Статті КАЕ

Permanent URI for this collection

RU: Статьи
EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 70
 • Item
  Пристрій захисту силових кіл електрорухомого складу на новій елементній базі
  (НТУ ХПІ, Харків, 2011) Карзова, Оксана Олександрівна
  UK: У статті представлено стенд для дослідження працездатності захисного пристрою на новій елементній базі для ланцюгів тягових двигунів електрорухомого складу постійного струму.
 • Item
  Порівняльний аналіз параметричних рядів структур статичних перетворювачів тягового привода багатосистемних електровозів
  (Дніпродзержинський державний технічний університет, Дніпродзержинськ, 2010) Муха, Андрій Миколайович
  UKR: Ставиться задача провести порівняльний аналіз параметричних рядів структур статичних перетворювачів тягового привода багатосистемних електровозів.
 • Item
  Оцінка впливу перегріву ізоляції електродвигуна (ДК-409) компресора (ЕК-7Б) електропоїзда постійного струму ЕР-1, ЕР-2 при неномінальних режимах роботи на термін її служби
  (Національний гірничий университет, Дніпропетровськ, 2011) Краснов, Роман Володимирович
  UKR: У статті розглядається вплив перегріву ізоляції електродвигуна (ДК-409) компресора (ЕК-7Б) електропоїзда постійного струму ЕР-1, ЕР-2 при неномінальних режимах роботи на термін її служби.
 • Item
  Моделювання процесу пуску електропривода поршневого компресора (ЕК-7Б) з двигуном ДК-406 (ДК-409) електропоїзда ЕР-2 з урахуванням вихрових струмів
  (Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова, 2011) Дубинець, Леонід Вікторович; Устименко, Дмитро Володимирович; Шаповалов, Андрій В’ячеславович; Краснов, Роман Володимирович
  UKR: В статті показано перехідний процес при пуску двигуна компресора ДК-406 електропоїзда ЕР2 при навантаженні, що враховує змінний момент опору та дію вихрових струмів, які виникають в магнітопроводі двигуна. Приведено порівняльні залежності між пусковими струмами з урахуванням відповідних умов.
 • Item
  Дослідження процесу короткого замикання у колі опалення електровоза ЧС8
  (Національна гірнича академія України, Дніпро, 2012) Дубинець, Леонід Вікторович; Карзова, Оксана Олександрівна; Маренич, Оксана Леонідівна; Сушкевич, Є. Р.
  UKR: Досвід виявив, що при виникненні коротких замикань (КЗ) у колі опалення пасажирських вагонів, яке живиться від спеціальної обмотки тягового трансформатора електровоза ЧС8, виникають значні пошкодження електрообладання електровоза, незважаючи на те, що захист спрацьовує в режимі, передбаченому схемою. Для розробки рекомендацій щодо зменшення пошкоджень електрообладнання проведено дослідження з метою визначення струмів КЗ при різних умовах експлуатації.
 • Item
  Дослідження роботи асинхронних тягових двигунів при живленні від контактної мережі постійного струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Муха, Андрій Миколайович
  UKR: Автором запропонована структура уніфікованого перетворювача на базі трансформаторів підвищеної частоти, яка забезпечує можливість роботи багатосистемного електровозу при різних параметрах контактної мережі та різних видах тягових двигунів. Перетворювач включає в себе декілька функціональних вузлів перетворення енергії, що вимагає максимального збільшення коефіцієнта корисної дії (ККД) кожного з них, для забезпечення високого ККД електровоза у цілому. Мета роботи – провести дослідження з визначення коефіцієнту корисної дії перетворювача підвищеної частоти багатосистемного електровозу з асинхронними тяговими двигунам (АТД) при живлені від контактної мережі постійного струму. Наведені результати визначення коефіцієнта корисної дії перетворювача багатосистемного електровоза з асинхронними тяговими двигунами у режимі живлення від мережі постійного струму напругою 3 кВ. Проведені дослідження визначили енергетичну ефективність уніфікованого перетворювача підвищеної частоти тягової електропередачі багатосистемного електровозу з асинхронними тяговими двигунами при живлені від контактної мережі постійного струму. Реалізація відносно високого значення ККД, у порівнянні з існуючими перетворювачами, відбувається за рахунок використання трансформатора підвищеної частоти з підвищеним значенням ККД, на відміну від трансформаторів промислової частоти, та впровадження гібридних напівпровідникових ключів, які мають відносно низьке значення електричних втрат.
