Інші праці КЕОМ

Permanent URI for this collection

RU: Другие труды
EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 77
 • Item
  Комп'ютерні мережі (Частина 2)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Жуковицький, Ігор Володимирович; Заєць, Олексій Петрович; Дзюба, Володимир Володимирович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальностей 123 «Комп'ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека та безпека інформації» під час виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп'ютерні мережі» в другому модулі курсу. Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання лабораторних робіт, вимоги до аналізу результатів та оформлення робіт, контрольні питання.
 • Item
  Комп'ютерні мережі (Частина 1)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Жуковицький, Ігор Володимирович; Заєць, Олексій Петрович; Дзюба, Володимир Володимирович
  UKR: Навчально-методичні рекомендації призначені для використання студентами безвідривної форми навчання спеціальностей 123 «Комп'ютер-на інженерія» та 125 «Кібербезпека та безпека інформації» під час виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп'ютерні мережі» в першому модулі курсу. Навчально-методичні рекомендації містять основні теоретичні положення для засвоєння матеріалу, інструкції до виконання лабораторних робіт, вимоги до аналізу результатів та оформлення робіт, контрольні питання.
 • Item
  Архітектура комп’ютерів : методичні рекомендації для виконання курсової роботи
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Єгоров, Олег Йосипович; Шаповалов, Володимир Олександрович; Беляєв, Микола Борисович
  UKR: Методичні рекомендації призначено студентам 3-го курсу спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» для підготовки до виконання курсової роботи з дисципліни «Архітектура комп’ютерів».
 • Item
  Архітектура комп’ютерів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Єгоров, Олег Йосипович; Дзюба, Володимир Володимирович; Івін, Павло Вікторович
  UKR: Методичні рекомендації призначено студентам 3-го курсу спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» для підготовки до виконання практичних робіт з дисципліни «Архітектура комп’ютерів».
 • Item
  Computer architecture
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2023) Yehorov, Oleh I.; Dziuba, Volodymyr V.; Ivin, Pavlo
  ENG: Methodical recommendations are intended for students of the 3rd year of the specialty 123 "Computer engineering" to prepare for practical work in the discipline "Computer architecture".
 • Item
  Databases : methodical recommendations for individual task
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2022) Pakhomova, Viktoriia M.
  ENG: Methodological recommendations are aimed at preparing and doing individual tasks in the discipline «Databases» for foreign applicants of Bachelor’s Degree of specialties 123 «Computer Engineering» and 125 «Cybersecurity».
 • Item
  Local Networks : methodical recommendations for laboratory works
  (Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, 2022) Pakhomova, Viktoriia M.; Miroshnychenko, Iryna H.
  ENG: Methodological recommendations are aimed at preparing and doing individual laboratory tasks in the discipline «Local Networks» for foreign applicants of Bachelor’s Degree of specialties 123 «Computer Engineering» and 125 «Cybersecurity».
 • Item
  Локальні мережі : методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт
  (Український державний університет науки і технологій, 2022) Пахомова, Вікторія Миколаївна
  UKR: Методичні рекомендації призначено для здобувачів ступеня «бакалавр» спеціальностей 123 «Комп’ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека» для підготовки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Локальні мережі».
 • Item
  Basis for Innovation in the Computerization of Society
  (ScientificWorld-NetAkhatAV, Karlsruhe, Germany, 2022) Kosolapov, Anatolii A.; Egorov, Oleh Yo.; Dziuba, Volodymyr V.; Parpolita, Oleksandr M.
  ENG: In this chapter, the authors have tried, in the context of the high rate of innovation in the computerization of society, to highlight the immutable in their view basic concepts and their definitions, which make it possible to understand the essence of the ongoing transformations. The paper considers the main stages and levels of the implementation of enterprise automation systems and components of their structures. A formula for describing the concept of "CS architecture" is proposed, a generalized structure of a WEB-system and its safe implementation is given.
