Структурна надійність тягового перетворювача для багатосистемного електровоза з асинхронними тяговими двигунами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: У статті проведено порівняння структурної надійності різних варіантів структурних схем статичного перетворювача для тягового приводу перспективних багатосистемних електровозів з асинхронними тяговими двигунами.
RUS: В статье проведено сравнение структурной надежности различных вариантов структурных схем статического преобразователя для тягового привода перспективных многосистемных электровозов с асинхронными тяговыми двигателями.
ENG: In the article the structural reliability of different variants of structured schemes of the steady-state converter for traction drive of promising multi-system electric locomotives with asynchronous traction engines is compared.
Description
А. Муха: ORCID 0000-0002-5629-4058
Keywords
електровози з асинхронними тяговими двигунами, статичні перетворювачі, надійність, электровозы с асинхронными тяговыми двигателями, статические преобразователи, надежность, locomotives with asynchronous traction motors, static converters, reliability, КАЕ
Citation
Муха, А. М. Структурна надійність тягового перетворювача для багатосистемного електровоза з асинхронними тяговими двигунами / А. М. Муха // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 28. – С. 45–52. – DOI: 10.15802/stp2009/13553.