 • Item
  Дослідження електромагнітної сумісності тягових статичних перетворювачів електрорухомого складу з системами електрифікованих залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Бондаренко, Юрій Сергійович
  UK: Стаття містить опис експериментальної установки, що імітує роботу тягового асинхронного електроприводу, створеної для реалізації умов фізичного дослідження показників електромагнітної сумісності систем електрифікованих залізниць. Вимоги до експериментальної установки: забезпечення створення відповідного тягового зусилля; реалізація динаміки зміни навантаження електрорухомого кладу з урахуванням зміни профілів колії; реалізація процесу керування електрорухомого складу контролером машиніста в умовах зміни навантаження. З метою практичної перевірки відповідності створеної експериментальної установки визначеним до неї вимогам здійснено візуалізацію процесів, що супроводжують її функціонування, шляхом її запуску та контролю відповідних параметрів.
 • Item
  Захист двигуна компресора електропоїзда ЕР2
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Дубинець, Леонід Вікторович; Краснов, Роман Володимирович; Устименко, Дмитро Володимирович
  UKR: Описано систему захисту електродвигунів компресорів на електропоїздах серії ЕР2. Запропонована нова схема захисту двигуна ДК 409 (ДК 406) компресора (ЕК 7Б) на електропоїздах серії ЕР2, яка побудована на сучасній елементній базі. Така схема забезпечує чіткий і надійний захист електричної машини, поєднує в собі функції захисту при перевантажені тривалими струмами так і випадку К.З. Схема більш надійно захищає ізоляцію якірної обмотки двигуна від перегрівання при перевантаженнях у порівнянні із типовою схемою захисту на базі теплових електромагнітних реле. Працездатність і надійність функціонування уніфікованого блоку захисту перевірено в умовах експлуатації на електропоїзді ЕР2 приписаного до локомотивного депо ТЧ8 Придніпровської залізниці.
 • Item
  Визначення експлуатаційних показників електричних апаратів кіл керування та захисту рухомим складом залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Карзова, Оксана Олександрівна
  UK: У статті розглянуті питання визначення рівня безвідмовної роботи та вартості утримання апаратури систем керування та захисту рухомого складу залізниць, як важливих складових показників надійності.
 • Item
  До питання використання тягових двигунів постійного струму на багатосистемному електрорухомому складі залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Дубинець, Леонід Вікторович; Маренич, Оксана Леонідівна; Муха, Андрій Миколайович
  UKR: У статті порушені питання доцільності використання тягових двигунів постійного струму на багатосистемному електрорухомому складі залізниць.
 • Item
  Обґрунтування вибору потужності тягового перетворювача багатосистемних електровозів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Муха, Андрій Миколайович
  UKR: У статті проведений аналіз впливу виду тягового двигуна на потужність тягового статичного перетворювача. Введено поняття модуль тягового перетворювача й отримані основні кількісні співвідношення для тягових перетворювачів з різним числом модулів.
 • Item
  Визначення якості комутації тягових двигунів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Безрученко, Валеріан Миколайович; Шаповалов, Андрій В’ячеславович
  UK: У статті показано вплив зміни повітряних зазорів під додатковими полюсами на положення середньої лінії зони безіскрової роботи. Запропоновано спосіб прогнозування положення середньої лінії зони безіскрової роботи залежно від відхилень геометричних параметрів магнітного кола додаткових полюсів.
