№ 09 (ЕСБЗТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  О дуализме случайного и детерминированного в алгоритмах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Шинкаренко, Виктор Иванович; Васецкая, Татьяна Николаевна
  RUS: Любая величина, которую получают путем измерений может быть одновременно и случайной и детерминированной. Случайность проявляется в силу большого количества факторов, которые плохо контролируются, и которые в определенной степени могут компенсировать друг друга. Целью данной работы является исследование двойственного проявления случайного и детерминированного в алгоритмах. Детерминированность алгоритмов является их неотъемлемым свойством. Под детерминированностью алгоритмов понимают, что для любых данных из множества входных данных при любом исполнении алгоритма будет выполнено одно и ту же последовательность действий и получен один и тот же результат. Это свойство алгоритмов поддерживаются всеми вычислительными устройствами как абстрактными (машины Тьюринга, Поста), так и реальными. В работе рассмотрены случаи проявления случайного и детерминированного в алгоритмах и программах, касается задач практического программирования. Показано, что результат любого события можно рассматривать как случайный, так и как детерминированный. В силу свойства детерминированности сам алгоритм не может производить случайные величины. Итак, случайные результаты выполнения алгоритмов могут быть обусловлены только случайным представлением входных данных. Например, неиннициованные переменные, результат работы стохастических алгоритмов (генетический алгоритм, метод случайного поиска и др.), или непосредственно входные данные можно рассматривать и как детерминированные, и как случайные (количество студентов в группе, подбрасывание копейки и др.) Такие входные данные могут привести к нестабильной работе программ, использующих этот метод. Понимание указанных аспектов позволит избежать ошибок при программировании и соответственно использовать их при анализе и исследованиях алгоритмов.
 • Item
  Гармонійний склад фідерних струмів при аварійних вимиканнях швидкодіючими вимикачами. Теоретичні передумови
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Михаліченко, Павло Євгенович; Костін, Микола Олександрович
  UKR: Мета. Отримати вирази для обчислення спектральної характеристики обмеженої за часом частини імпульсу перехідної величини. Методика. В роботі використано математичний апарат перетворення Фур’є. Результати. Введено поняття поточного і миттєвого спектрів для аналізу детермінованих функцій електричних величин системи тягового електропостачання постійного струму в аварійних режимах її роботи. Практичне значення. Запропоновані вирази для обчислення поточного та миттєвого спектрів обмеженої за часом частини імпульсу перехідної величини дозволяють отримати нові ознаки, на яких може базуватися релейний захист систем тягового електропостачання.
 • Item
  Методи, заходи та засоби підвищення безпеки руху на залізничних переїздах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Возняк, Олег Михайлович
  UK: Стан безпеки на залізничних переїздах як в Україні, так і в інших країнах, залежить не тільки від технічного оснащення переїзду, а й від культури поведінки усіх учасників руху. Організація руху переїздами повинна забезпечувати максимальний захист учасників руху від потрапляння в ДТП, мінімальні затримки транспортних засобів і максимальну зручність пересування водіїв, машиністів і пасажирів транспортних засобів через переїзд. Мета. Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвідів підвищення безпеки руху на залізничних переїздах. Наукова новизна. Здійснено узагальнення різноманітних методів, заходів та засобів підвищення безпеки руху на залізничних переїздах. Практичне значення. Комплексне використання ряду організаційних, навчальних та технічних заходів, запровадження нових та модернізація існуючих пристроїв сприятиме підвищенню рівня безпеки в межах залізничних переїздів. Шляхи вирішення проблеми підвищення безпеки на залізничних переїздах включають до себе: будівництво за маршрутами руху швидкісних поїздів нових шляхопроводів, замість існуючих переїздів; впровадження технологій, які зроблять повністю неможливим проїзд автотранспорту на переїзд при забороненому показанні дорожнього світлофора; перекриття проїжджої частини переїздів за допомогою чотирьох шлагбаумів; посилення взаємодії Укрзалізниці з підрозділами патрульної поліції (колишнього ДАІ) щодо контролю за дотриманням правил дорожнього руху на переїздах; розробка та поширення програм навчальних курсів для дітей про правила безпеки на залізницях.
 • Item
  Электропитание и защита устройств электрической централизации
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2015) Сердюк, Татьяна Николаевна; Тодоров, Захар Вадимович; Грецко, А. С.
