Інші праці КУПТПЗ (ЛІ) (Раніше КТТ (ЛФ))

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 47
 • Item
  Організація роботи сортувальної станції
  (СПОЛОМ, Львов, 2023) Козаченко, Дмитро Миколайович; Коробйова, Руслана Геннадіївна; Германюк, Юлія Миколаївна
  UKR: Наведено теоретичні відомості та практичні рекомендації щодо розробки технологічних процесів роботи сортувальних станцій. Викладено методи аналізу технічного оснащення, поїздопотоків та вагонопотоків сортувальної станції, розрахунку норм часу на технологічні операції, розробки технології роботи сортувальної станції з вагонами та поїздами, перевірки достатності технічного забезпечення сортувальної станції для освоєння заданих обсягів роботи, нормування показників роботи сортувальних станцій. Для студентів вищих навчальних закладів з галузі знань 275 «Транспортні технології (за видами)» і дисципліни «Управління експлуатаційною роботою» при курсовому та дипломному проєктуванні, а також для інженерно-технічних працівників господарства перевезень залізниць.
 • Item
  Організація роботи залізничних вокзальних комплексів
  (СПОЛОМ, Львів, 2023) Коробйова, Руслана Геннадіївна; Германюк, Юлія Миколаївна
  UKR: Розглянуто класифікацію та структуру управління вокзальним комплексом на залізничному транспорті, його призначення в системі організації пасажирських перевезень. Наведено теоретичні відомості щодо організації технологічного процесу роботи вокзального комплексу, викладено методику розрахунку необхідної кількості окремих пристроїв та розрахунку основних показників обслуговування пасажирів. Для студентів, що навчаються у вищих навчальних закладах в галузі знань 275 «Транспортні технології (за видами)» і вивчають дисципліну «Пасажирські перевезення», для курсового та дипломного проєктування, може бути використано інженерно-технічними працівниками пасажирського комплексу.
 • Item
  Розробка графічної моделі і аналіз роботи станції Злочів за умови збільшення обсягів місцевої роботи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Яворницький, Володимир Олегович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 42 сторінках, містить 5 ілюстрацій, 3 таблиці, та 13 використаних джерел. Об’єкт дослідження – залізнична станція Злочів. Мета роботи – моделювання роботи залізничної станції Злочів, в умовах можливості збільшення об’ємів перевізного процесу та об’ємів місцевої роботи. Методи дослідження – методи синтезу щодо підходів моделювання роботи залізничної станції Злочів в умовах збільшених об’ємів місцевої роботи. Розглянуто загальні положення роботи станції Злочів, загальні принципи побудови імітаційної моделі залізничної станції. При збільшених об’ємах перевізного процесу та об’ємах місцевої роботи запропоновано використовувати станційний технологічний центр, який дозволить обробляти та підготовлювати різного роду інформацію. Проведено розрахунок та аналіз показників роботи станції, визначено норми часу для формування одногрупних поїздів та визначено необхідну кількість маневрових локомотивів для виконання встановлених об’ємів маневрової роботи. Результати роботи можуть бути використані на станції Злочів в умовах збільшення об’ємів перевізного процесу та об’ємів місцевої роботи.
 • Item
  Організація міжнародного туристичного маршруту П-У територією України
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Щекун, Павло Васильович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 46 сторінках, містить 5 ілюстрацій, 5 таблиць та 31 використане джерело. Об’єкт розробки – туристичні маршрути з використанням залізничного транспорту. Мета роботи – підвищення ефективності роботи залізничного транспорту при організації туристичних маршрутів. Методи дослідження – порівняльний аналіз, символічне наукове моделювання. Розроблено варіанти туристичних маршрутів. Здійснено підбір рухомого складу для перевезень пасажирів у приміському міжнародному сполученні. Розроблено розклади руху рейкових автобусів. Визначено параметри продуктивності роботи рейкових автобусів на дільниці. Результати роботи можуть стати основою для підвищення ефективності пасажирських перевезень залізничним транспортом.
