Випуск 02 (ПЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Оптимізація роботи валютного відділу комерційного банку
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Матусевич, Олексій Олександрович
  UK: У статті описано особливості роботи валютного відділу комерційного банку й надано пропозиції щодо її оптимізації: автоматизація деяких ділянок роботи відділу.
 • Item
  Концептуальний підхід до формування приміських пасажирських компаній та поїздів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Пінчук, Олена Петрівна
  UK: У статті розглянуті питання стосовно класифікації компаній з перевезення пасажирів у приміському та регіональному сполученні з урахуванням організаційної структури та видів приміських поїздів.
 • Item
  Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів у локомотивному депо
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Михайлова, Ліна Олександрівна; Шумляєв, Борис Олександрович
  UK: Розглянуті питання щодо економічної ситуації на залізничному транспорті в умовах сучасного ринку взагалі та у відокремленому структурному підрозділі. Розраховані економічні показники діяльності підприємства, які характеризують ефективність використання основних засобів, та проведено їх аналіз. Запропоновані шляхи підвищення ефективності використання основних засобів.
 • Item
  Аналіз ринку операторських послуг та перспективи їх розвитку в Україні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Марценюк, Лариса Володимирівна
  UKR: У статті автор аналізує нинішній стан та перспективи розвитку ринку операторських послуг на залізничному транспорті України. Хоча зараз в Україні відсутня достатня нормативно-правова база, яка б регулювала діяльність операторських компаній, вони поступово нарощують темпи розвитку на ринку послуг перевезень. Реформування залізничного транспорту дозволить стрімко розвинути ринок операторських послуг.
 • Item
  Пути повышения надежности и эффективности работы вагонного парка в свете предстоящего Евро-2012
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Лучко, Илона Николаевна; Кассир, Вита Владимировна
  RU: Для обеспечения прогнозной потребности в пассажирских перевозках железнодорожным транспортом проанализирована динамика себестоимости ремонтов вагонного парка, предложены пути совершенствования амортизационной и инвестиционной политики.
 • Item
  Фінансові аспекти поліпшення стану основних засобів залізниць України в умовах реформування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Ломтєва, Ірина Миколаївна; Сначов, Микола Павлович; Стрюковатська, Марина Федорівна
  UK: У статті розглянуто деякі шляхи фінансування програм оновлення та модернізації основних засобів залізниць України в умовах реформування залізничного транспорту.
 • Item
  Мотивація праці на залізничному транспорті в умовах його реформування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Ляшенко, І. О.; Сначов, Микола Павлович
  UK: У статті розглянуті основні напрямки мотивації праці та її оплати на залізничному транспорті, деякі аспекти мотивації праці та її оплати в ході реструктуризації залізничного транспорту України, а також важливість мотивації праці для розвитку залізничного транспорту в єдиній транспортній системі України.
 • Item
  Оцінка економічної ефективності створення і функціонування приміської пасажирської компанії
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Задоя, В’ячеслав Олександрович
  UKR: Ефективне функціонування приміських залізничних перевезень пов'язане з удосконаленням його організаційної структури; оновленням основних фондів і рухомого складу; впровадженням новітніх технологій і підвищенням швидкості руху; наданням нових видів послуг і захопленням нових секторів транспортного ринку; збільшенням прибутковості перевезень пасажирів. Актуальність проблеми управління залізничними перевезеннями в приміському сполученні, її недостатнє теоретичне, методичне й практичне опрацювання визначили вибір даної статті.
 • Item
  Методи прогнозування парку пасажирських вагонів в умовах сучасного ринку
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Гайдук, Наталія Олексіївна
  UK: У роботі дано визначення методів, що можуть бути використані для прогнозування парку пасажирських вагонів в умовах сучасного ринку.
 • Item
  Аналіз існуючого стану вагоноремонтної бази України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Булгакова, Юлія Вадимівна
  UK: Виконано аналіз вагонних депо України з ремонту вантажних вагонів для обгрунтування необхідності проведення реформування вагоноремонтної бази.
 • Item
  Удосконалення моделі оцінки фінансової стійкості сучасної банківської системи
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бобиль, Володимир Володимирович
  UK: У статті досліджується модель оцінки фінансової стійкості сучасної банківської системи. Пропонується розрахунок інтегрального показника фінансової стійкості, який може використовуватися Національним бан-ком України як важливий інструмент контролю.
 • Item
  Кредитування підприємств транспорту в умовах кризи
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бобиль, Володимир Володимирович; Луцко, Сергій В'ячеславович
  UK: Досліджуються проблеми кредитування підприємств транспорту в період світової фінансової кризи та шляхи удосконалення сучасної системи банківського кредитування транспортної галузі.
 • Item
  Дослідження витрат на деповський ремонт пасажирських вагонів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Бараш, Юрій Савелійович; Поврозник, Л. З.
  UK: У роботі досліджено витрати під час деповського ремонту пасажирських вагонів та доцільність проведення даного виду ремонту чотири роки поспіль.