Удосконалення технології пропуску вантажопотоків через прикордонні передавальні станції (препринт)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Академія митної служби України, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: Розглянуто питання удосконалення процедури порівняння варіантів передаванні вантажопотоків на прикордонних станціях. Запропоновано методи підвищення ефективності експлуатації рухомого складу. Враховано вплив експлуатаційних факторів на продуктивність вантажних вагонів у міжнародному сполученні. Проаналізовано технологію передавання даних для кожного з варіантів пропуску вантажопотоків. Результати досліджень дозволили зробити висновок про доцільність використання системи SUW-2000 для вантажних перевезень.
RUS: Рассмотрены вопросы усовершенствования процедуры сравнения вариантов передачи грузопотоков на пограничных станциях. Предложены методы повышения эффективности эксплуатации подвижного состава. Учтено влияние эксплуатационных факторов на производительность грузовых вагонов в международном сообщении. Проанализирована технология передачи данных для каждого из вариантов пропуска грузопотоков. Результаты исследований позволили сделать выводы о целесообразности использования системы SUW-2000 для грузовых перевозок.
ENG: The issues of improving the procedure for comparing the variants of the transfer of cargo flows at border stations are considered. Methods for increasing the efficiency of rolling stock operation are suggested. The influence of operational factors on the performance of freight cars in international traffic was taken into account. The technology of data transmission for each of the variants of traffic flows passing is analyzed. The results of the studies made it possible to draw conclusions about the expediency of using the SUW-2000 system for freight traffic.
Description
Г. Нестеренко: ORCID 0000-0003-1629-0201; А. Кузьменко: ORCID 0000-0001-7278-3647
Keywords
інтероперабельність, прикордонні станції, перевантажування вантажів, интероперабельность, пограничные станции, перегрузка грузов, система SUW-2000, іnteroperability, border stations, SUW-2000, reloading, КУЕР
Citation
Нестеренко, Г. І. Удосконалення технології пропуску вантажопотоків через прикордонні передавальні станції : [препринт] / Г. І. Нестеренко, А. І. Кузьменко // Вісник Академії митної служби України. Серія : Технічні науки. – 2011. – № 2.