 • Item
  Порівняння варіантів організації роботи станції Підзамче за умови зміни режиму роботи маневрового локомотива
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Токарський, Сергій Олегович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 51 сторінках, містить 5 таблиць та 14 використаних джерел. Об’єкт розробки – технологія роботи вантажної станції. Мета роботи – покращення основних показників роботи вантажної станції за умови зміни способів формування передаточних поїздів на вузловій станції. Методи дослідження – побудова добових планів-графіків за двома варіантами, розрахунок основних показників роботи станції та їх порівняння. Визначено розміри добових вагонопотоків, побудовано балансову таблицю, складено таблиці розподілу передаточних поїздів по прибуттю, перевірено технічне оснащення станції, розраховано контингент працівників станції за двома варіантами, розроблено добові плани-графіки за двома варіантами, розраховано основні показники роботи станції, виконано порівняння варіантів, обрано оптимальний варіант. Результати роботи можуть стати основою для покращення окремих елементів технології роботи станції Підзамче з метою скорочення середнього простою місцевого вагону та простою під однією вантажною операцією.
 • Item
  Удосконалення пасажирських перевезень на заданій ділянці
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Сліпчук, Олександр Віталійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 48 сторінках, містить 2 ілюстрації, 12 таблиць та 11 використаних джерел. Об’єкт дослідження – перевізна робота пасажирських локомотивів. Мета роботи – удосконалення пасажирських перевезень на заданій ділянці при заміні локомотива. Методи дослідження – аналітичні, графічні. Враховуючи можливість обслуговування пасажирських поїздів вітчизняними електровозами серії ДС3 на заміну вантажних електровозів ВЛ80Т, проведено порівняльні тягові розрахунки для заданої ділянки. Особливостями даних розрахунків є те, що вони проводяться для вантажного електровоза при веденні пасажирського поїзда. Для цього необхідно визначити час ходу, технічну швидкість на ділянці, та витрату електроенергії на переміщення поїзда. У результаті розрахунків встановлено, що графіковий час проходження поїзда на заданій ділянці з електровозом серії ДС3 у порівнянні з електровозом ВЛ80 зменшився. Сумарна витрата електроенергії електровозом ДС3 при однаковій масі составу буде меншою, а питома витрата електроенергії скоротиться.
 • Item
  Удосконалення вантажних перевезень на заданій ділянці
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Сачко, Євгеній Олександрович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 42 сторінках, містить 2 ілюстрації, 7 таблиць та 11 використаних джерел. Об’єкт дослідження – перевізна робота вантажних локомотивів. Мета роботи – дослідження технології вантажних перевезень на заданій ділянці при заміні локомотива для збільшення маси поїзда. Методи дослідження – інженерні, графо-аналітичні. У зв’язку з перспективою електрифікації заданої ділянки та обслуговуванням її електровозами постійного струму, проведено порівняльні тягові розрахунки для цієї ділянки залізниці. При проведенні тягових розрахунків проаналізовано профіль ділянки, спрямлено близькі за значенням елементи і вибрано розрахунковий підйом. Розрахунок маси составу показав, що застосування електричної тяги на ділянці Чернівці-Коломия дозволяє збільшення маси поїзда, що підвищить пропускну здатність ділянки. Виконано перевірку маси поїзда на рушання з місця та по довжині приймально- відправних колій, що підтведило розрахунки. Запропоновано удосконалення вантажних перевезень на заданій ділянці, шляхом заміни існуючого локомотива на вітчизняний електровоз. Результати роботи можуть бути використані при формуванні вантажних поїздів на залізничних станціях на заданій ділянці.
 • Item
  Удосконалення колійного розвитку сортувальної станції К в умовах зміни структури вагонопотоків
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Приставський, Степан Володимирович
  UKR: Кваліфікаційна (бакалаврська) робота виконана на 47 сторінках, містить 8 таблиць та 28 використаних джерел. Об’єкт розробки – колійний розвиток і технологія роботи сортувальної станції. Мета роботи – удосконалення колійного розвитку і організації технології роботи сортувальної станції К в умовах зміни структури вагонопотоків. Методи дослідження –перевірено достатність технічного оснащення сортувальної станції – кількість колій у парках, кількість маневрових локомотивів, кількість бригад ПТО, проведено порівняння та вибір раціонального варіанту удосконалення колійного розвитку і організації технології роботи сортувальної станції К в умовах зміни структури вагонопотоків з використанням програми AutoCAD. Результати роботи можуть стати основою для удосконалення роботи сортувальної станції. Також дане технічне рішення забезпечує вимоги, щодо забезпечення зручності експлуатації, можливості подальшого технічного розвитку даних пристроїв та комплексу станції в цілому.
