Методичний підхід до визначення ціни на послуги вокзалів з урахуванням сезонних коефіцієнтів з метою оптимізації цін залежно від попиту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Запропоновано методичний підхід до визначення ціни на послуги вокзалів, який на відміну від існуючого враховує сезонний коефіцієнт, що дозволяє оптимізувати ціну залежно від попиту на ці послуги.
RU: Предложен методический подход к определению цены на услуги вокзалов, который в отличие от существующего учитывает сезонный коэффициент, что позволяет оптимизировать цену в зависимости от спроса на эти услуги.
EN: The author offers the method of determination of price for services of the train stations, which takes into account a seasonal coefficient that allows optimizing a price depending on demand on these services.
Description
Keywords
залізничний транспорт, пасажирське господарство, додаткові послуги, попит, ціна, оптимізація, железнодорожный транспорт, пассажирское хозяйство, дополнительные услуги, спрос, цена, оптимизация, railway transport, passenger facilities, additional services, demand, price, optimization, КОАІВ
Citation
П’ятигорець, Г. С. Методичний підхід до визначення ціни на послуги вокзалів з урахуванням сезонних коефіцієнтів з метою оптимізації цін залежно від попиту / Г. С. П’ятигорець // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 40. – С. 305–310. – DOI: 10.15802/stp2012/7184.