  RU: Целью данной работы является анализ проблем, возникающих в панелях электропитания старого образца, разработка рекомендаций по расчету и внедрению современных схем и средств релейной защиты, оценка влияния системы тягового электроснабжения на работу устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Методика. Выполнена оценка причин неисправностей и пожарной опасности в панелях электропитания поста электрической централизации и средств защиты в устройствах электропитания. Усовершенствована методика расчета максимальной токовой защиты с блокировкой по минимальному напряжению. Результаты. Выполнены расчеты сопротивлений электропитающих установок с разными уровнями напряжений с учетом взаимоиндукции контактной сети и высоковольтных линий сигнализации, централизации и блокировки (ВЛ СЦБ). Определены токи и напряжения уставок максимальной токовой защиты линии ВЛ СЦБ 10 кВ электрифицированного участка переменного тока. Выявлено, что неправильное функционирование устройств СЦБ может происходить вследствие влияния тягового тока на рельсовые цепи в нормальных и аварийных режимах работы системы электроснабжения и в результате кратковременного перерыва или понижения питающего напряжения. Научная новизна. Научная новизна заключается в усовершенствовании формул расчета сопротивления короткого замыкания (КЗ) максимальной токовой защиты с блокировкой по минимальному напряжению за счет учета емкостного и индуктивного влияния тяговой сети переменного тока 25 кВ на линии ВЛ СЦБ, что позволило более точно определить значения токов уставок минимального и максимального КЗ и минимального напряжения. Относительные погрешности расчетов в сравнении с уставками, применяющимися на действующем участке, не превысили для токов – 2 %, для напряжения – 2,2 %. Практическая ценность. Разработаны рекомендации по внедрению современных средств релейной защиты в устройствах железнодорожной автоматики. Для защиты линий ВЛ СЦБ 6 (10) кВ предложено применять двухступенчатую трехфазную трехрелейную максимальную токовую защиту с блокировкой по минимальному напряжению.
 • Item
  Визначення опору ізоляції баласту рейкового кола без фазових вимірів та виключення залежностей
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Романцев, Іван Олегович; Гаврилюк, Володимир Ілліч
  UK: Розробка методу виміру опору ізоляції баласту без додаткових вимірів фазових співвідношень сигналів та порушення працездатності. Методика. Для розробки методу розглянуті найбільш прості виміри в рейкових колах без відключення колійного реле, сформовані схема вимірів електричних сигналів в рейковому колі, необхідні вихідні залежності та початкові обмеження, описані попередні розрахунки для подальших обчислень, послідовність отримання результату, отримані нові залежності електричних сигналів в рейкових колах, вихідні дані для обмеження математичної моделі при визначенні опору ізоляції баласту. Результати. Отримані дані дають можливість сформувати процес беззу-пинного обслуговування рейкового кола при вимірі опору ізоляції баласту. Наукова новизна. Отримані нові залежності електричних сигналів в рейкових лініях при використанні методу без закриття руху по рейковому колі. Практичне значення. Отримані дані дозволяють удосконалити методологічну базу проведення вимірів в рейкових колах при удосконалення існуючого обслуговування або методів діагностування рейкових ліній.
 • Item
  Аналіз стійкості земляного полотна для реалізації умов його безпеки при підвищенні швидкості руху
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Петренко, Володимир Дмитрович; Тютькін, Олексій Леонідович; Купрій, Володимир Павлович
  UKR: В статті наведені результати математичного моделювання високого залізничного насипу в двох варіантах, причому розглядається варіант підсилення земляного полотна за допомогою геосинтетичних матеріалів. Мета цієї статті полягає у аналізі стійкості земляного полотна для реалізації умов його безпеки при підвищенні швидкості руху. Методика. Розроблено об’ємну скінченно-елементну модель високого залізничного насипу, на основі якої виконано комплекс розрахунків. Результати. В наданій роботі викладені результати математичного моделювання методом скінченних елементів на основі комплексу Structure CAD (SCAD) непідсиленого та підсиленого геосинтетичним матеріалом високого залізничного насипу. Отримані параметри напружено-деформованого стану земляного полотна обох варіантів. Наукова новизна. На основі чисельного аналізу напружено-деформованого стану моделей показано, що армування земляного полотна надало перерозподілу напружень іншої локалізації, а саме в районі обойми з геосинтетики. У подальшому можлива оптимізація розташування геосинтетики по висоті, оскільки досліджене положення може бути не самим оптимальним. Практичне значення. Практична значимість обумовлена підвищенням стійкості земляного полотна при його підсиленні, тобто реалізація умов безпеки при його експлуатації стає визначеною. Дослідження напружено-деформованого стану конструкції земляного полотна запобігає різним аварійним ситуаціям, оскільки дозволяє впевнено прогнозувати зміну напружень та деформацій при підсиленні геосинтетичними матеріалами.
