Вплив допусків на комутацію тягових двигунів при перехідних процесах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: У статті показано залежність ступеня іскріння тягового двигуна від практичної реалізації допусків на геометричні параметри магнітного кола додаткових полюсів при перехідних режимах під час відриву струмоприймача від контактної мережі та подальшого відновлення живлення.
RUS: В статье показана зависимость степени искрения тягового двигателя от практической реализации допусков на геометрические параметры магнитной цепи дополнительных полюсов при переходных режимах во время отрыва токоприемника от контактной сети и дальнейшего восстановления питания.
ENG: Dependence of the traction engine sparking degree on practical realization of tolerances on geometric parameters of the magnetic circuit of additional poles under transition modes during the trolley take-off from contact mains and further recovering the feeding is shown in the article.
Description
Л. Дубинець: ORCID 0000-0003-0319-4544
Keywords
залежність, реалізація, схема, візок, зависимость, реализация, тележка, dependence, realization, circuit, trolley, КАЕ
Citation
Дубинець, Л. В. Вплив допусків на комутацію тягових двигунів при перехідних процесах / Л. В. Дубинець, А. В. Шаповалов // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад.В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 22. – С. 63–68. – DOI: 10.15802/stp2008/15365.