 • Item
  Розробка графічної моделі і аналіз роботи станції Клепарів за умови зміни спеціалізації маневрових локомотивів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Парадюк, Ігор Володимирович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 53 сторінках, містить 41 таблицю та 10 використаних джерел. Об’єкт розробки – технологія роботи сортувальної станції. Мета роботи – виконати аналіз роботи сортувальної станції за умови зміни спеціалізації маневрових локомотивів. Методи дослідження – побудова добового плану-графіка, розрахунок основних показників роботи станції. Виконано аналіз існуючої технології роботи станції, яка передбачає відсутність спеціалізації маневрових локомотивів. Розроблено добовий план- графік роботи сортувальної станції за умови зміни спеціалізації маневрових локомотивів та визначено основні показники роботи станції. Виконано перевірку технічної оснащеності станції в умовах часткової зміни технології роботи станції. Аналіз отриманих значень показників показує, що запропонований варіант технології роботи сортувальної станції забезпечує виконання заданих обсягів перевезень. При цьому зменшується кількість ворожих маршрутів, покращується ефективність використання кожного окремого локомотива. Однак для визначення його повної ефективності необхідно провести більш складні і детальні техніко-економічні розрахунки.
 • Item
  Розробка графічної моделі і аналіз роботи станції Скнилів за умови зміни режиму роботи вантажного району
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Мрака, Андрій Васильович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 60 сторінках, містить 10 таблиць та 13 використаних джерел. Мета роботи – покращення основних показників роботи вантажної станції за умови зміни режиму роботи вантажного району. Методи дослідження – побудова добових планів-графіків за двома варіантами, розрахунок основних показників роботи станції та їх аналіз і порівняння. Визначено розміри добових вагонопотоків, побудовано балансову таблицю, складено таблиці розподілу передаточних поїздів по прибуттю, перевірено технічне оснащення станції, розроблено добові плани-графіки за двома варіантами, розраховано основні показники роботи станції та обрано оптимальний варіант. Результати роботи можуть стати основою для покращення окремих елементів технології роботи станції Скнилів з метою скорочення середнього простою місцевого вагону та інших показників.
 • Item
  Порівняння варіантів організації роботи станції Миколаїв-Дністровський за умови зміни технології обслуговування під’їзної колії
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Мацьків, Оксана Михайлівна
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 45 сторінках, містить 8 таблиць, 3 ілюстрації та 10 використаних джерел. Об’єкт розробки – технологія роботи вантажної станції. Мета роботи – виконати порівняння запропонованої технологій роботи вантажної станції за умови зміни технології обслуговування під’їзної колії. Методи дослідження – побудова добового плану-графіка, розрахунок основних показників роботи станції. Виконано аналіз існуючої технології роботи станції, яка передбачає обслуговування двох під’їзних колій підприємств. При цьому одна під’їзна колія обслуговується маневровим локомотивом станції, а друга – власним маневровим локомотивом. Розроблено добовий план-графік роботи вантажної станції за умови зміни технології обслуговування під’їзної колії, а саме обслуговування двох під’їзних локомотивів підприємств єдиним маневровим локомотивом станції та визначено основні показники роботи станції. Аналіз отриманих значень показників показує, що запропонований варіант технології роботи вантажної станції дає можливість використання одного маневрового локомотива. При цьому, для впровадження такого способу обслуговування під’їзних колій підприємств, необхідно розробити єдиний технологічний процес роботи даної станції, що значно покращить експлуатаційну діяльність станції за рахунок узгодженості усіх операцій, що виконуються на станції.
 • Item
  Порівняння варіантів організації роботи станції Персенківка за умови зміни способів формування передаточних поїздів на вузловій станції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Кіндер, Дарія Сергіївна
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 57 сторінках, містить 9 таблиць та 15 використаних джерел. Об’єкт розробки – технологія роботи вантажної станції. Мета роботи – поліпшення основних показників роботи вантажної станції за умови зміни способів формування передаточних поїздів на вузловій станції. Методи дослідження – побудова добових планів-графіків за двома варіантами, розрахунок основних показників роботи станції та їх порівняння. Визначено розміри добових вагонопотоків, побудовано балансову таблицю, складено таблиці розподілу передаточних поїздів по прибуттю, перевірено технічне оснащення станції, розроблено добові плани-графіки за двома варіантами, розраховано основні показники роботи станції та обрано оптимальний варіант. Результати роботи можуть стати основою для покращення окремих елементів технології роботи станції Персенківка з метою скорочення середнього простою місцевого вагону.
