Випуск 14 (МТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Випуск 14. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика Другие названия
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2018)
  UK: У статтях висвітлені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені вирішенню актуальних питань з проблем розрахунків, проектування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд. Збірник наукових праць становить інтерес для працівників науково-дослідних організацій, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів та інженерно-технічних працівників.
 • Item
  Сучасні задачі та проблеми протимінної діяльності в Україні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Москальов, Геннадій Юрійович; Петрівський, Ігор Володимирович; Щусь, Володимир Миколайович; Артємьєв, Микола Сергійович; Конопельнюк, М. В.
  UK: Мета. Визначення основних напрямів діяльності виконавчої влади України в подоланні сучасного в клику – забруднення території вибухонебезпечними предметами на Донбасі. Методика. Оглядова стаття. Результати. Визначені основні напрями організаційної, адміністративної, управлінської, технічної, навчальної роботи підрозділів профільних міністерств з протимінної діяльності в України. Наукова новизна. Питання гуманітарного розмінування для України і шляхи вирішення його потребують значних змін в процесі організації, планування та підготовки кваліфікованих кадрів для проведення розмінування територій. Практична значимість. Визначені пріоритетні напрями в роботі відповідних профільних структурах міністерств для подальшого впровадження в практичні дії.
 • Item
  Comparative Calculation of the Stability of the Landslide Slope in the Software Complexes «OTKOS» and «LIRA-CAD 2017»
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Petrenko, Volodymyr D.; Tiutkin, Oleksii L.; Ihnatenko, Dmytro Yu.; Kovalchuk, Vitalii V.
  ENG: Purpose. The analysis and comparison of the results of calculation by the finite-element model of the slope in the software complex «LIRA-CAD 2017» with the determination of the its stability in the software complex «OTKOS» allows to determine the accuracy the results and the most favorable conditions for the development of the displacement and parameters of the most dangerous surface slip for further calculation of anti-slip retaining structures. Methodology. The geomorphological data were obtained from the results of laboratory studies of soils in the considered slope. Creation of a bulk finite element model of the slope in accordance with the built cuts and depths of soil layers. Calculation of the nonlinear problem of finite-element simulation of the slope in the software complex «LIRA-CAD 2017». Creation and calculation of the stability problem of the landslide slope in the software complex «OTKOS» and comparison of the results of the its stress-strain state. Results. The results of calculating the finite-element model of the landslide slope in the software complex «LIRA-CAD 2017» and its stability in the software complex «OTKOS» were obtained. The analysis of the obtained results of sliding surfaces study is carried out. The calculation of the strengthening of the slope area is carried out with the help of soil cement retaining piles, located at right angles to the vector of the displacement direction. Originality. Despite the presence of a large number of different methods of studying the surfaces of sliding, it is impossible to determine exactly the scenario of the displacement, using only one of the calculation methods. First of all, this is due to the rather high variation of the initial data of the problem, which in turn depends on the environment and assumptions, as well as on external factors that can not be taken into account precisely. The next task is to carry out the calculation of the strengthening of the landslide slope by soil-cement piles. Practical value. It is known that it is advisable to use soil-cement piles as a protective element, which interacts well with the soil environment due to its structure of the source material. A comparative analysis of the calculation results of the slope stability with the help of software systems «LIRA-CAD 2017» and «OTKOS» gives an answer to the question of the its reliability.
 • Item
  Аналіз результатів стійкості природних схилів, складених неоднорідними та шаруватими ґрунтами
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Тютькін, Олексій Леонідович; Дубінчик, Ольга Іванівна; Кільдєєв, Віталій Романович
  UKR: Мета. В рамках теорії граничної рівноваги виконати математичне моделювання стійкості зсувонебезпечного схилу, складеного неоднорідними та шаруватими ґрунтами за допомогою програми «ОТКОС» для визначення параметрів стійкості природного схилу. Методика. Для досягнення поставленої мети розглянуті і проаналізовані зсувонебезпечні ділянки Придніпров’я, природні та техногенні чинники, які активізують зсувні процеси. Зроблено порівняльний аналіз комплексу ОТКОС з існуючими професійними комплексами. Виконано розрахунки параметрів зсуву різними методами. Результати. Визначені розраховані параметри зсуву: коефіцієнт запасу стійкості, координата початку поверхні ковзання, глибина заколу, координата закінчення поверхні ковзання. Побудовані поверхні ковзання за різними методами розрахунку, діаграми закономірностей зміни коефіцієнта стійкості, діаграма деформованого стану зсувонебезпечного схилу, приуро-ченого до парку Зелений Гай м. Дніпро. Наукова новизна. Отримана можливість прогнозувати поведінку природних схилів, складених неоднорідними та шаруватими ґрунтами в процесі їх активації. Практична значимість. Розроблено методику визначення параметрів стійкості схилу за допомогою комплексу ОТКОС та основи практичної роботи із комплексом SCAD для аналізу деформованого стану природного схилу.
