Магістерські роботи ОП Інтероперабельність

Permanent URI for this collection

UK: Магістерські роботи ОП Інтероперабельність
EN: Master Thesis "OP Interoperability"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 83
 • Item
  Умови інтероперабельності для перевезення пасажирів з обмеженими можливостями
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Слободзян, Тетяна Миколаївна
  UKR: Магістерська робота складається з вступу, 4-х розділів основної частини та висновків. Загальний обсяг тексту – 94 сторінки: основний текст – 86 сторінок, бібліографія, що включає 19 найменування – 3 сторінки, 13 рисунків, 1 таблиця. Метою роботи є поліпшення умов перевезення пасажирів з обмеженими можливостями. В нашій країні діє низька відповідних нормативних документів, але, як показують дослідження, цього недостатньо. Порушення комплексності в готовності до обслуговування пасажирів з обмеженими можливостями низькі об’єктів може розірвати так зване безбар’єрне середовище і унеможливити або значно ускладнити використання маршруту в цілому. Особливої актуальності питання перевезення пасажирів з обмеженими можливостями набуває в зв’язку з процесами інтеграції України в Євросоюз і, відповідно, необхідністю забезпечення інтероперабельності транспортної мережі. В роботі визначено низьку обов’язкових вимог щодо організації перевезень пасажирів з обмеженими можливостями залізничним транспортом. Запропоновані вірогідні маршрути залізничного сполучення між Україною і європейськими країнами для таких пасажирських перевезень. Розроблено математичну модель готовності транспортних об’єктів (маршруту) для перевезень пасажирів з обмеженими можливостями. Застосовані такі методи дослідження як та синтез вимог щодо перевезень пасажирів з обмеженими можливостями за нормативними документами, які діють в Україні та країнах ЄС; математичне моделювання з використанням теорії вірогідності та подоби. Результати роботи можуть стати основою для розробки нормативних рекомендацій та вибору маршруту для організації перевезень пасажирів з обмеженими можливостями в умовах забезпечення інтероперабельності з країнами ЄС.
 • Item
  Інтероперабельність системи взаємодії «людина-процедури», яка забезпечує безпеку руху залізничного транспорту при підготовці машиністів локомотивів
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Сергієнко, Михайло Олександрович
  UKR: Магістерська робота складається з вступу, 4 розділів основної частини та висновків. Загальний обсяг тексту – 112 сторінок: основний текст – 99 сторінок, бібліографія, що включає 37 найменувань – 3 сторінки, 7 рисунків, 3 таблиць. У роботі досліджено і аналізовано роль людини у гарантуванні безпеки залізничної системи. Розкрито актуальність виявлення ризиків, пов'язаних з людським фактором. Розглянута форма взаємодії системи «людина — процедури» в промисловій безпеці. Виявлено, що для зниження рівня ризику дуже важливо для оператора технологічної системи розвинути здатність діяти правильно і вчасно до автоматизації, на рівні м'язової пам'яті, особливо в стресових ситуаціях. Розглянуто світовий досвід у досягненні цих цілей, методів і рішень на прикладах розвитку необхідних навичок на тренажерах залізничної системи.
 • Item
  Сучасні принципи екологізації водозабезпечення залізничних пасажирських перевезень
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Сапелкина, Світлана Олексіївна
  UKR: Дипломна магістерська робота складається з вступу, п’яти розділів і висновків. Робота включає 26 рисунків і 6 таблиць. Загальний обсяг роботи 77 сторінок. Кількість використаних джерел в бібліографії – 56. Об'єктом дослідження даної дипломної магістерської роботи виступають процеси підготовки питної води для пасажирських потреб. Мета роботи полягає у пошуку та впровадженні сучасних інноваційних методів підготовки питної води для пасажирських перевезень. У даній дипломній магістерській роботі проведено аналіз сучасних нормативних вимог до якості питної води в умовах євроінтеграції України та сучасних інноваційних методів водопідготовки. Зроблено висновки. За результатами представлених досліджень підібрано комбіновану технологічну схему для знезараження води з використанням гіпохлориту натрія та УФ-опромінення.
