Інші праці КЕГПФЗТ (ЛІ) (Раніше КГСЕП (ЛФ))

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Політика визиску сталінським тоталітарним режимом населення Тернопільської області на завершальному етапі Другої світової війни та в перші повоєнні роки: нові інтерпретації та джерела
  (Baltija Publishing, Riga, Latvia, 2022) Гулай, В.; Вознюк, Оксана Миколаївна
  UKR: У запропонованій монографії представлено окремі аспекти повсякденного життя населення Західної України у перші по-воєнні роки. Зокрема, висвітлено щоденне життя селянства, учителів, школярів, українських повстанців та підпільників, переселених і депортованих осіб тощо. Окремі студії присвячені історіографії проблеми. Представлені у монографії дослідження можуть бути корисними науковцям, учителям, студентам, учням та усім, хто цікавиться питаннями історії України ХХ ст.
 • Item
  Залізничний туризм: історичний аспект розвитку
  (ПП «Рекламне агентство «Акваріум», Львів, 2021) Вознюк, Оксана Миколаївна
  UKR: Дана Концепція виконана у рамках реалізації проекту PLBU.01.01.00-UA-0964/19-00 «Популяризація туристичних об'єктів Першої угорсько-галицької залізниці» Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020. Кожен її розділ наповнений цінною інформацією, яку зібрали найкращі науковці та експерти в галузях економіки, туризму, залізничного транспорту, міжнародного права та історії. Концепція стане в нагоді для усіх громад, які прагнуть розвивати туризм, зокрема залізничний.
 • Item
  Методи оцінки економічної ефективності туристичних залізничних перевезень
  (Рекламне агенство «Акваріум», Львів, 2021) Орловська, Олександра Володимирівна
  UKR: У цій статті значна увага приділена туристичним перевезенням по території Західної України в форматі Корпоративної програми «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020». Метою статті: є пошук найбільш раціонального підходу до визначення категорії економічної ефективності залізничних туристичних перевезень, а також обґрунтування доцільності запровадження залізничного туризму в Україні. Розкрито суть понять «туризм», «»економічна ефективність» транспортного туризму, де основна роль належить залізничному транспорту, Запропоновано варіанти визначення показника економічної ефективності на основі використання методу СВА «Аналіз витрат і вигод для інвестиційних проектів у транспортній галузі». Основна ідея аналізу СВА полягає в оцінці доходів та витрат запропонованого проекту. Розглянуті можливості визначення даного показника при розрахунках вартості турів. Пропозиція запровадження залізничного туризму у західному регіоні України при взаємодії з Польськими громадами, які активно розбудовують маршрут Перемишль-Ніжанковичі-Хирів-Кросценко або окремих його ділянок з метою покращити взаємодію між державами на основі туристичної діяльності.
 • Item
  Туризм як стратегічний напрям розвитку залізничного підприємств
  (Журфонд, 2020) Гненний, Олег Миколайович; Марценюк, Лариса Володимирівна; Чаркіна, Тетяна Юріївна; Орловська, Олександра Володимирівна; Проценко, В. М.
  UKR: Монографія присвячена проблемі підвищення ефективності роботи та конкурентоспроможності пасажирського господарства залізничного транспорту України в умовах економічної кризи. Авторами запропоновано стратегію інноваційного розвитку пасажирських компаній, яка задля залучення коштів потенційних вітчизняних та іноземних інвесторів передбачає організацію залізничного туризму. Це дозволить не тільки розвинути внутрішній туризм в Україні, а й отримати додаткові фінансові ресурси на оновлення пасажирського рухомого складу, інфраструктури залізниць, а також об’єктів туристичного значення. Для наукових працівників, економістів, спеціалістів АТ «Укрзалізниця», викладачів, аспірантів, магістрів і студентів вищих закладів освіти транспортної галузі.
 • Item
  Вплив розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на гуманітарну освіту
  (Publishing House of Katowice School of Technology, Poland, 2020) Шаргун, Тетяна Олексіївна; Поцелуйко, Андрій Богданович; Мунтян, Антоніна Олександрівна
  EN: In the article the main tendencies of information-communication technologies influence on humanitarian education on the basis of scientific sources analysis are investigated. It is found out that informatization is a link between humanitarian and natural science disciplines. It is shown that the new information environment conforms to the urgent needs of humanitarian education and may be used in the educational process. The important influence of information technologies on the development of individual and distance education and self-education in particular, and through them on the activization of a personal oriented approach introduction is marked. It is indicated that the basic principles of personal oriented studying are its individualization and differentiation. It is established that computer competence is one of the information culture components of the educational process participants.