Вплив допусків на виготовлення деталей магнітної ланки додаткових полюсів на степінь іскріння тягових двигунів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Розглянуто який вплив роблять допуски на виготовлення магнітного ланцюга додаткових полюсів на ступінь іскріння тягових двигунів. Показано вплив зміни повітряного зазору під додатковими полюсами на визначення області безіскрової роботи та правильне налагодження цієї області.
RU: Рассмотрено какое влияние оказывают допуски на изготовление магнитной цепи добавочных полюсов на степень искрения тяговых двигателей. Показано влияние изменения воздушного зазора под добавочными полюсами на определение области безыскровой работы и правильную настройку этой области.
EN: What influence render the tolerances on fabrication magnetic chain additional pole on degree of the sparkling the tractive engines are considered. The influence of the change the air clearance under additional pole on determination of the area of withoutsparks work and correct adjustment of this area are shown.
Description
Keywords
магнітний ланцюг, тяговий двигун, магнитная цепь, тяговый двигатель, magnetic chain, the tractive engine, КАЕ
Citation
Безрученко, В. М. Вплив на виготовлення деталей магнітної ланки додаткових полюсів на степінь іскріння тягових двигунів / В. М. Безрученко, А. В. Шаповалов, Е. О. Запишний // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 17. – С. 168–170. – DOI: 10.15802/stp2007/17613.