Випуск 18

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Вип. 18 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Управленческий учет, планирование, калькулирование и анализ себестоимости продукции в условиях рыночной экономики (Методологический аспект)
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Шульга, Анатолий Васильевич; Логвиненко, Алла Владимировна
  UK: Розглядаються питання функціонування системи планування, калькулювання та аналізу собівартості продукції одночасно з перебудовою системи обліку витрат згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку.
 • Item
  Резервы повышения эффективности хозяйствования субъектов рыночных отношений
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Муха, Ю. А.; Яковенко, В. В.
  UK: Україна формує цивілізовані ринкові відносини. Для виходу на світові ринки в умовах жорсткої конкуренції необхідно використати накопичений досвід застосування передових технологій організації виробництва й збуту. Головними шляхами прискорення обороту вкладених коштів є: скорочення часу надходження готової продукції до споживача та оптимізація рівня виробничих запасів.
 • Item
  Необходимость внедрения логистики в связи с реформированием железнодорожного транспорта в Украине
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Корецкая, С. А.
  UK: На основі аналізу транспортних логістичних систем зарубіжних компаній в статті представлені найбільш пріоритетні і ефективні напрями транспортних логістичних систем, які необхідно розвивати сьогодні. Крім того, охарактеризовані чотири рівні розвитку систем логістики на залізничному транспорті в Україні.
 • Item
  Анализ влияния современных условий на себестоимость перевозок железных дорог Украины
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Каламбет, Светлана Валериевна; Привалова, Любовь Васильевна; Пивняк, Юлия Владимировна; Дронов, С. И.
  UK: Прогресуюче старіння основних засобів залізниць, потреба у модернізації інфраструктури, відсутність державної підтримки інноваційного розвитку галузі, низькі тарифи на перевезення пасажирів, що призводить до їх перехресного субсидування за рахунок вантажних перевезень, призвели до необхідності реформування залізничного транспорту в Україні. В статті проведено аналіз впливу сучасних умов на собівартість перевезень залізниць України.
 • Item
  Модальный анализ конструкции пилонной станции метрополитена с учетом присоединенных масс грунта
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Тютькин, Алексей Леонидович
  RUS: В статье представлены результаты модального анализа конструкции станции метрополитена пилонного типа глубокого заложения. Проведено сравнение результатов расчета модели станции без окружающего массива и с учетом присоединенных масс грунта.
 • Item
  Совершенствование расчета изгибно-крутильных колебаний неразрезных балок и рам
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Распопов, Александр Сергеевич
  RU: Исследованы возможности применения логических моделей и ассоциированных матриц к расчету изгибно-крутильных колебаний неразрезных балок и рам с распределенными параметрами. Полученные матрицы учитывают различные сочетания упругих закреплений и наличие сосредоточенных масс.
 • Item
  Частное решение оптимизации геометрической формы бункеров и силосов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Банников, Дмитрий Олегович
  UK: В роботі представлені аналітичні рішення, що дозволяють оптимізувати зовнішню геометричну форму бункерних і силосних ємностей для сипучих матеріалів за критерієм мінімуму маси споруди. Розглянуто частковий випадок двоступеневої конструкції з вертикальною верхньою частиною. Використано метод зведення до задачі з одним невідомим. Приведене рішення співставляється із рішенням, отриманим автором методом невизначених множників Лагранжа.
 • Item
  Аналіз показників роботи поїзних диспетчерів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Мозолевич, Григорій Якович
  UK: Виконано дослідження показників роботи поїзних диспетчерів. Визначені характеристики розподілу випадкової величин показників.
 • Item
  Вероятностные характеристики разделений отцепов состава на стрелках
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Бобровский, Владимир Ильич; Кудряшов, Андрей Вадимович; Чибисов, Юрий Витальевич
  UKR: Розроблено методику розрахунку ймовірностей розділення на стрілках несуміжних відчепів состава; виконані дослідження зв’язку цих ймовірностей з параметрми составів та з конструкцією гіркової горловини сортувального парку.
