Кредитування підприємств транспорту в умовах кризи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Досліджуються проблеми кредитування підприємств транспорту в період світової фінансової кризи та шляхи удосконалення сучасної системи банківського кредитування транспортної галузі.
RU: Исследуются проблемы кредитования предприятий транспорта в период мирового финансового кризиса и пути усовершенствования системы банковcкого кредитования транспортной отрасли.
EN: Investigated problems in the credit of transport enterprises in the global financial crisis аnd ways to imprоve the system of bank lending.
Description
В. Бобиль: ORCID 0000-0002-7306-3905
Keywords
кредитування, процентна ставка, ризики, банківська система, кредитование, процентная ставка, риски, банковская cиcтeма, crediting, the interest rate, risks, bank system, КОА
Citation
Бобиль, В. В. Кредитування підприємств транспорту в умовах кризи / В. В. Бобиль, С. В. Луцко // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 2. – С. 19–20. – DOI: 10.15802/pte.v0i2.16737.