Математичне моделювання земляного полотна залізниць на основі методу скінченних елементів (фрагмент тексту)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UKR: Посібник розроблено для вивчення напружено-деформованого стану земляного полотна залізниці шляхом математичного моделювання на основі методу скінченних елементів. У ньому наведено як загальні відомості про метод та професійний розрахунковий комплекс SCAD, так і практичні рекомендації щодо створення адекватних реальним умовам експлуатації скінченно-елементних моделей земляного полотна. Посібник складено відповідно до календарного плану практичних занять дисципліни «Математичні методи моделювання взаємодії в системі "кріплення – масив"» для магістрів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
RUS: Пособие разработано для изучения напряженно-деформированного состояния земляного полотна железной дороги путем математического моделирования на основе метода конечных элементов. В нем приведены как общие сведения о методе и профессиональном расчетном комплексе SCAD, так и практические рекомендации по созданию адекватных реальных условиях эксплуатации конечно-элементных моделей земляного полотна. Пособие составлено в соответствии с календарным планом практических занятий дисциплины «Математические методы моделирования взаимодействия в системе "крепления - массив"» для магистров высших учебных заведений, обучающихся по специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия».
Description
О. Тютькін: ORCID 0000-0003-4921-4758, В. Петренко: ORCID 0000-0003-2201-359, Є. Кулаженко: ORCID 0000-0002-4529-7384, О. Кулаженко: ORCID 0000-0002-6077-1689
Keywords
земляне полотно, залізниця, математичне моделювання, комплекс SCAD, земляное полотно, железная дорога, математическое моделирование, dirt bed, railway, math modeling, complex SCAD, навчальний посібник, ГНДЛ механіки ґрунтів, КМТ
Citation
Математичне моделювання земляного полотна залізниць на основі методу скінченних елементів : навч. посіб. / В. Д. Петренко, О. Л. Тютькін, Є. Ю. Кулаженко, О. М. Кулаженко. – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2016. – 64 с. – ISBN 978-966-8471-76-6. Наводиться фрагмент тексту.