 • Item
  Дослідження функціонування промислових підприємств при створенні операторів залізничної інфраструктури
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Маціюк, Олександр Михайлович
  UKR: Магістерська робота складається з вступу, 4 розділів, висновків та 3 додатків. Загальний обсяг проекту складає 78 сторінок, з них основний текст викладено на 58 сторінках, список використаних джерел включає 26 найменувань. Основний текст включає 14 рисунків та 19 таблиць. Метою магістерської роботи є встановлення особливостей функціонування промислових підприємств, що мають розвинене залізничне господарство при створенні на їх базі операторів залізничної інфраструктури із можливістю взяття на баланс залізничних станцій загальної мережі залізничного транспорту, що їх обслуговують. Об’єктом дослідження магістерської роботи є процес взаємодії залізничної під'їзної колії промислового підприємства і зовнішнього залізничного транспорту при придбанні станції примикання на баланс промислового підприємства. Предметом дослідження є витрати, пов'язані з перевезенням готової продукції та витрати за подачу та забирання вагонів з під'їзної колії після навантаження в умовах створення оператора залізничної інфраструктури. В магістерській роботі розроблено передпроектні рішення стосовно удосконалення колійного розвитку станції примикання і під'їзної колії та технологію взаємодії залізничного транспорту промислового підприємства і магістрального залізничного транспорту. Встановлено зміну загальних витрат на сплату послуг АТ Укрзалізниця та операторів вагонів при створенні оператора інфраструктури. Формалізовано доцільність зміни тарифної системи АТ «Укрзалізниця» з виділенням додаткових та допоміжних послуг інфраструктури до яких відносяться послуги залізничних станцій
 • Item
  Оцінка ступеню ущільнення щебеневого баласту залізничної колії при використані машини ВПО-3000 відповідно до вимог інтероперабельності
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Пархуць, Руслан Володимирович
  UKR: Дипломна магістерська робота складається з 4 розділів та загальних висновків. Робота включає 43 рисунка та 1 таблицю. Загальний обсяг дипломного проекту становить 68 сторінок. Кількість використаних літературних джерел – 48. Об'єктом досліджень є баласт залізничної колії. У магістерській роботі виконано аналіз конструкцій колії на щебеневому баласті та проаналізувати технологію ущільнення баласту колії машиною ВПО-3000. Проведено експериментальні дослідження ущільнення баласту прототипом машини ВПО-3000 у лабораторних умовах. Розроблено рекомендації, щодо підвищення довговічності баласту в експлуатації. У результаті досліджень встановлено, що по швидкості та формі поширення хвилі можна судити про ступінь ущільнення баластного шару залізничної колії. При збільшенні ступеню ущільнення баластної призми збільшується швидкість поширення пружної хвилі у баласті. Встановлено, що після підбиття баласту машиною ВПО-3000 отримуємо більш однорідний розподіл баласту під шпалою, на відміну від технології Plasser&Theurer, яка виконує локальне підведення баласту. Встановлено, що швидкість поширення пружних хвиль удару при неущільненому баласті становить 171 м/с, при проміжному ущільненні – 207 м/с та при максимально ущільненому баласті швидкість поширення пружної хвилі удару становить 318 м/с.
 • Item
  Оцінка ризиків при перевезенні наливних вантажів на залізничному транспорті
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Трищук, Олександра Степанівна
  UKR: Магістерська робота складається з вступу, 5-х розділів основної частини та висновків. Загальний обсяг тексту – 77 сторінки: основний текст – 68 сторінок, бібліографія, що включає 18 найменувань – 2 сторінки, 14 рисунків, 3 таблиці. Актуальністю роботи є необхідність вирішення питань безпечного постачання паливно-мастильних матеріалів для ЗСУ із зменшенням ризиків та ефективним використанням залізничної інфраструктури. У роботі проаналізовано наукові праці, нормативну та методичну літературу, присвячені питанням перевезення наливних вантажів з врахуванням ризиків . Запропоновано здійснити розосередження вантажних і кінцевих операцій з наливними вантажами для ЗСУ під час війни. Для реалізації даної пропозиції були виконані роботи щодо створення штабу для оперативного керівництва, розроблено додаток до Технологічного процесу ст. Клесів, застосування мобільних та модульних паливо-заправних станцій, організації захисту працівників підприємств та їх навчання.