 • Item
  Основы концепции комбинированного наземного метрополитена в г. Днепре с позиции тунисского опыта
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепр, 2018) Тютькин, Алексей Леонидович; Бурауи, Ради
  RUS: Цель. В статье разработан конкретный вариант комбинированного наземного метрополитена в г. Днепре на основе тунисского опыта создания и эксплуатации подобного вида транспорта. Методика. Для достижения поставленной цели авторами был проанализирован опыт создания линий различных видов легкорельсового транспорта, в общем, и наземного метрополитена в частности. Определены особенности видов легко-рельсового транспорта Греции, Германии, Российской Федерации, а также легкого метро г. Туниса. Проанализированы преимущества и недостатки наземных и надземных линий. Результаты. После анализа зарубежного опыта, выяснено, что базовым вариантом для комбинированного наземного метрополитена является метротрам. Для г. Днепра разработан маршрут наземного метрополитена, в котором использованы решения из нескольких разновидностей наземного метрополитена. Это позволило учесть особенности города, его топографию и урбанистические решения, а также при этом минимально нарушить уже сложившуюся сложную транспортную систему. Разработан маршрут наземного метрополитена от разворотного круга на ул. Игоря Сикорского до ул. Трудовых резервов, ж/м Тополь-3, оригинальность которого состоит в том, что некоторая его часть основана на отчужденных территориях и вышедшей из эксплуатации железнодорожной линии. Научная новизна. Разработанные основы концепции комбинированного наземного метрополитена в г. Днепре с позиции тунисского опыта и обоснование данной концепции определяют новые результаты в сфере городского транспорта, в частности, измененные закономерностей пассажиропотоков. Практическая значимость. Разработка перспективного маршрута наземного метрополитена с использованием тунисского опыта легкорельсового транспорта и легкого метро, а также украинского опыта скоростного трамвая, позволит создать транспортную сеть, значительно упрощающую пассажироперевозки в г. Днепре.
 • Item
  Аналіз стану несучих конструкцій автошляхового проїзду суміщеного моста через річку Дніпро у м. Дніпро за результатами обстеження
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Солдатов, Кім Іванович; Мірошник, Віталій Анатолійович; Ключник, Сергій Владиславович; Заяць, Юрій Львович
  UKR: Мета. Метою даної роботи є аналіз причин розладнання роботи залізобетонних плит авто- та трамвай-них проїздів в місті їх спирання, незадовільний стан асфальтобетонного покриття та особливо деформацій-них швів. Методика. Стан основних несучих конструкцій автошляхового проїзду досліджувався візуально з фіксацією конструктивних елементів, вузлів сполучення та дефектів на фото. Проведена інструментальна зйомка плану та профілю по всій довжині мостового переходу та на підходах, виконано випробування міц-ності бетону неруйнівним способом. Результати. Результатом даної роботи є надані рекомендації стосовно причин розладнання роботи залізобетонних плит, деформаційних швів та появи інших дефектів, що впли-вають на несучу здатність, витривалість та безпеку. Наукова новизна. Наукова зацікавленість полягає в тому, що у даному випадку ми маємо чотири несучі елементи, що розташовані поверхово: верхній пояс фе-рми, поперечні балки, поздовжні балки та залізобетонні плити. Сумісна їх робота не проста, а тому виника-ють питання забезпечення сумісної їх роботи без розладнання вузлів сполучення. Додаткові проблеми вини-кають за рахунок наявність двох трамвайних колій. Практична значимість. Спираючись на отримані дані та виконаний аналіз причин виникнення дефектів надані рекомендації по усуненню дефектів, заміні дефор-маційних швів на більш досконалі, підсилення вузла спирання плит та застосуванню більш надійного асфа-льтобетонного покриття.
