Випуск 40

Permanent URI for this collection


UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в ДНУЗТ, можна ознайомитится на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу "Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 39
 • Item
  Вип. 40 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань залізничного транспорту по наступних напрямках: автоматизовані системи керування, екологія на транспорті, економіка транспорту, електричний транспорт, залізнична колія, моделювання задач транспорту та екології, ремонт та експлуатація засобів транспорту, рухомий склад і тяга поїздів, транспортне будівництво. Вісник становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Использования энергии взрыва при нанесении набрызгбетонной крепи
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Борщевский, Сергей Васильевич; Хоменчук, Олег Владимирович; Тютькин, Алексей Леонидович
  RUS: В работе рассмотрена схема возведения набрызгбетонной крепи в вертикальных выработках, а также алгоритм вычисления основных параметров способа для основных промышленных взрывчатых веществ.
 • Item
  Аналіз сучасного стану інформаційно-аналітичного забезпечення внутрішнього фінансового контролю на залізничному транспорті України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Шинкаренко, Віктор Іванович; Гресова, О. Ю.; Гресова, Є. Г.
  UKR: Розглядаються організаційні питання внутрішнього фінансового контролю, вимоги та існуючі можливості його інформаційного забезпечення. Виділено вимоги, особливості, проблеми розробки аналітичної складової інформаційних систем внутрішнього фінансового контролю. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення контрольно-ревізійної роботи на основі інформаційно-аналітичного забезпечення.
 • Item
  Методичний підхід до визначення ціни на послуги вокзалів з урахуванням сезонних коефіцієнтів з метою оптимізації цін залежно від попиту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) П’ятигорець, Ганна Сергіївна
  UK: Запропоновано методичний підхід до визначення ціни на послуги вокзалів, який на відміну від існуючого враховує сезонний коефіцієнт, що дозволяє оптимізувати ціну залежно від попиту на ці послуги.
 • Item
  Послідовність вирішення проблеми підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Пінчук, Олена Петрівна
  UK: В даній роботі подано послідовність вирішення проблеми підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень в умовах реформування залізничної галузі.
 • Item
  Проблеми вертикального розділення залізниць європейського сектора
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Міщенко, Максим Іванович
  UK: Досліджується діяльність залізничного транспорту країн європейського сектору в період його вертикального розділення та визначаються основні проблеми, що призвели до порушення процесу гармонізації поточного стану залізниць з чинним законодавством в сфері залізничного транспорту ЄС.
 • Item
  Формування транспортно-логістичних систем в умовах реформування залізничної галузі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Копитко, Василь Іванович
  UK: Розглядаються напрями формування транспортно-логістичних систем в умовах реформування залізничної галузі України, враховуючи досвід роботи логістичних структур автомобільного транспорту, потреби регіональних органів місцевого самоврядування, особливості транскордонного співробітництва, технології просування вантажів на основі змішаного підходу та концепцій створення логістичних кластерів. Пропонується формування логістичних систем перевезення використовуючи технологічні та конкурентні складові, провівши класифікацію посередників, і на основі цих вищезгаданих факторів зменшення транспортної складової, що сприятиме зацікавленості власників вантажів у перевезеннях та виборі виду транспорту.
 • Item
  Відтворення основних засобів у системі забезпечення економічної безпеки підприємств залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Каламбет, Світлана Валеріївна; Чорновіл, Олена Вікторівна; Воропай, В. А.
  UK: В даній роботі розглянуто актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки для українських залізниць, які зараз знаходяться у кризовому стані. Запропоновано схему процесу забезпечення економічної безпеки підприємства з виконавцями для залізниці. Проведено аналіз основних засобів на прикладі Дніпропетровської дирекції залізничних перевезень та аналіз наявності рухомого складу залізниць України. А також побудовано графік залежності рівня економічної безпеки від рівня відтворення основних засобів.
 • Item
  Наукові принципи визначення ефективності курсування окремого пасажирського поїзда
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Дребот, Христина Василіївна; Бараш, Юрій Савелійович
  UK: Визначення економічної ефективності курсування окремого пасажирського поїзда залежить від правильного розрахунку суми витрат на перевезення пасажирів конкретним поїздом. В роботі подано матеріал щодо визначення витрат на рух окремого пасажирського поїзду які включають пасажирську, локомотивну, моторвагонну та інфраструктурну складові. Це дозволяє правильно встановити прибутковість чи збитковість даного поїзда і тим самим підвищити рентабельність перевезень пасажирів у дальньому сполученні.
