Випуск 01 (МТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Випуск 1. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012)
  UK: У статтях висвітлені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань з проблем розрахунків, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд. Збірник наукових праць становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Исследование структуры и свойств минеральных добавок для бетонов и строительных растворов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Коваленко, Валентина Владимировна; Коваленко, Сергей Владимирович; Вовк, А. И.; Заяц, Юрий Львович
  RU: В работе проведен анализ структуры и свойств минеральных добавок для бетонов и строительных растворов.
 • Item
  Обработка экспериментальных данных испытаний мостовых конструкций медленно движущейся нагрузкой
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Сухоруков, Борис Дмитриевич
  RU: Рассмотрен порядок обработки экспериментальных данных испытаний мостовых конструкций медленно движущейся нагрузкой с целью построения натурных линий влияния.
 • Item
  Аналіз причин понаднормативного нахилу балансирів рухомих опорних частин залізобетонного залізничного мосту через річку Саксагань
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Соломка, Валентина Іванівна; Сухоруков, Борис Дмитрович
  UK: У статті приведені результати обстеження залізобетонного залізничного мосту через річку Саксагань та аналіз причин понаднормативного нахилу балансирів рухомих опорних частин.
 • Item
  Дослідження стійкості позацентрово стисненого складеного стержня
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Солдатов, Кім Іванович
  UK: В публікації надано рішення задачі стійкості стисненого стержня з використання моделі у вигляді шаруватої системи. Стержні шаруватої балки з’єднані пружними дискретними опорами (планками) або пружним шаром.
 • Item
  Анализ методов расчета надежности железобетонных пролетных строений автодорожных мостов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Савчинский, Борис Васильевич
  RU: В статье рассматриваются методы вероятностных расчетов сечений железобетонных пролетных строений: метод статистической линеаризации и метод статистического моделирования. В качестве основного для расчета сечений на надежность рекомендован метод статистической kинеаризации.
 • Item
  Аналіз сучасних підходів до організаційно-технологічної надійності транспортних споруд
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Пшінько, Олександр Миколайович; Радкевич, Анатолій Валентинович; М’якенька, Ірина Валеріївна
  UKR: У статті проведено аналіз існуючих організаційно-технологічних систем, факторів, які впливають на надійність залізобетонних мостів та шляхопроводів та досліджений показник технологічності при виборі проекту ремонтно-відновлюваних робіт.
 • Item
  Логістичні системи функціонування будівельного виробництва на основі підтримки єдності моделюючих умов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Пшінько, Олександр Миколайович; Павлов, І. Д.; Арутюнян, Ірина Андріївна
  UK: Моделювання логістичної системи, а саме взаємозв’язків логістичних і організаційно-технічних заходів щодо поліпшення розвитку будівельних процесів з урахуванням міжсистемних зв’язків на стиках і нічийних зонах. Під логістичною системою розглядається адаптована система управління заходами в процесі виробництва.
 • Item
  Порівняльний аналіз НДС земляного полотна при модернізації
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Петренко, Володимир Дмитрович; Гузченко, Віктор Трохимович; Тютькін, Олексій Леонідович; Алхдур, Ахмад Муса Махмуд; Ковалевич, В. В.
  UKR: В статті наведені результати порівняльного аналізу напружено-деформованого стану земляного полотна при модернізації (виконання ротидеформаційних заходів).
 • Item
  Встановлення придатності використання порід розкриву буровугільних кар’єрів у будівельній галузі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Нікіфорова, Наталія Анатоліївна; Дриженко, Анатолій Юрійович; Сафронов, Ігор Леонідович; Стецюк, В. І.
  UK: Наведені результати дослідження порід розкриву Ново-Дмитрівського буровугільного родовища та надані рекомендації щодо застосування супутніх корисних копалин у якості будівельних матеріалів.
