Математична модель для дослідження перевезення вантажів у міжнародному сполученні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Виконаний аналіз конкурентних напрямків слідування вантажопотоків у міжнародному сполученні. Розглянута структура системи міжнародних залізничних перевезень. Описані цілі учасників перевізного процесу.
RUS: Выполнен анализ конкурентных направлений следования грузопотоков в международном сообщении. Рассмотрена структура системы международных железнодорожных перевозок. Описаны цели участников перевозочного процесса.
ENG: The analysis of competing directions of following goods in international traffic is executed. The structure of international rail transport is examined. Objectives of the participants of transportation process are described.
Description
Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350; Ю. Германюк: ORCID 0000-0002-4905-8313
Keywords
міжнародні транзитні перевезення, транспортна система, математична модель, международные транзитные перевозки, транспортная система, математическая модель, international transit, transportation system, mathematical model, КУЕР, КТТ (ЛФ), НДЧ
Citation
Козаченко, Д. М. Математична модель для дослідження перевезення вантажів у міжнародному сполучені / Д. М. Козаченко, Ю. М. Германюк // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 28–32. – DOI: 10.15802/tstt2013/19273