Випуск 03 (ТСТП)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Дослідження ефективності взаємодії залізничних станцій у вузлі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Журавель, Вячеслав Вікторович; Журавель, Ірина Леонідівна; Нога, Віталій Романович
  UKR: Досліджено ефективність варіантів взаємодії непарної системи двосторонньої сортувальної станції з вантажними станціями залізничного вузла, що обслуговують під’їзні колії підприємств.
 • Item
  Дослідження впливу технічного оснащення сортувального парку вантажної станції на показники її функціонування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Журавель, Ірина Леонідівна; Журавель, Вячеслав Вікторович; Лучук, Ольга Андріївна; Яновський, Петро Олександрович
  UKR: Досліджено вплив технічного оснащення сортувального парку неспеціалізованої вантажної станції на основні показники її функціонування.
 • Item
  Комплексна оцінка конструкції колійного розвитку залізничних станцій на основі методів теорії прийняття рішень
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акдеміка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Вернигора, Роман Віталійович; Малашкін, Вячеслав Віталійович
  UKR: Наведено методику визначення основних кількісних та якісних показників, що характеризують конструкцію колійного розвитку станції. На основі методів теорії прийняття рішень розроблено математичну процедуру отримання порівняльного критерію для оцінки якості проекту.
 • Item
  Совершенствование организации вагонопотоков в логистической цепи поставки железорудного сырья с полтавского ГОКа в транспортный узел ТИС
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Верлан, Анатолий Иванович; Козаченко, Дмитрий Николаевич; Шепета, Анатолий Максимович
  RUS: Представлены результаты теоретических исследований и натурного эксперимента по маршрутизации порожних вагонопотоков на направлении. Транспортный узел ТИС – Полтавский ГОК. Приведена методика расчета экономической эффективности указанного мероприятия.
 • Item
  К вопросу о методике расчета рабочего парка маневровых локомотивов подъездного пути
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Березовый, Николай Иванович; Вернигора, Роман Витальевич; Шепета, Анатолий Максимович; Верлан, Анатолий Иванович
  RUS: Выполнен критический анализ существующих методик определения рабочего парка маневровых локомотивов подъездного пути. Приведены результаты расчетов рабочего парка локомотивов для одного из крупных портов Украины с использованием различных методик.
 • Item
  Автоматизована розробка і побудова графіків руху поїздів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Нестеренко, Галина Іванівна; Пасічний, Олександр Миколайович
  UKR: Розглянуто стан питання автоматизації розробки графіків і розкладів руху поїздів, ведення графіків виконаного руху, а також поставлена і вирішується задача розробки системи автоматизованої побудови графіків руху поїздів на одноколійних дільницях, а також можливість впровадження її у навчальний процес та наукову роботу.
 • Item
  Аналіз сучасних підходів до підвищення ефективності логістичних систем доставки вантажів в міжнародному сполученні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Нагорний, Євген Васильович; Нагорный, Евгений Васильевич; Nagornyy, Yevhen V.; Наумов, В. С.; Іванченко, А. В.
  UK: Проведений аналіз сучасних підходів до підвищення ефективності міжнародних вантажних перевезень. Виділені найбільш перспективні підходи та напрямки вдосконалення систем доставки.
 • Item
  Методика оцінки ефективності створення транспортно-вантажних комплексів в Дніпропетровському транспортному вузлі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Нагорний, Євген Васильович; Окороков, Андрій Михайлович
  UKR: Розглянуто питання розробки методики розрахунків економічної ефективності та проведення оцінки функціонування транспортно-вантажних комплексів в транспортному вузлі.
 • Item
  Определение рационального соотношения между уклоном сортировочного пути и плотностью расстановки точечных регуляторов скорости отцепов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Назаров, Алексей Анатолиевич
  RUS: Приведена методика оценки качества систем распределенного регулирования скорости отцепов на сортировочных путях. С помощью векторной оптимизации параметров системы определены рациональные соотношения между плотностью расположения точечных вагонных замедлителей и уклоном сортировочного пути.
