Випуск 05 (ТСТП)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Researching Operation of the Railway Stations with Using of Their Ergatic Simulation Models
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Bobrovskyi, Volodymyr I.; Kozachenko, Dmytro M.; Vernigora, Roman V.
  ENG: The general scheme of railway station’s model and technique of formalizing the technologic processes at stations are described. Designed model can be used for optimization of technical and technological parameters of railway stations, including with using the grapho-analitical method.
 • Item
  Теоретичні дослідження залежностей між швидкістю, густиною потоку та інтенсивністю руху поїздів на залізничній дільниці
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Чибісов, Юрій Віталійович
  UK: Виконано аналіз залежностей між швидкістю, густиною потоку та інтенсивністю руху поїздів на залізничній дільниці. Встановлено залежності вихідного і вхідного потоків поїздів від густини поїздів на дільниці; залежність вхідного потоку від швидкості руху, а також встановлено взаємозв’язок між середнім часом ходу поїздів по дільниці та точністю реалізації швидкості.
 • Item
  Використання супутникових систем позиціонування об’єктів для удосконалення управління вантажними комплексами
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Окороков, Андрій Михайлович
  UKR: Розглядаються основні положення організації роботи транспортних вантажних комплексів з використанням системи супутникового позиціонування об'єктів. Наводяться базові алгоритми роботи окремих елементів і переваги впровадження інтелектуальних транспортних систем.
 • Item
  Проблеми стану сучасної транспортної інфраструктури м. Дніпропетровськ
  (Дніпропетровчький національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровчьк, 2013) Озерова, Ольга Олексіївна
  UK: У статті досліджено стан транспортної інфраструктури країни на прикладі м. Дніпропетровськ. Виявлено та оцінено рівень стану транспортної інфраструктури, за умов неналежного управління транспортним комплексом. Окреслено напрями розвитку транспортної інфраструктури з огляду на її значення у процесі реалізації національних економічних інтересів.
 • Item
  Дослідження ефективності методу регенеративного аналізу при ергатичному моделюванні роботи залізничних станцій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Малашкін, Вячеслав Віталійович; Вернигора, Роман Віталійович; Березовий, Микола Іванович
  UKR: В статті розглянуті основні принципи методу регенеративного аналізу та наведено результати дослідження його ефективності при ергатичному моделюванні залізничних станцій. Використання регенеративного аналізу в ергатичних моделях станцій дозволяє суттєво скоротити тривалість процесу моделювання.
 • Item
  Дослідження впливу різних факторів на величину інтервалів на розділових стрілках
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Кудряшов, Андрій Вадимович
  UKR: Виконано дослідження впливу деяких випадкових факторів на величину інтервалів між відчепами составу, що розформовуються на сортувальній гірці.
 • Item
  Розвиток сервісу в пасажирських залізничних перевезеннях
  (Дніпропетровcький національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровcьк, 2013) Коробйова, Руслана Геннадіївна; Чугай, А. Д.
  UKR: У набір послуг, пов'язаних з перевезенням, входить організація обслуговування пасажирів до поїздки, під час поїздки та після неї. У зв'язку з впровадженням високошвидкісного руху на залізницях України встає питання в необхідності нічних поїздів. У статті виконано, порівнянь попиту пасажирів на перевезення у нічних і високошвидкісних поїздів і «Intercity +».
 • Item
  Математична модель для дослідження перевезення вантажів у міжнародному сполученні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Козаченко, Дмитро Миколайович; Германюк, Юлія Миколаївна
  UKR: Виконаний аналіз конкурентних напрямків слідування вантажопотоків у міжнародному сполученні. Розглянута структура системи міжнародних залізничних перевезень. Описані цілі учасників перевізного процесу.
 • Item
  Дослідження впливу реконструкції витяжних колій на ефективність функціонування сортувальної станції
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Журавель, Вячеслав Вікторович; Маслюк, А. І.; Журавель, Ірина Леонідівна
  UKR: Досліджено вплив реконструкції витяжних колій на гірковий технологічний інтервал, використання переробної спроможності сортувальної гірки та експлуатаційні витрати.
 • Item
  Устройство сопрягающих кривых при размещении парковых замедлителей на прямых участках сортировочных путей
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорту имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2013) Бобровский, Владимир Ильич; Колесник, Антон Игоревич
  RU: В данной статье разработан метод определения оптимальных параметров сопрягающих кривых горочной горловины при размещении парковой тормозной позиции на прямом участке пути за основной сопрягающей кривой. Критерием оптимальности является расстояние от пучкового стрелочного перевода до парковой тормозной позиции, которое необходимо минимизировать. Использование предложенного метода при проектировании и реконструкции горок позволит сократить длину горочной горловины и, тем самым, увеличить полезную длину сортировочных путей и повысить эффективность функционирования сортировочных устройств.
 • Item
  Особенности работы подъездного пути «МЗ «ИНТЕРПАЙП СТАЛЬ» при отгрузке готовой продукции на внешнюю сеть
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2013) Березовый, Николай Иванович; Вернигора, Роман Витальевич; Малашкин, Вячеслав Витальевич
  RUS: Приведена методика расчета продолжительности погрузки вагонов трубной заготовкой на складе готовой продукции металлургического завода. Рассмотрена технология выполнения маневровых операций для различных вариантов организации перевозки трубной заготовки.
 • Item
  Огляд раціональних шляхів розвитку залізничних перевезень міжнародними транспортними коридорами
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Баланов, Володимир Олегович
  UKR: В статті проведено визначення раціональних шляхів і практичних заходів по розвитку пасажирських і вантажних перевезень міжнародними транспортними коридорами. Для досягнення цієї мети були розглянуті та проаналізовані наукові роботи по цьому питанню.