 • Item
  Компресійні дослідження щебенево-ґрунтової суміші для повторного застосування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Линник, Георгій Олегович; Петренко, Володимир Дмитрович; Тютькін, Олексій Леонідович; Петрівська, Ілона Миколаївна
  UKR: В статті наведені результати компресійних досліджень щебенево-ґрунтової суміші для повторного застосування із наведенням рекомендацій.
 • Item
  Напряжения в двускатных коробчатых балках в зонах поперечного и чистого изгиба
  (Дніпропетровський націонаоьний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Кириленко, Виталий Федорович; Пинчук, Елена Александровна; Трач, Елена Николаевна
  RU: В статье приведено исследование напряжённого состояния двутавровых коробчатых клеефанерных балок переменного сечения при действии сосредоточенных сил. Сравниваются аналитическое решение, решение МКЭ и элементарное решение для нормальных и касательных напряжений в стенке балки.
 • Item
  Технология возведения здания со сборно- монолитным каркасом
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Нетеса, Николай Иванович; Паланчук, Дмитрий Викторович
  RU: Изложены проблемы возведения зданий с железобетонным каркасом, состоящим из сборных колонн, пустотных плит настила, монолитных ригелей и участков, находящихся на одном уровне каждого этажа.
 • Item
  Проблемы аварийности мостовых конструкций
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Мирошник, Виталий Анатольевич; Ключник, Сергей Владиславович; Журбенко, Михаил Кузьмич
  RUS: В статье рассмотренные отдельные случаи разрушения искусственных сооружений при воздействии на них природных факторов.
 • Item
  Особенности расчета неразрезного пролетного строения коробчатого сечения
  (Дніпропетровський національний університет залізничного траснпорту імені академіка В. Лаазряна, Дніпропетровськ, 2012) Марочка, Виталий Владиславович; Ульянов, Р. В.
  RU: В данном материале рассматривается методика расчета металлической тонкостенной балки пролётного строения коробчатого сечения из условий работы в неразрезной системе. Данный материал дает возможность оценить действительную работу пролетного строения, что, в свою очередь, дает возможность производить расчет по I и II группам предельных состояний, с обеспечением общей и местной устойчивости стенки балки.
 • Item
  Исследование собственных колебаний пролетного строения Иванчицкого виадука
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Железняк, Глеб Сергеевич; Солдатов, Ким Иванович
  RU: В работе исследованы собственные колебания в вертикальной и горизонтальной плоскости Иванчицкого виадука. Предложено ряд схем, позволяющих определить частоты по более простым зависимостям.
 • Item
  Тестування методики спільного статичного розрахунку системи «споруда – ґрунтовий масив»
  (Дніпропетровський національний університет залізничного траснспорту імен академіка В. Лазаряна, 2012) Гуслиста, Ганна Едуардівна; Банніков, Дмитро Олегович
  RU: За результатами розв’язання тестових задач встановлюється можливість застосування розробленої методики спільного статичного розрахунку напружено-деформованого стану системи «споруда – ґрунтовий масив». В якості тестових були прийняті задачі розрахунку безанкерної шпунтової стінки, а також залізобетонної балки на ґрунтовій основі.
 • Item
  Взаимодействие системы упругих и твердых тел, моделирующих элементы моста и поезда
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Артемов, Виталий Евгеньевич; Распопов, Александр Сергеевич
  RU: В работе представлен алгоритм расчета совместной динамики взаимодействующей системы «мост – поезд» на основе методов динамики твердого тела и метода конечных элементов.
 • Item
  Обзор аналитических и экспериментальных методов исследования взаимодействия массива и крепи
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2012) Петренко, Владимир Иванович; Петренко, Владимир Дмитриевич; Тютькин, Алексей Леонидович
  RUS: В статье приведен обзор аналитических и экспериментальных методов исследования взаимодействия массива и крепления. Результаты экспериментов с использованием центробежного моделирования показали ряд особенностей горного давления, которые рассмотрены в аналитическом обзоре.