 • Item
  Інформаційно-вимірювальна система стенда випробувань гідравлічних передач тепловозів (патент 123652)
  (ДП «Український інститут промислової власності», Київ, 2018) Клюшник, Ігор Анатолійович; Боднар, Борис Євгенович; Очкасов, Олександр Борисович; Коренюк, Роман Олександрович
  UKR: Інформаційно-вимірювальна система стенда випробувань гідравлічних передач тепловозів містить два безконтактні оптичні фотодатчики вимірювання частоти обертання, два датчики тиску масла, чотири датчики температури масла, два датчики струму, два датчики напруги, два мікроконтролера-перетворювача сигналу, контрольно-вимірювальний комп'ютер. Також містить додатковий безконтактний оптичний фотодатчик вимірювання частоти обертання турбінного вала першого гідротрансформатора, три формувачі, три індикатори, десять перетворювачів-індикаторів, дві схеми узгодження передачі виміряних значень сигналу з комп'ютером.
 • Item
  Дослідження та розробка засобів вивчення решіткового кодування
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Нікітін, Вячеслав Миколайович
  UKR: Магістерська робота виконана на 97 сторінках, містить 26 малюнків, 15 формул, 23 літературних джерел та 6 додатків. Об'єктом дослідження є організація вивчення методик решіткового кодування в курсі “Теорія інформації та кодування”. Предметом дослідження є підходи до методик вивчення решіткового кодування , зокрема з використанням методичних вказівок з курсу “Теорії інформації та кодування”. Метою кваліфікаційної роботи є реалізація дослідження згорткових кодів на прикладі розробки програмної частини та кодування відправляємих сигналів. Задачі дослідження: ● виявлення принципів модуляції та завадостійкості сигналів, розбір сучасних складних видів модуляції; ● розробка методики поєднання модуляції та кодування, побудування сигнально-кодових конструкцій ; ● аналіз підходів до вивчення решіткового кодування в курсі “Теорія інформації та кодування”; ● рекомендації щодо змін методики вивчення trellis-кодування. Галуззю застосування даної кваліфікаційної роботи є розробка простого програмного інтерфейсу, який кодує повідомлення.
 • Item
  Дослідження та розробка апаратно-програмних комплексів засобів генерації випадкових чисел. Комплекс генерації випадкових чисел на базі мікроконтролерів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Маслак, Альбіна Володимирівна
  UKR: Магістерська робота виконана на 88с., містить 38 рис., 5 табл., 11 додатків, 31 джерело. Об’єктом дослідження є методи та засоби генерації випадкових чисел. Метою роботи є розробка апаратно-програмного комплексу генерації випадкових чисел на базі мікроконтролера та оцінка якості отримуваних випадкових чисел. Методи дослідження – експериментальне дослідження якості отримуваних випадкових чисел з використанням кейсів статистичних та графічних тестів та спеціального програмного забезпечення. Здійснено огляд та аналіз джерел шуму для генерації випадкових чисел. Обрано у якості джерела шуму лавинний шум. Розроблено склад, функції та режими роботи комплексу. Описано принципи обміну між елементами комплексу та принцип оцифрування шумів. Розроблено програмне забезпечення серверної та клієнтської частин. Досліджено якість отримуваних чисел за допомогою статистичного та графічного тестів.
 • Item
  Розробка та дослідження процесора виконання математичних операцій над комплексними числами з використанням ПЛІС. Операції додавання та віднімання і дослідний стенд для їх тестування
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Лазоренко, Дмитро Вікторович
  UKR: Магістерська робота виконана на 82 с., містить 51 рис., 5 табл., 3 додатки, 13 джерел. Об’єкт розробки – процесор виконання математичних операцій додавання та віднімання над комплексними числами з використанням ПЛІС. Мета роботи – розробка та дослідження процесора виконання математичних операцій додавання та віднімання над комплексними числами з використанням ПЛІС та стенду для його тестування. Методи дослідження включають в себе використання модельно орієнтованого проектування та моделювання в програмному пакеті Matlab/Simulink, генерацію у HDL Coder VHDL-опису процесора та його тестування в САПР Qesta Sim. В ході виконання кваліфікаційної роботи проведено огляд спроектованих процесорів за допомогою модельно-орієнтованого програмування. Розглянуті етапи проектування процесору за допомогою пакету програм MatLab/Simulink. Було виконане проектування основних компонентів процесору обробки комплексних чисел та реалізована робота з пам’яттю для виконання інструкцій додавання та віднімання комплексних чисел. Проведені дослідження розробленного процесору разом з пам’яттю шляхом створення Simulink-моделі системи та подальшого її моделювання. Була написана тестова програма мовою Matlab для тестування і отримано VHDL опис системи, проведено синтез та веріфікацію спроектованого процесору. Результати роботи можуть стати основою для створення процесору з розширеним набором команд, використані методи високорівневого проектування можуть значно прискорити розробку процесорів.
