XІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених «Молоді вчені 2021 −від теорії до практики»

Permanent URI for this collection

UK: XІІ Всеукраїнська конференція молодих вчених «Молоді вчені 2021 −від теорії до практики», 25 березня 2021
EN: XІІ All-Ukrainian Conference of Young Scientists «Young Scientists 2021- from Theory to Practice» March 25 2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Матеріали ХІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молоді вчені 2021 — від теорії до практики»
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021)
  UKR: Збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених «Молоді вчені 2021 — від теорії до практики» (25 березня 2021 р., Дніпро, Україна) містить 64 публікації (доповіді, статті, тези), що надійшли до оргкомітету та прийняті до опублікування.
 • Item
  Основні принципи калібровки при валково-роликовій прокатці
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Книжук, Олег Андрійович; Фісюк, Володимир Валерійович; Соловйова, Інна Анатоліївна; Николаєнко, Юлія Миколаївна
  UKR: Мета. Метою роботи є оцінка особливостей валково-роликового процесу прокатки труб, який полягає у збільшенні ступеня деформації заготовки по діаметру та дозволяє скоротити циклічність виробництва тонкостінних труб підвищеної якості. Методика. Детальний опис схеми валково-роликової прокатки показав, що обтиснення по товщині стінки здійснюється за рахунок зменшення зазору між валками, на початку обтискної зони необхідний зазор між валками, що дорівнює подвійному обтисненню по товщині стінки, який монотонно зменшується в кінці обтискної зони, як на станах холодної прокатки труб роликами. Результати. Валково-роликовий спосіб прокатки поєднує в собі переваги валкового і роликового способів прокатки, тобто створюється можливість значного обтиснення як по діаметру, так і товщині стінки та отримання труб, які відповідають високим вимогам по точності розмірів і чистоти поверхні, особливо для труб малих діаметрів (менше 10 мм) і товщини стінок. Наукова новизна. З метою більшого зменшення зазору і більш плавного переходу від зони редукування до обтискної зони на рівчаку було запропоновано на частині обтискної зони рівчак виконувати зі змінним радіусом рівчака. Практична значимість. При розрахунку калібровки валко-роликового інструменту можуть бути використані існуючі загальні принципи, що характеризують режими, розподіл деформації в кожній зоні: редукування, обтиснення, калібровки.
 • Item
  Физико-химические особенности процесса получения высокоуглеродистого феррохрома
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Пышкин, И. А.; Бородин, Е. Ю.; Тюленев, Е. А.; Водин, Игорь Иосифович
  RUS: Цель. Авторы ставят своей целью термодинамический анализ и усовершенствование технологии выплавки углеродистого феррохрома из разного хромсодержащего сырья. Это восстановление оксидов железа и хрома из порошковых хромовых руд твердым углеродом и твердофазное восстановление в кусковых хромовых рудах. Методика. Применён расширенный анализ восстановления оксидов железа и хрома порошковых хромовых руд твердым углеродом которое начинается при 1150-1200°С и заканчивается при 1300- 1400°С, a в кусковых рудах начинается при тех же температурах, но заканчивается при более высоких. Твердофазное восстановление в кусковых хромовых рудах идет фронтально, доходит до определенной глубины и останавливается при 1200-1400°С. Это явление происходит из-за образования металлошлаковой оболочки вокруг куска руды или зерна хромшпинелида. Эта плотная и тугоплавкая оболочка представляет собой диффузионный металлошлаковый барьер, препятствующий дальнейшему развитию восстановления в глубине куска или зерна. Результаты. При анализе шлакового режима выплавки углеродистого феррохрома было установлено, что кремнезем в состав хромшпинелидов не входит, но он косвенно участвует в удалении высокомагнезиальной шлаковой оболочки с реакционной поверхности путем образования жидкоподвижных соединений, такой шлак стекает с реакционной поверхности. Так разрушается шлаковый барьер и создается новая оголенная поверхность зерен хромшпинелидов для нового контакта с оксидами железа и хрома. При этом углерод и хромшпинелид находятся в твердом состоянии, а продукты плавки – углеродистый феррохром и шлак - в жидком. Таким образом, кремнезем при выплавке углеродистого феррохрома из кусковых руд является интенсификатором восстановления оксидов железа и хрома хромшпинелидов хромовых руд. Научная новизна. Был сделан уточненный расчет рационального состава шлаков при выплавке углеродистого феррохрома зависящий от природы хромовых руд, точнее от содержания оксидов железа и хрома, а также шлакообразующих - SiO2, MgO и Аl2O3. Практическая значимость. При выплавке углеродистого феррохрома температурный режим металла и шлака должен определяется соотношением между содержанием хрома и углерода в сплаве, концентрацией SiО2 и отношением MgO/Al2O3 - в шлаке.
© НМетАУ, 2021 © ІнІФН, 2021