Інші праці КЕЛІ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Ніколенко, Анатолій Васильович; Нежурін, Вадим Ілліч; Стьопкін, Василь Володимирович; Куваєв, Віктор Юрійович
  UKR: Визначено спрямованість, тематику, зміст і порядок оформлення кваліфікаційної роботи бакалаврського рівня вищої освіти студентами спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Конкретизовані вимоги до обсягу, структури, змісту, оформлення кваліфікаційної роботи з урахуванням особливостей фахової підготовки.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Ніколенко, Анатолій Васильович; Іващенко, Валерій Петрович; Стьопкін, Василь Володимирович; Куваєв, Віктор Юрійович
  UKR: Визначено спрямованість, тематику, зміст і порядок оформлення кваліфікаційної роботи магістерського рівня вищої освіти студентами спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Конкретизовані вимоги до обсягу, структури, змісту, оформлення кваліфікаційної роботи з урахуванням особливостей фахової підготовки.
 • Item
  Проблеми побудови асинхронних електроприводів зі спостерігачами стану
  (Національна металургійна академія України, ІВК «Системні технології», Дніпро, 2021) Стьопкін, Василь Володимирович; Юдін, О. В.; Котляр, М. В.; Паламарчук, О. О.
  UKR: У даній роботі розглядаються проблеми побудови асинхронних електроприводів зі спостерігачами стану та останні досягнення в області бездатчикових приводів змінного струму. Визначено основні сфери застосування асинхронних електроприводів зі спостерігачами стану. В якості базової при розгляді конструкцій сучасних асинхронних електроприводів використано векторну безсенсорну систему керування з використанням перетворювачів координат із природної системи координат у нерухому та обертову та спостерігача стану на основі математичної моделі двигуна у двофазній стаціонарній системі координат. Розглянуто основні типи спостерігачів потоку та швидкості асинхронних електроприводів для задач побудови якісного асинхронного електроприводу з векторним керуванням без використання датчиків. Сформульовано задачу подальшої модернізації систем керування на основі електроприводу зі спостерігачем витрати та швидкості.
 • Item
  Оцінка показників якості сучасних систем керування приводом вагоноперекидача ДМЗ шляхом математичного моделювання
  (Національна металургійна академія України, ІВК «Системні технології», Дніпро, 2021) Юдін, А. В.; Нежурін, Вадим Ілліч; Куваєв, Віктор Юрійович
  UKR: Результати аналізу показників якості запропонованої системи керування електроприводом рудного двору ДМЗ з реостатним регулюванням швидкості нахилу з використанням альтернативних систем «тиристорний перетворювач – двигун постійного струму» та «перетворювач частоти – асинхронний двигун», шляхом дослідження перехідних процесів цих систем електроприводу за допомогою програмного продукту Matlab. Встановлено, що параметри системи керування «перетворювач частоти – асинхронний двигун» не поступаються параметрам системи керування «тиристорний перетворювач – двигун постійного струму» і навіть дещо перевищують її, зокрема в діапазоні технологічних швидкості приводу вагоноперекидача, а втрати енергії при перехідних процесах пуску на 2,3% менше, ніж у системи «тиристорний перетворювач – двигун постійного струму». Запропоновані рішення доцільно використовувати при модернізації робочого електроприводу вагоноперекидача.
 • Item
  Electrotechnical Materials
  (RS Global, Warsaw, Poland, 2021) Tsyplenkov, Dmytro; Nikolenko, Anatolii; Kolb, Andrii; Grebeniuk, Andrii; Kuznetsov, Vitalii; Babyak, Mykola O.; Kovalenko, Viktor
  ENG: The regularities of processes and phenomena that occur in dielectric, conductive, semiconductor and magnetic materials as part of electrical and electronic devices under the influence of energy of electric, magnetic and thermal fields are considered. The main feature of the textbook is a detailed structuring of educational material, focusing largely on the distance form of learning, as well as demonstration of the close relationship of the properties of various electrical materials and the basics of electrical engineering on specific examples. The manual is intended for students of specialties: 141 - "Electrical Energetics, Electrical Engineering and Electromechanics" and 275 - "Transport technologies", as well as for students of other specialties of higher education, which are related to the study of disciplines of electrical engineering and electronic computer science.