 • Item
  Дослідження та розробка центру сертифікації ключів для університету
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Кулик, Вікторія Антонівна
  UKR: Магістерська робота виконана на 78 с., містить 27 рис., 2 табл., 2 додатки, 26 джерел. Об’єктом дослідження є розробка Центру сертифікації ключів як основного компоненту PKI системи, що може бути впроваджена в освітній процесс в університеті для управління електронним документообігом. Метою дослідження є розробка прототипу основного компонента PKI – Центру сертифікації ключів для впровадження механізму сертифікованого цифрового підпису в навчальний процес в університеті. Після детального дослідження різних архітектур, дизайнів, протоколів PKI та вимог, розроблено першу версію Центру сертифікації ключів. На основі виконаних досліджень також було розроблено PKI клієнт, що контролює видання цифрових підписів для електронного документообігу. Створений проект також містить бібліотеки, які надають готові до використання функції для роботи з протоколами PKI та створення сертифікованих цифрових підписів.
 • Item
  Дослідження можливостей використання біометрії обличчя в системі обліку робочого часу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Кабицький, Олександр Михайлович
  UKR: Магістерська робота виконана на 88 с., містить 41 малюнок, 10 таблиць, 30 джерел, та 9 додатків. Об’єктом дослідження є методи та засоби біометричної ідентифікації осіб за обличчям в системі обліку робочого часу. Метою роботи є формування рекомендацій щодо можливостей використання біометрії обличчя в системі обліку робочого часу. Методи дослідження – експериментальне дослідження з використанням спеціально створеного програмного забезпечення. Здійснено огляд та аналіз методів та засобів розпізнавання обличчя, дано характеристику методам ідентифікації обличчя та системам обліку робочого часу. Обрано метод для реалізації підсистеми ідентифікації особи. Описано структуру та функції системи. Наведено алгоритми роботи, написано та налагоджено програмне забезпечення. Розроблено інструкцію з використання. Проведено аналіз ефективності підсистеми ідентифікації в умовах погіршення зовнішніх та внутрішніх чинників. Сформовані рекомендації з використання біометричної ідентифікації в системі. Розроблені програмні засоби можуть використовуватися для реалізації в системах обліку робочого часу.
 • Item
  Розробка засобів демонстрації біометричної ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Ярьоменко, Данило Олександрович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 60 сторінках, містить 24 ілюстрацій, 5 таблиць та 7 використаних джерел. Об'єкт розробки – програмні засоби демонстрації біометричної ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком. Мета роботи – розробка програмних засобів демонстрації біометричної ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком під час введення текстового фрагменту. Представлено аналіз біометричних методів ідентифікації, алгоритмів розпізнавання за клавіатурним почерком. Обрано метод біометричної ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком під час введення текстового фрагменту. Наведені узагальнені алгоритми роботи засобів в різних режимах, розроблено програмне забезпечення засобів та перевірена його працездатність, створено інструкцію з використання. Розроблене програмне забезпечення може використовуватися для демонстрації процесу ідентифікації та аутентифікації за клавіатурним почерком та у навчальному процесі.
 • Item
  Розробка засобів демонстрації біометричної ідентифікації та аутентифікації за обличчям
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Юдін, Олександр Сергійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 47с., 26 рис., 1 табл., 3 додатки, 17 джерел. Об’єкт розробки – засоби біометричної ідентифікації та аутентифікаціїї за обличчям. Мета роботи – розробка програмного комплексу, що реалізує та демонструє біометричну ідентифікацію та аутентифікацію за обличчям. Здійснено огляд та аналіз засобів біометричної ідентифікації та аутентифікації за обличчям. Обрано метод глибокого навчання. Представлено режими роботи та функціонування системи. Показано алгоритми роботи режимів програми. Розроблено програмне забезпечення системи біометричної ідентифікації та аутентифікації за обличчям. Виконано перевірку працездатності на конкретних прикладах. Розроблене програмне забезпечення може бути використано як в практичних цілях для розпізнавання облич, так і в навчальному процесі студентів при проведенні лабораторних або практичних робіт.
 • Item
  Проектування бази даних навчально-методичних видань кафедри ЕОМ за методом нормальних форм та її обробка
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Чайка, Роман Русланович
  UKR: Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи бакалавра: 50с., 40 рис., 3 додатки, 16 джерел. Об’єкт розробки – база даних навчально-методичних видань кафедри «Електронних обчислювальних машин». Мета кваліфікаційної роботи – проєктування бази даних навчально – методичних видань кафедри «Електронних обчислювальних машин» за методом нормальних форм та її обробка. Методи дослідження – проєктування бази даних за методом нормальних форм, створення бази даних з використанням MySQL Workbench та зрівняння можливостей MySQL Workbench з SQL Microsoft Access. Створено в MySQL Workbench спроєктовану за методом нормальних форм, базу навчально-методичних видань кафедри «Електронних обчислювальних машин» на основі даних репозиторію УДУНТ та даних викладацького складу кафедри «Електронних обчислювальних машин». Проведено зрівняння програм MySQL Workbench з Microsoft Access за наступними ознаками: загальні характеристики; зрівняння інтерфейсу; вартість. Виконано зрівняння можливостей MySQL Workbench з SQL Microsoft Access за напрямками досліджень: використання DML; організація різних підходів до зв’язування таблиць; об’єднання запитів. Рекомендовано створену базу даних навчально-методичних видань до використання адміністрацією кафедри «Електронних обчислювальних машин». Переведення лабораторних робіт з SQL Microsoft Access на MySQL Workbench не доцільно, але MySQL Workbench може бути рекомендований до використання здобувачів першого ступеня, спеціальності «Комп’ютерна інженерія» при виконанні самостійної роботи з дисципліни «Бази даних».
 • Item
  Підвищення ефективності роботи захищеної бази даних наукових розробок кафедри ЕОМ
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Хрестян, Анна Вячеславівна
  UKR: Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи бакалавра: 47 с., 46 рис., 1 табл., 4 додатки, 18 джерел. Об’єкт розробки – база даних наукових розробок кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ). Мета кваліфікаційної роботи – підвищення ефективності роботи захищеної бази даних наукових розробок кафедри ЕОМ. Методи дослідження – проектування бази даних за методами: «Сутність-Зв’язок» та нормальних форм; створення бази даних в Microsoft Access з використанням SQL; організація захисту бази даних; використання механізмів підвищення ефективності роботи бази даних. Створено базу даних наукових розробок кафедри ЕОМ в Microsoft Access з використанням SQL. Виконано організацію захисту бази даних наступними засобами: парольний захист; відображення та приховування об`єктів у вікні бази даних; шифрування й захист на рівні користувачів; проведено підвищення ефективності роботи бази даних на основі наступних підходів: оптимізація самої бази даних та оптимізація операторів SQL. Рекомендовано створену та захищену базу даних наукових розробок до використання адміністрації кафедри ЕОМ. Запропонована нова лабораторна робота на основі розгляду механізмів підвищення ефективності бази даних здобувачам першого (бакалаврського ступеня) спеціальностей «Кібербезпека» та «Комп`ютерна інженерія» з дисципліни «Бази даних».
 • Item
  Розробка навчального комплексу «Мінімізація булевих функцій»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Скляр, Станіслав Юрійович
  UKR: Бакалаврська робота виконана на 53 аркушах, та посилання на список використаних літературних джерел з 13 найменувань. У роботі наведено 32 рисунка. Метою дипломної роботи є підвищення якості освіти, в межах викладання дисципліни «Комп’ютерна логіка» (розділ «Мінімізація булевих функцій») за рахунок використання альтернативної форми викладки матеріалу, а саме розробленого навчального комплексу. В процесі розробки навчального комплексу був виконаний ряд задач і отримані важливі результати, а саме: - в результаті аналізу методу мінімізації булевих функцій визначені ключові моменти для навчально-демонстраційного та тестового режимів роботи навчального комплексу; - спираючись на постановку задачі було вирішені такі проблеми як: 1) вибір програмної платформи; 2) вибір середовища програмування; 3) вибір мови програмування; 4) аналіз та вибір сторонніх сервісів (бібліотек). - розроблені алгоритми для програмної реалізацій НК; - розроблена програмна реалізація; - складена інструкція по використанню для двох режимів НК.