 • Item
  Розробка критерії оцінки транспортної ситуації та алгоритму дій машиніста при виникненні небезпеки
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Корольков, Артем Анатолійович
  UKR: Магістерська робота складається зі вступу, 4-х розділів основної частини та висновків. Загальний обсяг тексту – 93 сторнки: основний текст – 80 сторінок, бібліографія, що включає в себе 29 джерел – 3 сторінки, 11 рисунків, 6 таблиць. Обгрунована актуальність теми з точки зору впливу результатів розслідування залізнично-транспортних пригод на долі їх учасників а також наявних розбіжностей у трактуванні окремих пунктів нормативних документів, що регламентують дії машиніста при виникненні небезпеки. Окреслений загальний стан проблеми оцінки машиністами транспортних ситуацій. Наведені базові поняття нечіткої логіки у стосунку до оцінки транспортних ситуацій. Вибрані лінгвістичні змінні для випадку наближення поїзда та автомобіля до переїзду. Розроблений алгоритм дій машиніста у потенційно небезпечній транспортній ситуації. Розглянуто випадки, коли автомобіль у момент виявлення уже знаходиться у габариті рухомого складу і коли автомобіль наближається до залізничного переїзду. Складено план експерименту для визначення функцій сумісності лінгвістичних змінних.
 • Item
  Дослідження та обґрунтування технічних можливостей обертання вантажних вагонів країн Європи і України в міжнародних сполученнях
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Коваленко, Валентина В'ячеславівна
  UKR: Магістерська робота складається з вступу, 4 розділів та висновків. Загальний обсяг тексту – 96 сторінок, бібліографія включає 46 найменувань, в тексті 28 рисунків, 1 таблиця. Мета магістерської роботи: дослідження технічних можливостей обертання вантажних вагонів між Європою та Україною. Об'єкт дослідження: вантажні вагони ширини колії 1520 мм. Предмет дослідження: конструктивні особливості вантажних вагонів України для міжнародного сполучення з країнами ЄС. Методи дослідження: аналіз конструкцій вантажних вагонів, дослідження можливостей використання різних вантажних вагонів до міжнародних перевезень з урахуванням їх системи технічного обслуговування. У цій роботі розглядаються важливі наукові та практичні питання для вивчення особливостей міжнародної системи технічного обслуговування поїздів. Оскільки міжнародні вагони значно відрізняються від вітчизняних, для забезпечення сумісності необхідний певний ступінь адаптації. Це питання розглядається в даній роботі, де досліджуються розміри транспортного засобу та окремі частини вагона (ходові частини, автозчеп). На основі алгоритму методу SAW було встановлено бажану адаптацію системи технічного обслуговування вагонів для міжнародних вантажних перевезень. Проведено аналіз зносу колісних пар візків 18-100, виявлено основні несправності - тонкі гребені, гострі валики і повзуни. Різні перекоси буксового вузла і ресорного підвішування призводять до передчасного зносу колісних пар. Ці дослідження виявили необхідність розроблення заходів щодо продовження терміну служби коліс шляхом спеціального технічного обслуговування візків. Також було розроблено вдосконалені методи контролю технічного стану вузлів візка 18-100 для поліпшення якості ходових частин під час міжнародних перевезень і підвищення безпеки руху поїздів.
 • Item
  Дослідження динамічних показників магістрального тепловоза ТЕ33А відповідно до вимог інтероперабельності
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Дяків, Володимир Богданович
  UKR: Магістерська робота складається з вступу, 4-х розділів основної частини та висновків. Загальний обсяг тексту – 90 сторінок: основний текст – 76 сторінок, бібліографія, що включає 10 найменувань – 1 сторінку, 49 рисунків, 6 таблиць. Слід відзначити, що актуальністю роботи є дослідження динамічної поведінки сучасного рухомого складу, а саме тепловоза ТЕ33А при його взаємодії з рейковою колією відповідно до вимог інтероперабельності. Об'єктом наведених досліджень є сучасний тепловоз ТЕ33А компанії General Electric. Для досягнення поставленої мети в роботі проведено аналіз дослідження проблем взаємодії рухомого складу з рейковою колією та розглянуто особливості конструкції механічної частини тепловоза ТЕ33А компанії General Electric Transportation. Досліджено розрахункові схеми різних видів коливань для отримання рівнянь статичної рівноваги та визначення критичної швидкості руху. Проведено розрахунок вертикальних прискорень непідресорених мас та отримано графік зміни вертикального переміщення, швидкості та прискорення непідресореної маси під час руху по нерівності рейкової колії, наведено основні динамічні показники, яким повинен відповідати тяговий рухомий склад під час експлуатації рейковою колією відповідно до вимог нормативних документів України та країн Європейського Союзу. Отримано залежності направляючої сили першої та третьої колісної пари, бокової сили, рамної сили та коефіцієнта горизонтальної динаміки від швидкості руху. Проведені дослідження дозволяють, використовуючи дані методики, здійснювати експлуатацію локомотивів у міжнародному сполученні відповідно до технічних специфікацій інтероперабельності.
