Визначення якості комутації тягових двигунів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: У статті показано вплив зміни повітряних зазорів під додатковими полюсами на положення середньої лінії зони безіскрової роботи. Запропоновано спосіб прогнозування положення середньої лінії зони безіскрової роботи залежно від відхилень геометричних параметрів магнітного кола додаткових полюсів.
RU: В статье показано влияние изменения воздушных зазоров под дополнительными полюсами на положение средней линии зоны безыскровой работы. Предложен способ прогнозирования положения средней линии зоны безыскровой работы в зависимости от отклонений геометрических параметров магнитной цепи добавочных полюсов.
EN: Influence of the change air clearance under additional pole on position of the centerline of the area of without sparks work are shown in article. The way of the forecasting of the position to centerline of the zone безіскрової work depending on deflections geometric parameter magnetic chain additional pole are offered.
Description
Keywords
повітряний зазор, додатковий полюс, геометричний параметр, магнітне коло, воздушный зазор, дополнительный полюс, геометрический параметр, магнитная цепь, air clearance, additional pole, geometric parameter, magnetic chain, КАЕ
Citation
Безрученко, В. М. Визначення якості комутації тягових двигунів / В. М. Безрученко, А. В. Шаповалов // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 19. – С. 47–49. – DOI: 10.15802/stp2007/17400.