 • Item
  Аналіз концепції формування рівня конкурентоспроможності підрядних підприємств України в умовах динамічних трансформацій вітчизняного будівельного ринку послуг
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Радкевич, Анатолій Валентинович; Арутюнян, Ірина Андріївна; Сайков, Данило Володимирович
  UKR: Мета. Дослідження поточного стану підрядних підприємств на базі показників конкурентоспроможності є актуальною задачею з врахуванням динамічних змін на будівельних ринках в розрізі регіонів України. Методика. Дана постановка завдання займає провідну роль вже тому. що підрядні підприємства є базовими організаційними структурами з постачання завершених будівельних об’єктів та надання будівельних послуг. В центрі аналізу будівельних ринків послуг лежить розрахунок індексу конкурентоспроможності, який базується на показниках об’ємів виконаних будівельно-монтажних робіт вітчизняних підрядних підприємств. Результати. В роботі проведено аналіз сучасного стану вітчизняних будівельних ринків на базі теоретико-статистичних даних. Визначена позитивна динаміка розвитку будівельного сектору, виконано статистичний аналіз даних показників будівельно-монтажних робіт минулих років в розрізі регіонів України. Визначено, що кон’юнктура будівельних ринків має середні, здебільшого малі, показники конкурентоспроможності, спостерігається нерівномірний розвиток та формування вітчизняного будівельного сектору. Наукова новизна. Сформовано поняття «нестійкості» кон’юнктури будівельного ринку послуг, досліджено основні фак-тори, що зумовлюють визначену нестабільність у сфері будівельних ринків, їх вплив на рівень ефективності господарювання підрядних підприємств. Практична значимість. Теоретико-методологічним інструментом аналізу є показники рівня конкурентоспроможності, що є провідними в рамках дослідження нестійких буді-вельних ринків.
 • Item
  Дослідження конструктивних форм та армування прогонової будови під залізницю
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Попович, Микола Михайлович; Філяур, В. О.
  UKR: Мета. Розглядається плитна прогонова будова типу БПС, виконання 1, повною довжиною lр=14,3 м згід-но ВНД УЗ 32.2.04.050-2015 ЦП (ЦП-289) під залізницю, досліджуються конструктивні форми та армування плитної прогонової будови під залізницю, порівнюються їх геометричні характеристики і несуча здатність. За отриманими результатами знаходиться оптимальний варіант, при якому досягається максимальна економія бетону і арматури, зменшення ваги без негативного впливу на несучу здатність. Методика. Дослідження виконується методом пробного проектування. Результати. Застосування поздовжніх або поперечних отворів в плитах прогонових будов зменшує вагу блоків, а поперечні отвори дають можливість огляду прогонових будов, що суттєво при їх експлуатації. Наукова новизна. Використання поздовжніх або поперечних отворів без зменшення несучої здатності прогонових будов. Практична значимість. Застосування поздовжніх або поперечних отворів в прогонових будовах зменшує їх вагу. Наявність поперечних отворів в прогонових будовах сприяє проведенню обстеження при поточному утриманні.
 • Item
  Розробка нових залізобетонних прогонових будов для малих та середніх залізничних мостів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Марочка, Віталій Владиславович; Бобошко, Степан Геннадійович
  UK: Мета. Покращення конструкції залізобетонних прогонових будов для малих та середніх залізничних мо-стів. Методика. Для досягнення поставленої мети розглянуто сучасну конструкцію та проаналізовано зако-рдонний досвід конструювання залізобетонних прогонових будов. Результати. Проведено дослідження ак-туальних нормативних документів, сучасного стану розвитку конструкцій та технологій у області спору-дження та капітального ремонту малих та середніх прогонових будов. Розроблено удосконалену конструк-цію залізобетонних прогонових будов, що дозволяє уникати основних проблем, які виникають у ході експлуатації прогонових будов існуючої конструкції. Наукова новизна. Запропонована нова концепція зов-нішнього армування залізобетонних прогонових будов. Удосконалені арматурні та опалубні креслення залі-зобетонних прогонових будов залізничних мостів. Практична значимість. Запропоновані рішення дозво-ляють вирішити одразу ряд проблем, пов’язаних з виробництвом та експлуатацією залізобетонних прогоно-вих будов на залізничних мостах.