 • Item
  Формування стійкого інформаційного менеджменту для об’єктів інфраструктури, що базується на принципах інтероперабельності
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Дуда, Володимир Михайлович
  UKR: Магістерська робота складається з вступу, 4-х розділів основної частини та висновків. Загальний обсяг тексту – 131 сторінки: основний текст – 96 сторінок, бібліографія, – 3 сторінки, 29 рисунків, 12 таблиць. Метою даної магістерської роботи є: формування стійкого інформаційного менеджменту для об’єктів інфраструктури, що базується на принципах інтероперабельності. Об’єктом дослідження є: залізнична колія. Предметом дослідження є: система діагностики залізничної колії у відповідності з українськими і європейськими нормами відповідності. В даній роботі вирішувалось питання щодо розрахунків термінів періодичності контролю стану рейок на основі сучасних моделей інтенсивності відмов в залежності від конкретних умов експлуатації: конструкції колії, плану лінії, вантажонапруженості та осьового навантаження і порівняння їх з існуючими нормами. Оптимальне число перевірок у циклі повинне задовольняти умові виявлення тріщини на докритичній стадії її розвитку, що забезпечує гарантовану цілісність рейки до її вилучення з колії. Проведені розрахунки показали, що на ділянках більше 350 млн. т розрахунки повністю співпадають з існуючими нормами, а в початковому періоді експлуатації на 35% завищенні. Це підтверджує теорію, що в початковий період експлуатації дефекти в рейках розвиваються повільно. Використовуючи даний резерв, можна збільшити інтервал між перевірками на таких ділянках та зменшити експлуатаційні витрати. При контролі стану рейок вирішальне значення має інтервал між перевірками. Щоб мінімізувати собівартість ризику, потрібно вибирати частоту проходів контрольно-вимірювальних засобів. У дослідженні отримано терміни періодичності контролю стану рейок на ділянці І, III, V категорії на основі сучасних моделей інтенсивності відмов рейок у колії для дефектів контактно-втомленого характеру. Результати дослідження показали, що на ділянках з пропущеним тоннажем більше 350 млн. т розрахунки термінів практично співпадають з існуючими нормативами, а на початковому періоді експлуатації на 35 - 50% більші від існуючих. Тобто є резерв часу в початковий період експлуатації рейок на малодіяльних ділянках колії.
 • Item
  Удосконалення робіт по обслуговуванню та обробці вантажних вагонів по ст. Тернопіль з врахуванням вимог інтероперабельності
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Головата, Наталія Ігорівна
  UKR: Дипломна магістерська робота складається з 4 розділів та загальних висновків. Робота включає 22 рисунка та 2 таблиць. Загальний обсяг дипломного проекту становить 123 сторінки. Кількість використаних літературних джерел – 42. Метою даної роботи був аналіз нормативно-технічної документації України, технологічного процесу технічного обслуговування по станції Тернопіль, документації країн ЄС та Європи колії 1520/1435 мм із наступною пропозицією та напрямків її впровадження змін в технологію роботи по технічному обслуговуванню та ремонту та імплементації вже до існуючої технічної документації ЄС відповідно до вимог інтероперабельності. Об'єкт дослідження виступали: нормативно-технічна документація України, країн ЄС та Європи, наукові розробки по технічному обслуговуванню вантажних вагонів та вимоги що ставляться до технічного обслуговування та сертифікації даних робіт. Предмет досліджень : узгодження і уніфікація нормативних документів, що мають діяти на залізницях України та їх імплементація, яка забезпечить експлуатацію вантажних вагонів згідно вимог інтероперабельності. Таким чином, виконавши дану роботу можна зробити висновки про напрямки, вимоги та роботи, які необхідно провести для швидшої інтеграції залізниць України та перевізників в загальну Європейську систему відповідно до вимог Директив ЄС, EN, Технічного регламенту та вимог Регламенту 2019/779 з урахуванням вимог інтероперабельності.
 • Item
  Дослідження ефективності залізничних контейнерних перевезень у міжнародному сполученні
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Ходос, Артем Олегович
  UKR: У роботі розглянуто проблеми удосконалення логістики залізничних перевезень контейнерів у сполученні між українськими портами Чорного моря та мультимодальним центром на кордоні з Європейським Союзом. Запропоновано низку заходів для підвищення ефективності перевізного процесу: організація перевезень контейнерними поїздами, організація руху контейнерних поїздів за розкладом. Апробація та оцінка ефективності запропонованих заходів виконана для реального логістичного ланцюга поставок контейнерів між контейнерним терміналом Одеса та мультимодальним центром Мостиська. У роботі наведено комплексний аналіз існуючої технології доставки контейнерів, визначено його показники, а також виявлено недоліки в роботі та запропоновано шляхи їх усунення. Для оцінки економічної ефективності запропонованих заходів виконані відповідні техніко-економічні розрахунки. Реалізація запропонованих у цій роботі заходів дозволить суттєво підвищити ефективність залізничних перевезень контейнерів у міжнародному сполученні та покращити позиції України як транзитної держави.
 • Item
  Аналіз обліку еколого-економічних збитків від аварій на залізничному транспорті
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Чирва, Тетяна Львівна
  UKR: Дипломна магістерська робота складається з вступу, чотирьох розділів і висновків. Робота включає 7 рисунків і 7 таблиць. Загальний обсяг роботи 65 сторінок. Кількість використаних джерел в бібліографії – 55. Об'єктом дослідження даної дипломної магістерської роботи виступає екологічне законодавство і методи оцінки еколого-економічних збитків в Україні та європейських країнах. Мета роботи полягає в дослідженні проблемних питань щодо розробки універсальної методики розрахунків еколого-економічних збитків при аваріях на залізничному транспорті. У даній дипломній магістерській роботі проведено аналіз оцінки стану екологічного законодавства України та європейських країн та наведено оцінку впливу експлуатації залізничного транспорту на навколишнє природне середовище. Зроблено висновки.
 • Item
  Шляхи уніфікації технологій ремонту рухомого складу українських залізниць відповідно до вимог інтероперабельності
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Хома, Андрій Сергійович
  UKR: Магістерська робота складається зі вступу, 4-х розділів основної частини і висновків. Загальний об’єм тексту – 70 сторінок, бібліографія, що містить 21 найменування, – 2 сторінки, 10 рисунків, 4 таблиці. Метою роботи є розробка практичних рекомендацій із уніфікації технологій ремонту рухомого складу українських залізниць відповідно до вимог інтероперабельності. В роботі проведений аналіз літератури, яка присвячена особливостям ремонту та технічного обслуговування рухомого складу в Україні та країнах ЄС. Встановлено, що в УЗ діє жорстка система технічного обслуговування та ремонтів рухомого складу, яка має для кожного виду рухомого складу має чітко визначені межі як по часу експлуатації, так і об’єму виконаної роботи (пробігу). Також встановлено, що питання щодо ремонту європейського рухомого складу в TSI достатньо жорстко прописані, при цьому має бути сформований так званий «Технічний файл» на одиницю рухомого складу під час її експлуатації, «Файл обґрунтування технічного обслуговування» та «Файл опису технічного обслуговування», в якому, зокрема, необхідно вказати граничні значення для компонентів, які не повинні перевищуватися під час експлуатації. З метою уніфікації технічних рішень ремонту рухомого складу українських залізниць відповідно до вимог інтероперабельності в роботі на прикладі колісних пар запропонована архітектура системи передбачувальної діагностики, яка дозволить проводити систему ремонту по передбаченню і прогнозуванню технічного стану.
