Дискусійне питання термінології: «ОУН-УПА» чи «ОУН і УПА»? (препринт)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інститут історії України НАН України
Abstract
UKR: У статті розглядається дискусійне питання української історіографії, яке стосується наукового використання термінів «ОУН–УПА» та «ОУН і УПА». Автор пропонує не протиставляти ці терміни один одному, а використовувати їх паралельно, залежно від контексту і поставлених наукових цілей.
RUS: В статье рассматривается дискуссионный вопрос украинской историографии, касающийся научного использования терминов «ОУН–УПА» и «ОУН и УПА». Автор предлагает не противопоставлять эти термины друг другу, а использовать их параллельно, в зависимости от контекста и поставленных научных целей.
EN: The article deals with the question of Ukrainian historiography discussion regarding the scientific use of the terms «OUN–UPA» and «OUN and UPA». The author proposes not to oppose these terms to each other and use them in parallel, depending on the context and the scientific objectives.
Description
М. Слободянюк: ORCID 0000-0003-2218-0818
Keywords
ОУН і УПА, ОУН–УПА, термін, ОУН и УПА, термин, OUN–UPA, the OUN and UPA, term, КУ
Citation
Слободянюк, М. А. Дискусійне питання термінології: «ОУН-УПА» чи «ОУН і УПА»?: [Препринт] / М. А. Слободянюк // Боротьба за Україну в 1943–1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство : Зб. наук. праць. Ін-т історії України НАН України; Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років»; Національний ун-т оборони України ім. І. Черняховського / Інститут історії України – К., 2014. – С. 118–126.