 • Item
  Оцінка збитків, завданих пошкодженням вагонів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Гненний, Микола Васильович; Гненний, Олег Миколайович
  UKR: У статті пропонуються методичні підходи з визначення суми збитків від пошкодження вантажних вагонів, яка підлягає відшкодуванню вантажовідправниками, вантажоодержувачами, власниками під’їзних колій, портами, іншими підприємствами та організаціями, винними у пошкодженні вантажних вагонів.
 • Item
  Аналіз наукових праць щодо реструктуризації технічної бази для ремонту вантажних вагонів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Булгакова, Юлія Вадимівна
  UK: В даній статті приведено огляд наукових праць щодо реструктуризації технічної бази з ремонту вантажних вагонів за часів СРСР та необхідність розробки концепції її реформування в Україні.
 • Item
  Удосконалення механізму управління вантажними залізничними перевезеннями
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Бараш, Юрій Савелійович; Марценюк, Лариса Володимирівна
  UKR: В статті подано дослідження стосовно побудови механізму управління вантажними перевезеннями, його нових функцій та організаційної структури управління.
 • Item
  Проектування та оптимізація при вирішенні інженерних завдань
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Куліченко, Анатолій Якович
  UK: У роботі розглядаються підходи по використанню положень теорія імовірності та статистики при вирішенні питань проектування технологічних процесів. На основі аналізу відомих методів запропоновано методику побудови залежностей з використанням законів розподілення функцій випадкових змінних.
 • Item
  Повреждаемость при эксплуатации катаных железнодорожных колес повышенной прочности
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Вакуленко, Леонид Игоревич; Анофриев, Василий Григорьевич
  RUS: Рассмотрены вопросы относительно особенностей эксплуатации цельнокатаных железнодорожных колес с повышенным уровнем прочности и разным структурным состоянием.
 • Item
  Автоматизация планирования неоднородных динамических потоков в транспортных сетях
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Скалозуб, Владислав Васильевич; Паник, Леонид Александрович
  RUS: В представленной статье выполнен анализ динамических потоков, когда единицы потока имеют индивидуальные свойства (неоднородности).
 • Item
  Оценка состояния электромагнитных реле методом акустической диагностики в системах железнодорожной автоматики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Лагута, Василий Васильевич; Кизяков, Валерьян Яковлевич
  RU: В работе рассматриваются методы предварительного анализа звуковых сигналов для выделения устойчивых признаков классификации состояний реле, применяемых в системах железнодорожной автоматики. Предложен алгоритм описания звукового сигнала на основе этих признаков.
 • Item
  Система моніторингу корпоративної інформаційної мережі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Івченко, Юрій Миколайович; Івченко, Валентина Гаврилівна; Гондар, О. М.
  UKR: В статті надана оцінка небезпеці збоїв сервісів та служб корпоративної інформаційно-телекомунікаційної системи Придніпровської залізниці, важливості виконання постійного контролю функціонування основних компонентів системи. Запропоновані класифікація компонентів за категоріями, залежно від функціонального призначення, і програмне забезпечення для контролю компонентів кожної категорії.
 • Item
  Структурная сложность систем
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Босов, Аркадий Аркадьевич; Ильман, Валерий Михайлович
  RU: Рассмотрена структура сложности системы, в которой определена связная сложность систем.
 • Item
  Системи управління якістю за стандартом ISO 9000 у вищих навчальних закладах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Боднар, Борис Євгенович; Матусевич, Олександр Олександрович
  UKR: Досліджено проблеми управління якістю у сфері діяльності вищого навчального закладу.
 • Item
  Исследование влияния импульсных помех на тональные рельсовые цепи
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Гончаров, Константин Викторович
  RU: Работа посвящена исследованию влияния импульсных помех на тональные рельсовые цепи. В результате проведенного имитационного моделирования исследован механизм воздействия на путевой приемник тональной рельсовой цепи одиночной импульсной помехи, периодической и случайной последовательности импульсов, определены «опасные» уровни помех.
© Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна