Випуск 05 (ПЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Логістичний підхід до планування вантажних перевезень та комерційних операцій на залізничному транспорті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Копитко, Василь Іванович; Орловська, Олександра Володимирівна
  UK: Вступ: у даній статті розглядається питання застосування логістики та її інструментарію при здійсненні вантажних та комерційних перевезень залізницею. Мета статті полягає у розкритті ролі, функцій і принципів логістики при плануванні вантажних перевезень залізничним транспортом. Результати: основну увагу приділено впровадженню логістики при розробці ефективних транспортних маршрутів з метою підвищення рівня надання комерційних послуг потенційним клієнтам. Висновки: запропоновано шляхи впровадження логістичних підходів у комерційну роботу залізничної галузі.
 • Item
  Логістичний підхід до планування вантажних перевезень та комерційних операцій на залізничному транспорті ( препринт)
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Копитко, Василь Іванович; Орловська, Олександра Володимирівна
  UK: Вступ: у даній статті розглядається питання застосування логістики та її інструментарію при здійсненні вантажних та комерційних перевезень залізницею. Мета статті полягає у розкритті ролі, функцій і принципів логістики при плануванні вантажних перевезень залізничним транспортом. Результати: основну увагу приділено впровадженню логістики при розробці ефективних транспортних маршрутів з метою підвищення рівня надання комерційних послуг потенційним клієнтам. Висновки: запропоновано шляхи впровадження логістичних підходів у комерційну роботу залізничної галузі.
 • Item
  Організація документального контролю основних засобів на залізничному транспорті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Топоркова, Олена Анатоліївна; Яцко, Л. Ф.
  UK: Розглянуті основні напрями організації контролю основних засобів. Запропонована послідовність перевірки первинної документації відповідно до видів операцій, що здійснюються з основними засобами.
 • Item
  Проблеми демографічної ситуації в Україні на початку XXI сторіччя з урахуванням перспективи демографічного стану на період до 2050 року
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Тесленко, Тетяна Вікторівна
  UK: Проаналізовано демографічну ситуацію в Україні та Дніпропетровській області взагалі і щодо співвідношення кількості осіб працездатного віку та пенсіонерів. Спрогнозовано демографічну ситуацію в Україні та Дніпропетровській області на період до 2050 року.
 • Item
  Управління фінансовими результатами залізниці в умовах її акціонування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Сначов, Микола Павлович; Ломтєва, Ірина Миколаївна; Кошель, В. В.; Калашнік, Я. О.
  UK: У статті розглядаються шляхи удосконалення управління фінансовими результатами та підвищення прибутковості залізниці в умовах її акціонування.
 • Item
  Методичний підхід до визначення раціональних швидкостей руху пасажирських поїздів та раціональних зон їх курсування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Момот, Алла Владимировна; Momot, Alla V.
  UK: У статті розміщено матеріал стосовно методичного підходу щодо визначення раціональних зон курсування швидкісних та високошвидкісних поїздів. Для України ця проблема є дуже актуальною, оскільки з 2003 року досліджується Укрзалізницею, французькою компанією SYSTRA, Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. У колишньому СРСР питання побудови високошвидкісної магістралі Москва–Крим–Кавказ вирішувалося проектно-вишукувальними інститутами Мосдіпрот-ранс та Дніпродіпротранс.
 • Item
  Вартісні техніко-економічні показники та ефективність залізничних пасажирських перевезень
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Матусевич, Олексій Олександрович
  UK: Мета. Пошук засобів обґрунтування визначення раціональних зон ефективного курсування окремих сучасних пасажирських поїздів різних видів сполучень. Методика. Систематизація техніко-економічних показників роботи залізничних пасажирських перевезень, аналіз динаміки вартісних показників та визначення їх впливу на ефективність цих перевезень через визначення причин зниження ефективності пасажирського комплексу залізничного транспорту (ПКЗТ) України. Результати. За результатом аналізу динаміки вартісних техніко-економічних показників встановлені неефективність залізничних пасажирських перевезень, причини її зниження та наслідки збитковості. Наукова новизна. Впровадження раціональних зон ефективного курсування окремих сучасних пасажирських поїздів різних видів сполучень пов’язане з урахуванням аналізу динаміки вартісних техніко-економічних показників роботи залізничних пасажирських перевезень. Практична значимість. Впровадження раціональних зон ефективного курсування окремих сучасних пасажирських поїздів різних видів сполучень за допомогою вартісних техніко-економічних показників надасть змогу побудувати нову класифікацію пасажирських поїздів за новими ознаками.
 • Item
  Дослідження структурних змін оборотного капіталу підприємств галузі залізничного машинобудування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Кассир, Вита Владимировна; Козаченко, Ж. В.
  UK: У статті визначені загальні риси формування обсягу та структури, а також активності використання оборотного капіталу, властиві для підприємств галузі залізничного машинобудування.
 • Item
  Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізації
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Шило, Лілія Анатоліївна; Захаренко, І. В.; Касян, Ю. В.
  UK: В роботі досліджуються причини формування глобалізаційних процесів, їх вплив на функціонування світової економіки та можливі негативні та позитивні наслідки. Розглянуто роль конкуренції в умовах глобалізації та висвітлено аспекти її історичного розвитку.
 • Item
  Продуктивність праці: способи оцінки та вимірювання
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Дзюба, Володимир Іванович
  UK: У статті наведені способи оцінки продуктивності праці із врахуванням виробничої діяльності залізниці.
 • Item
  Напрямки впровадження швидкісних пасажирських перевезень в Україні
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Божок, Наталія Олексіївна
  UK: Вступ. Сучасні тенденції на ринку транспортних послуг з перевезення пасажирів полягають у відносному зменшенні ролі залізничного та підвищенні значення автомобільного та повітряного транспорту. Тому необхідні заходи на рівні держави стосовно посилення привабливості саме залізничних перевезень для населення. Цього можна досягти через впровадження швидкісних магістралей. Мета. Основною метою статті є аналіз впровадження та розвитку швидкісних перевезень в Україні. Результати та обговорення. Останні 10 років в Україні здійснювалися заходи з впровадження швидкісних залізничних перевезень. Для цього було ухвалено низку нормативно-правових документів. Проведення в країні чемпіонату Європи з футболу у 2012 році значно прискорило цей процес. У ході підготовки до ЄВРО-2012 було придбано новий рухомий склад та реконструйовано значну частину інфраструктури. Усі ці дії привели до створення ДП «Українська залізнична швидкісна компанія», яке є новим потужним гравцем на ринку пасажирських перевезень в Україні. Висновки. На сьогоднішній день денні швидкісні поїзди не можуть скласти конкуренцію нічним швидкісним поїздам на деяких напрямках. Основними причинами цього є висока тривалість руху, незручний графік курсування та недешеві квитки на перевезення. Проте поступовий розвиток швидкісного руху та підвищення швидкостей поїздів дозволить цьому виду пасажирських перевезень зайняти своє місце на ринку транспортних послуг.
 • Item
  Аналіз методів визначення плати за користування об’єктами інфраструктури залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Близнюк, Т. М.
  UK: Вступ. Галузь залізничних перевезень в Україні перебуває на етапі реформування. Згідно з Державною цільовою програмою реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки та з метою підвищення економічної ефективності у сфері залізничних перевезень, підвищення соціального добробуту, вирішення екологічних питань, удосконалення регіональних та державних фінансів, досягнення конкуренції між компаніями-перевізниками важливим є вдосконалення тарифної системи залізничного транспорту. Мета. У зв’язку з організаційно-структурними перетвореннями, виокремленням послуг інфраструктури зі сфери послуг з перевезень важливим є вивчення зарубіжного досвіду з проблем ціноутворення на послуги інфраструктури. Результати. Були охарактеризовані та проаналізовані існуючі методи ціноутворення, які застосовуються в різних країнах світу, висвітлені їх переваги та недоліки. Висновки. У результаті виконаного аналізу було виявлено, що жодна із систем не є ідеальною, а тому в цій сфері важливим є удосконалення та створення нових підходів щодо встановлення плати за користування інфраструктурою залізниць.
 • Item
  Системний аналіз та соціальна інженерія як методи проектування освітнього простору
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Ткач, Тамара Володимирівна
  UK: У статті розглядаються соціотехнічні підходи до проектування систем людської діяльності, її соціальні й психологічні аспекти. Ідеї проектування поширюються на освітній простір, особистість, зміст виховання і навчання. Тим самим проектування стає для учасників освітнього простору специфічним способом будівництва майбутнього.
 • Item
  Трансформація інституціональних моделей міжнародних економічних відносин в контексті інституціональної парадигми
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Ткач, Анатолій Арсентійович
  UK: Стаття присвячена дослідженню шляхів і форм трансформації моделей міжнародних економічних відносин через призму нової інституціональної парадигми економічного розвитку.