Обґрунтування вибору потужності тягового перетворювача багатосистемних електровозів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: У статті проведений аналіз впливу виду тягового двигуна на потужність тягового статичного перетворювача. Введено поняття модуль тягового перетворювача й отримані основні кількісні співвідношення для тягових перетворювачів з різним числом модулів.
RUS: В статье проведен анализ влияния вида тягового двигателя на мощность тягового статического преобразователя. Введено понятие модуль тягового преобразователя и получены основные количественные соотношения для тяговых преобразователей с различным числом модулей.
ENG: Analysis of the influence of the type of the traction engine is organized In article on power of the traction steady-state converter. The Incorporated notion module traction converter and are received main quantitative correlations for traction converters with different number of the modules.
Description
А. Муха: ORCID 0000-0002-5629-4058
Keywords
тяговий двигун, тяговий статичний перетворювач, модуль тягового перетворювача, тяговый двигатель, тяговый статический преобразователь, модуль тягового преобразователя, traction engine, traction steady-state converter, module traction converter, КАЕ, КТЕМ
Citation
Муха, А. М. Обґрунтування вибору потужності тягового перетворювача багатосистемних електровозів / А. М. Муха // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 19. – С. 61–66. – DOI: 10.15802/stp2007/17406.