Інші праці КГМ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Основи автоматизованого проєктування технологічного обладнання. Параметричне проєктування деталей машин
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2024) Білодіденко, Сергій Валентинович; Баюл, Костянтин Васильович; Гануш, Василь Іванович
  UKR: В навчально-методичних рекомендаціях викладено скорочений огляд стану розвитку параметричного проєктування деталей машин. Наведений приклад застосування методу параметричного проєктування типової деталі технологічного обладнання з використанням системи автоматизованого проєктування. Навчально-методичні рекомендації призначені для опанування освітньої компоненти «Основи автоматизованого проєктування технологічного обладнання» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» для ОПП «Галузеве машинобудування» освітнього рівня бакалавр.
 • Item
  Розрахунки механічних систем та їх елементів. Розрахунок потужності та продуктивності обтискних станів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Білодіденко, Сергій Валентинович; Гануш, Василь Іванович; Біліченко, Галина Миколаївна
  UKR: У навчально-методичних рекомендаціях викладена методика виконання розрахункового завдання з визначення потужності та продуктивності обтискного стану, наведено вихідні данні до завдання, приклад програми виконання завдання в електронній таблиці Excel, таблиць вихідних даних для прикладу і електронних таблиць вирішення цього прикладу в електронній таблиці Excel. Призначений для опанування освітньої компоненти «Розрахунки механічних систем та їх елементів» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» для ОПП «Галузеве машинобудування» освітнього рівня бакалавр.
 • Item
  Технології і обладнання для відновлювання та ремонту КГТЗ
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Мельянцов, Петро Тимофійович; Лосіков, Олександр Михайлович
  UKR: Викладені методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Технології і обладнання для відновлювання та ремонту КГТЗ», наведений порядок виконання практичних робіт, перелік та зміст практичних робіт, опис процедури виконання кожної практичної роботи, варіанти індивідуальних завдань, рекомендована література. Призначені для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування, спеціалізації «Колісні та гусеничні транспортні засоби» (магістерський рівень)
 • Item
  Методичні вказівки до виконання практичних робіт для підготовки студентів зі спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (бакалаврський рівень)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Сидоренко, Віктор Кононович; Лосіков, Олександр Михайлович
  UKR: Викладені методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Теорія експлуатаційних властивостей колісних та гусеничних транспортних засобів», наведений порядок виконання практичних робіт, перелік та зміст практичних робіт, опис процедури виконання кожної практичної роботи, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Призначені для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (бакалаврський рівень).
 • Item
  Основи транспортної логістики
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Лосіков, Олександр Михайлович; Сидоренко, Віктор Кононович
  UKR: Викладені методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи транспортної логістики», наведений порядок виконання практичних робіт, перелік та зміст практичних робіт, опис процедури виконання кожної практичної роботи, варіанти індивідуальних завдань, рекомендована література. Призначені для студентів спеціальності 133 – Галузеве машинобудування (магістерський рівень).
 • Item
  Несучі конструкції металургійних агрегатів
  (ТОВ «ІМА-прес», Дніпро, 2023) Рабер, Лев Матвійович; Єрмократьєв, Віктор Олексійович; Мазур, Ігор Анатолійович
  UKR: У навчальному посібнику розглянуті несучі конструкції металургійних агрегатів, що відносяться до трьох основних металургійним переділів. Звернута увага на використання сучасних матеріалів, вдосконалення методів розрахунку міцності, витривалості, шляхи підвищення експлуатаційної надійності. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямком 133 «Галузеве машинобудування». Він може бути корисним для інженерно-технічних працівників, зайнятих проектуванням, виробництвом і експлуатацією металургійного обладнання.