 • Item
  Дислокаційна модель тертя багатошаруватих покриттів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Артемчук, Віктор Васильович
  UK: Для надійної експлуатації існуючого рухомого складу необхідно здійснювати якісний ремонт. Один з напрямів розвитку ремонтного виробництва - розвиток нових технологій відновлення деталей, що зношуються. Розглянута дислокаційна модель тертя та вплив шаруватості на зносостійкість покриттів.
 • Item
  Покращення динаміки порожніх вагонів на візках моделі 18-100
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Савчук, Орест Макарович; Шатунов, Олександр Васильович; Рейдемейстер, Олексій Геннадійович; Грічаний, Микола Андрійович; Луханін, Микола Іванович
  UK: Представлено нову схему ресорного комплекту вантажного візка 18-100 із застосуванням трикомпонентних клинів і підпружинених ковзунів, а також наведений аналіз результатів лабораторних і поїзних динамічних випробувань різних типів вантажних вагонів, обладнаних за цією новою схемою.
 • Item
  Совершенствование конструкции и технологии ремонта грузовых вагонов
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Мямлин, Сергей Витальевич; Панасенко, Виталий Яковлевич; Клименко, Ирина Владимировна
  UK: У роботі запропоновано ряд технічних рішень, що поліпшують конструкцію вантажних вагонів та умови праці залізничників і сприяють підвищенню безпеки руху поїздів.
 • Item
  Стан вагонного парку та вагоноремонтної бази в Україні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Лобойко, Леонід Михайлович; Бараш, Юрій Савелійович
  UK: В даній роботі зроблено аналіз стану парку пасажирських вагонів та вагоноремонтної бази. Представлена потужність окремих вагонних депо та потрібна програма ремонту Укрзалізниці.
 • Item
  Решение некоторых задач теории колебаний с учетом трения качения
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Бондаренко, Леонид Николаевич; Колбун, Виктор Викторович
  UK: Розв’язано ряд задач теорії коливань з використанням залежності для аналітичного визначення коефіцієнта тертя котіння.
 • Item
  Вычислительный комплекс для решения задач безопасности и устойчивости движения подвижного состава железных дорог
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Блохин, Евгений Петрович; Железнов, Константин Игоревич; Урсуляк, Людмила Викторовна
  UK: Надано опис можливостей розробленого обчислювального комплексу та його використання для розв’язання задач безпеки і стійкості руху.
 • Item
  Метод итерации решения первой краевой задачи с нелинейной правой частью
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Лагута, Василий Васильевич
  UK: Запропоновано чисельний метод вирішення першої граничної задачі з нелінійним звичайним диференціальним рівнянням другого порядку. Задача зводиться до вирішення системи з двох інтегральних рівнянь з використанням функції Гріна. Система розв'язується методом Пікара.
 • Item
  Відтворення графів за технологічними шляхами
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Ільман, Валерій Михайлович; Скалозуб, Владислав Васильович; Шинкаренко, Віктор Іванович
  UKR: За допомогою утворюючих систем графів розв’язується проблема відтворення графів за їх підграфами. Запропоновано алгоритм відтворення графів. Розглянуто приклад.
 • Item
  Удосконалення перевезень контейнерів на маршруті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2007) Варшавець, А. В.
  UK: В статті наведено методику визначення оптимальної кількості проміжних зупинок на контейнерному маршруті. Її суть полягає у пошуку екстремуму (в даному випадку - мінімуму) функції, яка описує сумарні витрати на просування вагонопотоку, тобто задача зводиться до оптимізації цільової функції – приведених витрат.
 • Item
  Применение дифференциальных уравнений в задачах векторной оптимизации
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2007) Босов, Аркадий Аркадьевич; Безсалая, Л. Н.; Савченко, Л. Н.
  UK: Запропонован метод диференціальних рівнянь в задачах векторної оптимізації.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна