослідження напружено-деформованого стану залізобетонного згинального елемента, армованого звичайною арматурою, з урахуванням змін №1 до СНиП 2.03.01-84
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Пшінько, Павло Олександрович; Кирпа, Іван Іванович
  UK: У статті наведено результати експериментально-теоретичного дослідження напружено-деформованого стану залізобетонного згинального елемента, армованого звичайною арматурою, з урахуванням Змін № 1 до СНиП 2.03.01-84*. Бетонні та залізобетонні конструкції.
 • Item
  Напряженно-деформированное состояние упругого полупространства, нагруженного равномерно распределенной нагрузкой по площади прямоугольника и по бесконечной полосе
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Бадалаха, Иван Кузьмич
  UK: У статті наведено результат рішення задач про напружено-деформований стан пружного напівпростору від дії навантаження, рівномірно розподіленого по стрічці постійної ширини кінцевої і нескінченної довжини, з використанням нетрадиційної лінійної залежності деформацій від напруженого стану, відмінної від узагальненого Закону Гука.
 • Item
  Математическое моделирование зависимых отказов технического объекта
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Босов, Аркадий Аркадьевич; Гришечкина, Татьяна Сергеевна; Савченко, Л. Н.
  UK: Запропоновано моделі залежних відмов технічних об’єктів на базі хвильового підходу.
 • Item
  Моделювання роботи залізничного напрямку
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Козаченко, Дмитро Миколайович; Мозолевич, Григорій Якович; Власюк, О. В.
  UKR: Запропоновано імітаційну модель залізничного напрямку, що може бути використана для дослідження організації руху поїздів та впливу параметрів поїздів на показники роботи залізничних напрямків.
 • Item
  Удосконалення технології взаємодії підприємств гірничо-метулургійного комплексу на напрямку Донбас-Кривбас із використанням жорсткого графіку руху поїздів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Папахов, Олександр Юрійович; Логвінова, Наталія Олександрівна
  UKR: При перевезенні сировини між підприємствами гірничо-металургійного комплексу на напрямку Донбас – Кривбас використовується значна кількість рухомого складу Укрзалізниці та приватних вагонів металургійних підприємств, які простоюють в очікуванні вантажних операцій на кінцевих станціях і погіршують оберт вагонів та знижують продуктивність їх використання за рахунок простою під час очікування вантажних операцій, значного порожнього пробігу та оберту маршрутних поїздів.
 • Item
  Точність гальмування, кількість вагонів у відчепі та показники роботи сортувальної гірки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Журавель, Вячеслав Вікторович
  UK: Встановлено вид рівнянь регресії, які адекватно описують зв’язок між похибкою гальмування відчепів і середньою швидкістю їх зіткнення на сортувальних коліях, середньою довжиною «вікна» та середньою кількістю операцій осаджування на один перероблений вагон з урахуванням впливу кількості вагонів у відчепі.
 • Item
  Определение рациональных режимов скатывания отцепов с сортировочных горок
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Кудряшов, Андрей Вадимович
  UKR: Виконано дослідження та розроблено методику вибору раціональних параметрів режиму гальмування керованого відчепу в групі з трьох відчепів із заданими номерами розділових стрілок. Методика призначена для рішення задачі оптимізації режимів гальмування відчепів составу.
 • Item
  Удосконалення пружних ковзунов ТАУС
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Мельничук, Василь Олексійович; Міщенко, Андрій Анатолійович; Савчук, Орест Макарович
  UK: Ковзуни ТАУС (патентовласник – Транспортна академія України, Східний центр) розроблено для типових вантажних візків моделі 18-100 з метою підвищення до 100…120 км/год безпечної швидкості руху вагонів експлуатаційного парку. Після нескладної модернізації під час деповського ремонту вагона ковзуни переобладнуються у пружні беззазорні ТАУС. Це дозволяє збільшити критичну швидкість вагона за рахунок гасіння коливань виляння візків. У статті розглянуто питання подальшого удосконалення цих ковзунів.
 • Item
  Математическое описание силового взаимодействия колес и рельсов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Мямлин, Сергей Витальевич; Дегтярева, Л. Н.; Осенин, Ю. И.
  UK: У статті запропоновано математичний опис силової взаємодії коліс і рейок, а також виконано опис деяких показників безпеки руху рейкових екіпажів.
 • Item
  Экспериментальные исследования шарнирно-соединенного вагона-платформы для крупнотоннажных контейнеров модели 13-1839
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2009) Мямлин, Сергей Витальевич; Бубнов, Валерий Михайлович; Гуржи, Наталья Леонидовна
  UK: Робота присвячена експериментальним дослідженням дослідного зразка шарнірно з’єднаної платформи. Розглянуто обсяг і порядок проведення попередніх випробувань, комбінації дослідних навантажень. Виділено місця встановлення тензометричних датчиків, а також місця, в яких зареєстровані максимальні еквівале- нтні напруження. Проаналізовано збіжність результатів випробувань з результатами теоретичних розрахунків.
 • Item
  Витрати, пов'язані з опором руху від колії
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Ліповський, Рувім Самойлович; Уманов, Марк Іонович; Губар, Олексій Васильович; Чернишова, Оксана Сергіївна
  UKR: Наведено методику щодо визначення витрат, пов’язаних з опором руху від колії.
 • Item
  Адекватність математичних моделей для визначення техніко-експлуатаційних показників роботи станцій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Коробйова, Руслана Геннадіївна
  UKR: Розглянуто різні методи оцінки техніко-технологічних параметрів залізничних станцій. Наведено результати порівняння показників, отриманих на підставі добового плану-графіку та імітаційного моделювання з показниками функціонування реальної станції.
 • Item
  Структурна надійність тягового перетворювача для багатосистемного електровоза з асинхронними тяговими двигунами
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2009) Муха, Андрій Миколайович
  UKR: У статті проведено порівняння структурної надійності різних варіантів структурних схем статичного перетворювача для тягового приводу перспективних багатосистемних електровозів з асинхронними тяговими двигунами.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна