Удосконалення залізничних перевезень між Україною та ЄС

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій
Abstract
UKR: Метою роботи є удосконалення залізничних перевезень між Україною та Євросоюм шляхом порівняльного дослідження тягово-енергетичних характеристик сучасного рухомого складу. У магістерській роботі на основі даних з експлуатації виконано порівняльний аналіз тягово-енергетичних характеристик нових серій електровозів постійного струму з перспективою заміни застарілих серій на Львівській залізниці з урахуванням вимог інтероперабельності. Нові електровози покращать ситуацію з перевезеннями на основних напрямках (експорт української продукції через чорноморські порти та західні прикордонні переходи), а також підвищать ефективність роботи Львівіської залізниці, що стане ще однією можливостю удосконалення залізничних перевезень між Україною та Євросоюм.
ENG: The magister robot is stored at the entrance, 5 parts of the main part and visnovkiv. The heading volume of the text - 119 pages: the main text - 107 pages, bibliography, including 57 naymenuvan, - 6 pages, 48 figures, 4 tables. The aim of the work is to improve rail transport between Ukraine and the European Union through a comparative study of traction and energy characteristics of modern rolling stock.
Description
Keywords
аналіз, інтероперабельність, первезення, тягові характеристики, електровоз, analysis, interoperability, electric locomotive, traction characteristics, superior performance, ВКР
Citation
Бурак А. Р. Удосконалення залізничних перевезень між Україною та ЄС : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 Залізничний транспорт / наук. керівник М. О. Бабʼяк ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 119 с.