Інші праці ГНДЛ механіки ґрунтів

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Математичне моделювання земляного полотна залізниць на основі методу скінченних елементів (фрагмент тексту)
    (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2016) Петренко, Володимир Дмитрович; Тютькін, Олексій Леонідович; Кулаженко, Євгеній Юрійович; Кулаженко, Олена Миколаївна
    UKR: Посібник розроблено для вивчення напружено-деформованого стану земляного полотна залізниці шляхом математичного моделювання на основі методу скінченних елементів. У ньому наведено як загальні відомості про метод та професійний розрахунковий комплекс SCAD, так і практичні рекомендації щодо створення адекватних реальним умовам експлуатації скінченно-елементних моделей земляного полотна. Посібник складено відповідно до календарного плану практичних занять дисципліни «Математичні методи моделювання взаємодії в системі "кріплення – масив"» для магістрів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».