 • Item
  Імітаційна модель роботи залізничного напрямку для дослідження варіантів організації вантажних вагонопотоків в оперативних умовах
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Мазуренко, Олександр Олександрович; Кудряшов, Андрій Вадимович
  UKR: Наведено загальну структуру імітаційної моделі залізничного напрямку, яка була використана для дослідження ефективності різних варіантів організації вантажних вагонопотоків у поїзди на залізничному напрямку в оперативних умовах при застосуванні технології формування двогрупних поїздів.
 • Item
  Управління дорожнім рухом та удосконалення взаємовідносин водіїв автотранспортних засобів зі співробітниками підрозділів ДАІ міста Дніпропетровська
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Мозолевич, Григорій Якович; Троян, Андрій Володимирович
  UK: У даній роботі запропоновані заходи для удосконалення взаємовідносин водіїв та співробітників Державної автомобільної інспекції міста Дніпропетровська шляхом введення електронного документообліку і автоматизації процесів регулювання дорожнього руху та контролю за дорожньою ситуацією на автомобільних шляхах міста. Розроблена стратегія впровадження та розрахована вартість проекту для міста Дніпропетровська.
 • Item
  Сервіс для пасажирів на залізницях України
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Коробйова, Руслана Геннадіївна; Руденко, Неоніла Василівна
  UKR: В статті виконано аналіз факторів, що впливають на рівень обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України. Розглянуто асортимент послуг, що надаються пасажирам, з метою створення комфортних умов для подорожі.
 • Item
  Проблемы использования частных локомотивов для выполнения перевозок на магистральном железнодорожном транспорте
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Козаченко, Дмитрий Николаевич; Вернигора, Роман Витальевич; Березовый, Николай Иванович
  RUS: Выполнен анализ возможности использования частных локомотивов на железных дорогах Украины. Рассмотрен опыт Российских железных дорог. Приведены результаты технико-экономических расчетов эффективности применения частных локомотивов в Украине.
 • Item
  Економічний критерій вибору раціональних варіантів пропуску поїздопотоку по паралельних залізничних лініях
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Чибісов, Юрій Віталійович
  UK: В даній роботі розглянуто динаміку зміни величини експлуатаційних витрат на пропуск поїздів на залізничній лінії в залежності від інтенсивності вхідного потоку. Запропоновано виконувати розподіл поїздопотоку за економічним критерієм, тобто серед множини варіантів розподілу поїздопотоку по паралельних залізничних лініях обирати такі варіанти, які забезпечують мінімум сумарної вартості на пропуск усього поїздопотоку. Наведено приклад такого розподілу для Дніпропетровського залізничного вузла, в якому існують дві паралельні залізничні лінії.
 • Item
  Анализ высоты и продольного профиля ряда действующих сортировочных горок
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2012) Кудряшов, Андрей Вадимович; Шиш, В. А.
  RUS: Выполнен анализ высоты и продольного профиля ряда действующих сортировочных горок. Получены значения величины интервалов на разделительных элементах и максимальной скорости роспуска по условию обеспечения интервального регулирования скорости скатывающихся отцепов.
 • Item
  Совершенствование имитационной модели процесса надвига и роспуска составов на сортировочных горках
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2012) Бобровский, Владимир Ильич; Демченко, Евгений Борисович
  RUS: Выполнен анализ существующих направлений исследования режимов работы маневровых тепловозов в процессе надвига и роспуска составов. Обоснована необходимость и даны рекомендации по созданию имитационной модели расформирования составов на сортировочной горке, учитывающей особенности работы горочных локомотивов.
 • Item
  Анализ влияния параметров продольного профиля сортировочной горки на динамику скатывания отцепов
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2012) Бобровский, Владимир Ильич; Колесник, Антон Игоревич
  RU: В настоящей статье приведены результаты исследований влияния конструкции продольного профиля сортировочной горки на динамику скатывания отцепов. Параметры профиля горки предложено оценивать степенью его вогнутости, которая существенно влияет на скорость движения плохого бегуна в расчетной точке. Полученные результаты целесообразно учитывать при проектировании новых и реконструкции существующих сортировочных горок.