 • Item
  Вплив допусків на комутацію тягових двигунів при перехідних процесах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Дубинець, Леонід Вікторович; Шаповалов, Андрій В’ячеславович
  UKR: У статті показано залежність ступеня іскріння тягового двигуна від практичної реалізації допусків на геометричні параметри магнітного кола додаткових полюсів при перехідних режимах під час відриву струмоприймача від контактної мережі та подальшого відновлення живлення.
 • Item
  Підвищення коефіцієнта потужності електродвигунів пристроїв на підприємствах з ремонту залізничної техніки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Маренич, Оксана Леонідівна; Маренич, Олександра Олександрівна
  UKR: Розглянуті шляхи підвищення коефіцієнта потужності електроприводів устаткування підприємств з ремонту залізничної техніки з урахуванням специфічних умов технологічних процесів.
 • Item
  Енергозбереження при експлуатації електроприводів на підприємствах з ремонту залізничної техніки
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Маренич, Олександра Олександрівна
  UKR: Розглянуті шляхи підвищення коефіцієнту корисної дії електроприводів устаткування підприємств з ремонту залізничної техніки з урахуванням специфічних умов технологічних процесів.
 • Item
  Показники динаміки та тягово-енергетичні показники електровоза ВЛ40У
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2008) Пилипенко, С. В.; Бондарєв, Олександр Матвійович; Горобець, Володимир Леонідович; Гілевич, О. І.; Глухов, Віктор Валентинович; Желєзнов, Костянтин Ігоревич; Заболотний, Олександр Миколайович; Ягода, Дмитро Олександрович
  UK: В статті наведено результати експериментального визначення показників динаміки та тягово-енергетичних показників електровоза ВЛ40у. Встановлена придатність щодо експлуатації вказаних електровозів в пасажирському русі з пасажирськими поїздами до 15 вагонів включно.
 • Item
  Особливості побудови математичної моделі електромеханічної системи з двигунами постійного струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Кедря, Михайло Михайлович
  UKR: В статті розглядаються умови, при яких перехідні процеси в електромеханічних системах з двигунами постійного струму найточніше відображають властивості двигунів з точки зору зміни електромагнітної та механічної енергії. Надані рекомендації щодо використання розглянутих методів при побудові математичних моделей.
 • Item
  Вплив умов експлуатації на надійність двигунів компресорів електропоїздів постійного струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропептровськ, 2007) Дубинець, Леонід Вікторович; Устименко, Дмитро Володимирович; Жернаков, Є.О; Краснов, Роман Володимирович
  UKR: На основі статистичних даних досліджено вплив умов експлуатації на надійність двигунів компресорів електропоїздів постійного струму. Основною причиною високої пошкоджуваності двигунів є значний перегрів обмоток якоря та головних полюсів в наслідок тривалих перевантажень по струмові. Одним з шляхів вирішення цієї проблеми є вдосконалення апаратури захисту.
 • Item
  Експертиза технічних умов – важливий етап розробки та виготовлення виробів для рухомого складу залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, Дніпропетровськ, 2006) Мямлін, Сергій Віталійович; Дубинець, Леонід Вікторович; Вислогузов, Віктор Тихонович; Дуганов, Олександр Георгійович
  UKR: Важливим етапом розробки та виготовлення виробів для рухомого складу є якісна експертиза проектів технічних умов ще на стадії їх розробки. У статті наведені складові частини проекту технічних умов, критерії відповідності проекту існуючим нормам, основні характерні недоліки проектів та механізм їх усунення.
 • Item
  Вплив допусків на виготовлення деталей магнітної ланки додаткових полюсів на степінь іскріння тягових двигунів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Безрученко, Валеріан Миколайович; Шаповалов, Андрій В’ячеславович; Запишний, Е. О.
  UK: Розглянуто який вплив роблять допуски на виготовлення магнітного ланцюга додаткових полюсів на ступінь іскріння тягових двигунів. Показано вплив зміни повітряного зазору під додатковими полюсами на визначення області безіскрової роботи та правильне налагодження цієї області.