До питання використання тягових двигунів постійного струму на багатосистемному електрорухомому складі залізниць

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: У статті порушені питання доцільності використання тягових двигунів постійного струму на багатосистемному електрорухомому складі залізниць.
RUS: В статье затронуты вопросы целесообразности использования тяговых двигателей постоянного тока на многосистемном электроподвижном составе железных дорог.
ENG: Issues of expediency of using the DC traction engines on multi-system electric railway rolling stock are considered in the paper.
Description
Л. Дубинець: ORCID 0000-0003-0319-4544; О. Маренич: ORCID 0000-0003-3602-5851; А. Муха: ORCID 0000-0002-5629-4058
Keywords
тяговий двигун, постійний струм, залізниця, тяговый двигатель, постоянный ток, железная дорога, traction engine, rolling stock, railway, КАЕ, КТОЕ
Citation
Дубинець, Л. В. До питання використання тягових двигунів постійного струму на багатосистемному електрорухомому складі залізниць / Л. В. Дубинець, О. Л. Маренич, А. М. Муха // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 20. – С. 49–53. – DOI: 10.15802/stp2008/16362.