Випуск 1(17) (RTEM)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Підходи та функції до управління змінами підприємств залізниці в сфері пасажирських перевезень
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Матусевич, Олексій Олександрович; Чаркіна, Тетяна Юріївна; Галушко, Любов Дмитріївна
  UKR: Мета. Формулювання та характеристика основних етапів управління змінами на підприємстві, визначення стратегій управління змінами, визначення напрямів досліджень управління змінами на підприємствах залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень, визначення наукових підходів щодо управління змінами підприємств залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень, визначення функцій управління змінами підприємств залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень. Методика. Для рішення задач такого класу у роботі запропоновано застосувати системний, комплексний підходи та методи раціонального рішення проблем. Результати. У роботі визначено зв'язок наукових підходів та функцій до управління змінами з факторами, які впливають на конкурентоспроможність пасажирських поїздів. Практична значимість. Визначений зв'язок наукових підходів та функцій до управління змінами з факторами, які впливають на конкурентоспроможність пасажирських поїздів, дасть можливість у подальшому сформулювати принципи та механізми управління змінами підприємств залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень та взагалі визначити цільове призначення управління змінами підприємств залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень.
 • Item
  Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем професійної діяльності
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Головкова, Людмила Степанівна; Шевяков, Олексій Володимирович; Головкова, Анна Євгенівна
  UK: Мета. Метою статті є теоретичне узагальнення та нове рішення проблеми психологічного забезпечення розвитку соціотехнічних систем діяльності (СТСД) з позицій поведінкової економіки. Обгрунтовано вибір СТСД в якості об’єкта заходів психологічного забезпечення та вдосконалення як концептуального різновиду впливу на можливості розвитку таких систем. Методика. Запропоновано концепцію психологічного забезпечення розвитку СТСД, яка детермінирована об’єктивною залученістю інженерних психологів та психологів праці до процесу проектування таких систем. Результати. Створено структурну модель, яка складається із чотирьох підсистем: спонтанної відображально-моделюючої поведінкової активності проектувальника, зовнішньої поведінкової взаємодії з соціумом, психологічного забезпечення розвитку СТСД та інтегральної регуляції розвитку. Наукова новизна. Новим є узагальнення поглядів на психологічне забезпечення розвитку та супровід СТСД с точки зору проведення та використання результатів дослідницьких, проектувальних та експертних робіт на всіх стадіях життєвого циклу таких систем. Практична значимість. Нові уявлення про значущі якості персоналу містять навички роботи потоками неперервної поведінкової інформації про фахівця. Трактування змістовної, процедурної та результативної інформації доведено до рівня методики теоретичної та експериментальної оцінки надійності професійної діяльності фахівців.
 • Item
  Оподаткування малого бізнесу: нормативно-організаційний аспект
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Бобиль, Володимир Володимирович; Топоркова, Олена Анатоліївна
  UK: Мета. Робота присвячена огляду векторів розвитку малого бізнесу в Україні в контексті гармонізації законодавчих вимог відносно режимів оподаткування та державної підтримки підприємницької діяльності. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, узагальнення та порівняння. Результати. У роботі наведено аналіз діючої нормативної бази щодо класифікації суб’єктів малого бізнесу та режимів їх оподаткування. Узагальнено зарубіжний досвід щодо застосування пільгових умов оподаткування та інших засобів державної підтримки даного сектору економіки. Встановлено, що на шляху до гармонізації вітчизняного законодавства відповідно до європейських вимог потребують уточнення критерії віднесення суб’єктів господарювання до відповідної категорії, також потребують конкретизації напрямки фінансової державної підтримки малого бізнесу. Наукова новизна. Запропоновано компонентну модель оподаткування малого бізнесу в Україні, яка складається з таких компонент: нормативної – на рівні якої відбувається формування спеціальних податкових режимів та способів державної підтримки малого бізнесу; фіскальної – де формуються напрямки податкової роботи у сфері спрощення справляння податків; організаційно-функціональної – яка являє собою організований облік розрахунків за податками на рівні певного суб’єкта підприємництва. Практична значимість. Впровадження запропонованої моделі оподаткування малого бізнесу має на меті розробку на рівні законодавства вимог щодо спрощення системи справляння і обліку податків, що дозволить підприємцям зосередити фінансові та трудові ресурси безпосередньо на виконання своїх функціональних цілей. Такий вектор розвитку малого бізнесу сприятиме покращенню економічної ситуації в країні.