Інші праці КАУП (ІПБТ НФ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Щодо проблеми підготовки кваліфікованих майстрів та інших менеджерів сучасного виробництва
    (Національна металургійна академія України, Дніпро; Технічний університет м. Варна, Болгарія, 2021) Хохлова, Тетяна Станіславівна; Ступак, Юрій Олександрович; Зінченко, Світлана Михайлівна
    UKR: Мета. Створення інноваційної методології розробки програм підвищення майстерності та ефективності управлінського персоналу середньої ланки (майстри, бригадири, начальники дільниць тощо). Методика. Опитування цільових груп (HR та кадрові служби підприємств) щодо рівня сформованості ключових компетентностей у випускників вищого навчального закладу, які працевлаштовуються на підприємствах після закінчення навчання та зіставлення результатів опитування з пріоритетами роботодавців. Результати. Виявлено низку важливих з точки зору роботодавців компетенцій, які у випускників вишу сформовані недостатньо та закономірний їхній зв'язок з набором вимог до керівників виробництва низової ланки. Розроблено методологію створення ефективних програм підвищення кваліфікації, орієнтованих на майстрів виробництва, що значною мірою враховує виявлені закономірності. Наукова новизна. Розроблено інноваційну методологію створення програм підвищення кваліфікації, орієнтованих на майстрів виробництва та інших керівників низової ланки, що дозволяє сформувати оптимальну за обсягами програму навчання, з максимально ефективним урахуванням пріоритетів замовників. Практична значимість. Розроблена методологія дозволяє у відносно стислі терміни з’ясувати основні пріоритети керівництва (власників) підприємства щодо адміністративно-ділових якостей та кваліфікації майстрів виробництва та інших керівників низової ланки. З урахуванням пріоритетів та деяких інших параметрів розробляється ефективна програма підвищення кваліфікації, оптимальна за обсягами та вартістю, що може бути запропонована підприємству.