Критичне осмислення маскулінності в епоху гендерних трансформацій (препринт)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ
Abstract
UK: Представлено критичне осмислення маскулінності в епоху гендерних трансформацій. Доведено, що вона являється похідною від гендерної ідеології суспільства і формується під впливом традиційних поглядів на чоловічу роль, сучасних економічних реалій і соціальної ситуації. Розглядаючи маскулінність, необхідно враховувати її множинність, історичність, ситуативність.
RU: Представлены критическое осмысление маскулинности в эпоху гендерных трансформаций. Доказано, что она является производной от гендерной идеологии общества и формируется под влиянием традиционных взглядов на мужскую роль, современных экономических реалий и социальной ситуации. Рассматривая маскулинность, необходимо учитывать ее множественность, историчность, ситуативность.
EN: The article represents comprehensive study of masculinity in the epoch of gender transformations. It is proved that masculinity is a derivative from gender ideology of a society and traditional views on the roles of men, modern economic reality and social situation. Considering masculinity plurality, historical and situation circumstances should be taken into account.
Description
Т. Купцова: ORCID 0000-0002-0876-0384
Keywords
маскулінність, фемінінність, гендерні стереотипи, модель мужності, патріархальні відносини, гендер, маскулинность, фемининность, гендерные стереотипы, модель мужественности, патриархальные отношения, masculinity, femininity, gender stereotypes, the model of manliness, patriarchal relations, gender, КІМ
Citation
Купцова, Т. А. Критичне осмислення маскулінності в епоху гендерних трансформацій: [препринт] / Т. А. Купцова // Українознавчий альманах. – 2015. – Вип. 18. – С. 80–82.