Політика визиску сталінським тоталітарним режимом населення Тернопільської області на завершальному етапі Другої світової війни та в перші повоєнні роки: нові інтерпретації та джерела

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Baltija Publishing, Riga, Latvia
Abstract
UKR: У запропонованій монографії представлено окремі аспекти повсякденного життя населення Західної України у перші по-воєнні роки. Зокрема, висвітлено щоденне життя селянства, учителів, школярів, українських повстанців та підпільників, переселених і депортованих осіб тощо. Окремі студії присвячені історіографії проблеми. Представлені у монографії дослідження можуть бути корисними науковцям, учителям, студентам, учням та усім, хто цікавиться питаннями історії України ХХ ст.
ENG: The proposed monograph presents some aspects of everyday life of the population of Western Ukraine in the first postwar years. In particular, the daily life of peasants, teachers, schoolchildren, Ukrain-ian insurgents and underground, displaced and deported persons, etc. Separate studies are devoted to the historiography of the problem. The research can be useful for scientists, teachers, students, pu-pils, and all who are interested in the history of Ukraine of the twen-tieth century.
Description
О. Вознюк: ORCID 0000-0002-4186-6113
Keywords
історія України ХХ ст., післявоєнні роки, Західна Україна, history of Ukraine of the twen-tieth century, first postwar years, Western Ukraine, монографія, КЕГПФЗТ (ЛІ)
Citation
Гулай В., Вознюк О. Політика визиску сталінським тоталітарним режимом населення Тернопільської області на завершальному етапі Другої світової війни та в перші повоєнні роки: нові інтерпретації та джерела. Західні землі України у перші післявоєнні роки (1944–1953): повсякденне життя : колект. моногр. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. С. 36–51.