Оцінка показників якості сучасних систем керування приводом вагоноперекидача ДМЗ шляхом математичного моделювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національна металургійна академія України, ІВК «Системні технології», Дніпро
Abstract
UKR: Результати аналізу показників якості запропонованої системи керування електроприводом рудного двору ДМЗ з реостатним регулюванням швидкості нахилу з використанням альтернативних систем «тиристорний перетворювач – двигун постійного струму» та «перетворювач частоти – асинхронний двигун», шляхом дослідження перехідних процесів цих систем електроприводу за допомогою програмного продукту Matlab. Встановлено, що параметри системи керування «перетворювач частоти – асинхронний двигун» не поступаються параметрам системи керування «тиристорний перетворювач – двигун постійного струму» і навіть дещо перевищують її, зокрема в діапазоні технологічних швидкості приводу вагоноперекидача, а втрати енергії при перехідних процесах пуску на 2,3% менше, ніж у системи «тиристорний перетворювач – двигун постійного струму». Запропоновані рішення доцільно використовувати при модернізації робочого електроприводу вагоноперекидача.
ENG: The results of the analysis of quality indicators of the proposed control systems for the electric drive of the DMZ ore yard with rheostatic tilt speed control, using alternative the system "thyristor converter - DC motor" and "frequency converter - induction motor", by studying the transients of these electric drive systems using the software product Matlab. It is established that the parameters of the control system "frequency converter - induction motor", are not inferior to the parameters of the control system "thyristor converter - DC motor", and even slightly exceed it, in particular, in the range of technological speeds of the wagon tipper drive, and energy losses during transient start-up processes are 2.3% less than the "thyristor converter - DC motor". It is expedient to use the offered decisions in case of modernization of the operating electric drive of the wagon tipper.
Description
В. Куваєв: ORCID 0000-0002-5240-2445
Keywords
електропривод, вагоноперекидач, асинхронний двигун, перетворювач, моделювання, регулювання, система керування, перехідний процес, electric drive, wagon tipper, induction motor, converter, modeling, regulation, control system, transition process, КЕЛІ
Citation
Юдін А. В., Нежурін В. І., Куваєв В. Ю. Оцінка показників якості сучасних систем керування приводом вагоноперекидача ДМЗ шляхом математичного моделювання. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні — ІТММ’2021 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. (Дніпро, 16–18 березня 2021 р.). Дніпро, 2021. С. 210–213. DOI: 10.34185/1991-7848.itmm.2021.01.025.