 • Item
  Удосконалення технології маневрової роботи з пасажирськими поїздами
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Іванів, Василь Русланович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 43 сторінках, містить 7 ілюстрацій, 3 таблиці та 8 використаних джерел. Об’єкт дослідження – маневрова робота пасажирських поїздів. Мета роботи – дослідження технології маневрової роботи з пасажирськими поїздами, проведення тягових розрахунків на заданій ділянці та встановлення тривалості напівресів. Методи дослідження – інженерні методи дослідження технології маневрової роботи з використанням мережевого графіка технологічного процесу. Розглянуто технологію обслуговування пасажирських поїздів, встановлено масу пасажирського складу та проведено перевірки даної маси на можливість зрушення з місця на роздільних пунктах, а також по довжині приймально-відправних колій. Побудовано діаграму питомих рівнодіючих сил, що дозволить аналізувати умови і характер руху поїзда на різних елементах профілю колії. Надано пропозиції щодо удосконалення технології маневрової роботи, шляхом дослідження тривалості окремих напіврейсів. Запропоновано одним маневровим локомотивом здійснювати маневрові пересування з ст. «5П» до ст. «Л» одночасно декількох поїздів, а уже на ст. «Л» проводити їх розформування по окремих коліях. Результати роботи можуть бути використані при формуванні пасажирських поїздів на залізничних станціях.
 • Item
  Розробка графічної моделі і аналіз роботи станції Львів за умови збільшення обсягів вантажної роботи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Доскач, Діана Ярославівна
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 65 сторінках, містить 36 таблиць та 8 використаних джерел. Об’єкт розробки – технологія роботи сортувальної станції. Мета роботи – виконати аналіз роботи сортувальної станції за умови збільшення обсягів вантажної роботи. Методи дослідження – побудова добового плану-графіка, розрахунок основних показників роботи станції. Виконано аналіз існуючої технології роботи станції за умови збільшення обсягів вантажної роботи. Розроблено добовий план-графік роботи сортувальної станції за умови збільшення обсягів вантажної роботи та визначено основні показники роботи станції. Виконано перевірку технічної оснащеності станції в умовах збільшення вантажної роботи. Аналіз отриманих значень показників показує, що запропонований варіант технології роботи сортувальної станції забезпечує виконання обсягів перевезеня при їх збільшенні. Однак для визначення повної ефективності необхідно провести більш складні і детальні техніко-економічні розрахунки.
 • Item
  Удосконалення приміських пасажирських перевезень на заданій ділянці
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Долинюк, Роман Орестович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 54 сторінках, містить 3 ілюстрації. 7 таблиць та 10 використаних джерел. Об’єкт дослідження – перевізна робота приміських електропоїздів. Мета роботи – удосконалення приміських пасажирських перевезень на заданій ділянці шляхом економії енергоресурсів на тягу поїздів. Методи дослідження – аналітичні, графічні. З метою удосконалення приміських пасажирських перевезень шляхом економії енергоресурсів у моторвагонному депо запропоновано низку конструктивних та організаційних заходів з економії електроенергії у приміському русі. Серед них такі заходи як вибір раціональної швидкості руху, раціоналізація ділянок обертання електропоїздів, підвищення середньодобового пробігу електропоїзда, підвищення середньодобової продуктивності електропоїзда, автоматизація процесу ведення електропоїздів, автоматизація керування локомотивним парком. Результати роботи можуть бути впроваджені у моторвагонному депо Львів.
 • Item
  Удосконалення колійного розвитку дільничної станції М з метою покращення обслуговування пасажирів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Гладчук, Віталій Андрійович
  UKR: Кваліфікаційна (бакалаврська) робота виконана на 42 сторінках, містить 1 ілюстрацію, 10 таблиць та 9 використаних джерел. Об’єкт розробки є колійний розвиток дільничної станції М. Мета роботи – удосконалення колійного розвитку і організації технології роботи дільничної станції М з метою покращення обслуговування пасажирів. Методи дослідження – визначено обсяги перевезень на станції, розраховано кількість колій на станції, методом графічного проєктування виконано реконструкцію технічного оснащення дільничної станції М в програмі AutoCAD, розроблені рекомендації по організації технології її роботи. Результати роботи можуть бути використані для покращення роботи дільничної станції.
