Елементи вдосконалення методики розрахунку плану формування поїздів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UKR: На підставі досліджень існуючих методик розрахунку плану формування поїздів, пропонується створення нової методики розрахунку плану формування одногрупних наскрізних поїздів на полігоні виділених станцій дороги, а також оптимальної організації вагонопотоків у межах районів місцевої роботи, обмежених виділеними станціями.
RUS: На основании исследований существующих методик расчета плана формирования поездов, предлагается создание новой методики расчета плана формирования одногруппных сквозных поездов на полигоне выделенных станций дороги, а также оптимальной организации вагонопотоков в пределах районов местной работы, ограниченных выделенными станциями.
ENG: Basing on the studies of existing methods of train formation plans calculation, the authors have proposed creating a new method of calculating the plan of forming the single-group through trains within the section of predetermined railway stations, and also of optimal carflow organization within the local operational limits between the pre-determined stations.
Description
О. Папахов: ORCID 0000-0003-2357-8158
Keywords
формування поїздів, наскрізні поїзда, станції, формирования поездов, сквозные поезда, станции, train formation, through trains, stations, КУЕР
Citation
Папахов, О. Ю. Елементи вдосконалення методики розрахунку плану формування поїздів / О. Ю. Папахов, О. М. Логвінов // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 12. – С. 91–92. – DOI: 10.15802/stp2006/18591.