 • Item
  Вплив нерівностей колії в межах залізничних переїздів на безпеку руху поїздів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Курган, Микола Борисович; Курган, Дмитро Миколайович; Лужицький, Олег Федорович
  UKR: Мета. Відомо, що при реконструкції залізниці для впровадження швидкісного руху поїздів виконуються роботи з виправлення колії в профілі і в плані. Якщо на ділянках між переїздами корегування плану здійснюється у межах основної площадки земляного полотна, то в зоні переїзду зсуви колії виконати складно, а тому часто перед і за переїзним настилом утворюються нерівності в плані, що призводить до зниження плавності й комфортабельності їзди. Такі нерівності виявляються під час проходу колієвимірювального вагону. Проведений статистичний аналіз колієвимірювальних стрічок показав стійку тенденцію накопичення нерівностей колії в зоні розташування переїздів. Тому метою даної роботи є дослідження впливу нерівностей колії на плавність і безпеку руху поїздів. Методика. Колія представлена інерційною пружньо-дисипативною системою з натурними нерівностями. Переміщення кожного з тіл у можливих лінійних і кутових напрямках описується диференціальними рівняннями Лагранжа другого роду з урахуванням зв'язків, накладених на ці тіла. Для виконання розрахунків необхідні вихідні дані, що адекватно описують геометрію колії. Найбільш зручним, перш за все враховуючи регулярність заїздів, залишається стрічка колієвимірювального вагону. Для визначення спектру динамічних показників було виконано моделювання руху вагону з використанням методів статистичної обробки даних. Результати. Моделювання руху екіпажу виконувалось для максимальних швидкостей 80, 100 і 120 км/год та нерівностями колії з відступами І, ІІ і ІІІ ступеню. При швидкості руху 120 км/год коефіцієнт запасу стійкості колеса проти вкочення на головку рейки змінюється від 2,6 до 1,5 і при подальшому зростанні нерівностей колії з урахуванням нерівнопружності підрейкової основи може стати меншим допустимого значення, що викличе загрозу безпеці руху поїздів. Наукова новизна. Отримали подальший розвиток питання оцінки і дослідження розвитку нерівностей колії. Отримані статистичні дані стосовно накопичення нерівностей колії в межах залізничного переїзду та встановлено вплив цих нерівностей на безпеку руху залізничного транспорту.
 • Item
  Гармонійний склад напруги і струму та енергетичні показники лінії зовнішнього електропостачання
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2015) Костін, Микола Олександрович; Шейкіна, Ольга Григорівна
  UKR: Згідно з рядом нормативних документів, основним фактором, який визначає якість параметрів електричної енергії, досягнення в питанні електромагнітної сумісності, закон керування пристроями компенсації реактивної потужності тощо є рівень гармонійного складу напруг і струмів в вузлах приєднання навантаження. Тому в роботі приведено результати досліджень спектральних складів напруги і струму в лінії електропередачі зовнішнього електропостачання тягової підстанції з 6-пульсним діодним випрямлячем. Необхідну реєстрацію часових залежностей напруг і струмів здійснювали на елементах досліджуваних ділянок Придніпровської залізниці відповідно спеціально розробленої програми. Часові залежності зміни діючих значень напруги і струму на виході районної підстанції (РП) записували за допомогою переносних самописців (зі швидкістю запису 100 … 300 мм/год) магнітоелектричної системи з випрямлячем і класом точності 1,5. Для отримання регістрограм напруги використовували ампервольтметр, який вмикали паралельно затискачам вторинної обмотки трансформатора напруги. Синхронну реєстрацію струму здійснювали приладом того ж типу, який вмикали послідовно з вторинною обмоткою трансформатора струму певної фази мережі РП. Встановлено, що вхідні (до тягової підстанції) напруга і струм є суттєво несинусоїдними. При цьому несинусоїдність кривої напруги обумовлена головним чином за рахунок гармонік 2; 5; 7 та 11. Сумарний коефіцієнт спотворення склав 10,5 % при нормально допустимому 6 %. Основний вклад в спотворення струму вносять гармоніки 2; 4; 6 і 7. Інтегральний показник струму THDI при вхідному I1 = 700 А склав 17,1 %, що перевищує нормативне значення. Коефіцієнт потужності системи електротяги λ = 0,973, а коефіцієнт реактивної потужності tgφ = 0,273. Отже, коефіцієнт потужності не менше нормативного значення, що дорівнює 0,92 …0,95, а фактична величина tgφ перевищує нормовану, що становить 0,25.