 • Item
  Організація експлуатаційної роботи дирекції залізничних перевезень
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Возний, Микола Андрійович
  UKR: Кваліфікаційна (бакалаврська) робота виконана на 53 сторінках, містить 13 ілюстрацій, 11 таблиць та 15 використаних джерел. Об’єктом дослідження є технологія організації експлуатаційної роботи дирекції залізничних перевезень. Метою роботи є комплексне вирішення основних задач з організації перевезень вантажів і ув’язування роботи всіх підрозділів залізниці, покращення технології роботи одноколійної ділянки в умовах зниження обсягів перевезень. Методи дослідження – тягові розрахунки для визначення маси поїздів, теорія організації експлуатаційної роботи залізниць для вибору способу організації місцевої роботи і побудови графіка руху поїздів, техніко-економічне обгрунтування доцільності електрифікації напрямку К-Л. Результати роботи дають можливість покращити роботу дирекції залізничних перевезень в умовах зниження обсягів перевезень на одній із ділянок.
 • Item
  Аналіз маневрової роботи на вузловій станції
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Брик, Андрій Іванович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 55 сторінках, містить 9 ілюстрацій. 6 таблиць та 16 використаних джерел. Об’єкт дослідження – маневрова робота на вузловій станції. У дипломному прєкті досліджено маневрову роботу вузлової станції. Розглянуто вимоги нормативних документів та інстукцій, а також вимоги до проєктування сортувальних станцій. Досліджуючи тривалість окремих напіврейсів при перестановці вагонів, пропонується виконання маневрової роботи з максимально можливою кількістю вагонів, що дозволить зменшити час виконання маневрової роботи та ефективно використовувати тяговий рухомий склад. Підвищення паливної економічності маневрових тепловозів може бути досягнуто організаційними заходами по покращенню використання локомотивів, а також за рахунок технічних рішень, що дозволяють покращити витратні характеристики дизелів, їх використання і теплотехнічний стан. Мета роботи – дослідження технології маневрової роботи з підвищенням паливної економічності маневрових локомотивів.
 • Item
  Аналіз поїзної роботи дирекції залізничних перевезень
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Барнінець, Юлія Миколаївна
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 68 сторінках, містить 15 ілюстрацій, 20 таблиць, та 10 використаних джерел. Об`єктом дослідження є графік руху поїздів. Мета роботи – проведення аналізу роботи ІІ дирекції залізничних перевезень, визначення об`єму вантажних перевезень та розрахувати показники графіку руху. Методи дослідження – шляхом побудови план-графіку місцевої роботи одноколійної дільниці Г-М по двох варіантах, розраховано показники місцевої роботи: по І варіанту середній простій місцевого вагону, середній простій під однією вантажною операцією, по ІІ варіанту середній простій місцевого вагону, середній простій під однією вантажною операцією, за допомогою розрахунків визначено коефіцієнт вантажних операцій. На основі середньодобової кореспонденції завантажених і порожніх вагонопотоків розраховано кількість поїздів на дільницях. Складено графік руху поїздів одноколійної дільниці Г-М та двоколійної дільниці Г-В. Розраховано показники графіку руху. Дільнична швидкість на дирекції та технічна швидкість. Розрахунок технічних норм експлуатаційної роботи дирекції залізничних перевезень та економічні розрахунки виконані на ЕОМ за допомогою комп’ютерних програм.
 • Item
  Організація роботи залізничного пасажирського вокзалу 1 класу в системі АСУ «Експрес»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Пайончківський, Дмитро Ігорович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 48 сторінках, містить 4 ілюстрації, 1 таблицю та список 12 використаних джерел. Об’єкт розробки – робота залізничного пасажирського вокзалу 1 класу в системі АСУ «Експрес». Мета роботи – дослідити організацію роботи вокзалу 1 класу в системі АСУ «Експрес». Розглянуто роботу пасажирського вокзалу в умовах функціонування існуючої в Укрзалізниці автоматизованої системи управління пасажирськими перевезеннями. Приділена увага наступним видам діяльності: - надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученні; - продаж проїзних документів, виконання робіт та надання послуг з обслуговування пасажирів на вокзалі; - впровадження рекламної діяльності та надання пов’язаних з ними послуг. Запропоновано вдосконалювати засоби комунікації та зв’язку для використання можливостей інформаційної системи щодо підвищення комфортності перебування пасажирів на вокзалі.