Дослідження ефективності взаємодії залізничних станцій у вузлі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Досліджено ефективність варіантів взаємодії непарної системи двосторонньої сортувальної станції з вантажними станціями залізничного вузла, що обслуговують під’їзні колії підприємств.
RUS: Исследована эффективность вариантов взаимодействия нечетной системы двусторонней сортировочной станции с грузовыми станциями железнодорожного узла, обслуживающими подъездные пути предприятий.
ENG: Efficiency is explored of variants of cooperation of the odd system of bilateral marshalling yard with the freight stations of railway junction, attendant access roads of enterprises.
Description
В. Журавель: ORCID 0000-0001-7338-4584; І. Журавель: ORCID 0000-0002-4405-6386
Keywords
залізничний вузол, сортувальна станція, вантажна станція, взаємодія, железнодорожный узел, сортировочная станция, грузовая станция, взаимодействие, railway junction, marshalling yard, freight station, cooperation, КУЕР, КСВ
Citation
Журавель, В. В. Дослідження ефективності взаємодії залізничних станцій у вузлі / В. В. Журавель, І. Л. Журавель, В. Р. Нога // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 3. – С. 31– 34. – DOI: 10.15802/tstt2012/17183.