 • Item
  Впровадження європейської модульної колійної техніки на залізницях України
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Тітов, Сергій Сергійович
  UKR: Магістерська робота складається зі вступу, 4-х розділів основної частини та висновків. Загальний обсяг тексту – 78 сторінок: основний текст – 74 сторінки, бібліографія, що включає 16 найменування – 2 сторінки, 24 рисунки, 2 таблиці. Головною метою цієї магістерської роботи є впровадження європейської модульної колійної техніки на залізницях України шляхом впровадження принципів модульності та вдосконалення існуючих колійних машин. Об'єктом дослідження є модульна колійна техніка. Для досягнення поставленої мети у роботі проаналізовано роботу існуючих колійних машин, встановлені проблеми в колійному господарстві. Розроблено концепцію машини для виконання робіт з поточного утримання колії.
 • Item
  Приведення Європейських концепцій підсилення земляного полотна в умовах українських залізниць
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Пфайфер, Богдан Анатолійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 60 сторінках, містить 31 ілюстрацію, 1 таблицю та 27 використаних джерел. В магістерській роботі виконано приведення європейських концепцій підсилення земляного полотна в умовах українських залізниць. Для досягнення поставленої мети в роботі проаналізовано концепції підсилення земляного полотна в Україні та Європейському Союзі. Розроблені просторові скінченно-елементні моделі земляного полотна. Визначено параметри напружено-деформованого стану земляного полотна. Всі чотири компоненти напружено-деформованого стану зменшуються під час застосування варіантів, що відносяться до європейських концепцій підсилення. Цим обґрунтовано, що приведення європейських концепцій підсилення земляного полотна в умовах українських залізниць є плідним та ефективним. Мета дослідження – приведення європейських концепцій підсилення в умовах українських залізниць. Об’єктом дослідження є підсилене земляне полотно. Метод дослідження – метод скінченних елементів.
 • Item
  Дослідження шумового навантаження від рухомого складу залізниць України відповідно до Європейської методики CNOSSOS-EU та вимог інтероперабельності
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Бобрівець, Світлана Михайлівна
  UKR: Дипломна магістерська робота складається з 4 розділів та загальних висновків. Робота включає 32 рисунка та 5 таблиць. Загальний обсяг дипломного проекту становить 64 сторінки. Кількість використаних літературних джерел – 50. Об'єктом досліджень є шумове навантаження від рухомого складу залізниць. У магістерській роботі виконано аналіз нормативних документів щодо оцінки шумового навантаження від рухомого складу залізничного транспорту та аналіз методики CNOSSOS-EU та вимог інтероперабельності щодо оцінки шумового навантаження від рухомого складу залізничного транспорту. Проведено експериментальні вимірювання шумового навантаження при русі рухомого складу залізниць. Запропоновано рекомендації із зменшення шумового навантаження від дії рухомого складу залізниць. У результаті досліджень встановлено, що при проїзді рухомого складу залізниць величини шумового навантаження перевищують нормативну величину 60 дБ, при розташуванні житлової зони на відтані 35 м від осі найближчої колії. Для зменшення шумового навантаження від рухомого складу залізничного транспорту найбільш доцільно є удосконалення ходових частин рухомого складу і конструкції залізничної колії.
 • Item
  Інтероперабельність системи взаємодії «людина-процедура-обладнання», яка забезпечує небезпечність роботи локомотивного господарства
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Потічний, Андрій Михайлович
  UKR: Магістерська робота складається з вступу, 7 розділів основної частини та висновків. Загальний обсяг тексту – 62 сторінок : основний текст – 57 сторінок, бібліографія, що включає 10 найменувань – 1 сторінка, 8 рисунків, 1 таблиця. Дипломну магістерську роботу присвячено питанням інтероперабельності системи взаємодії «людина-процедури-обладнання» при небезпечність роботи локомотивного господарства на залізницях України. Наведено аналіз стану безпеки руху на залізницях України та роботу локомотивного господарства. Розглянуто недоліки існуючої на залізницях України пожежної безпеки та позначено основні напрямки щодо удосконалення роботи локомотивного господарства на залізниць України.
 • Item
  Інтероперабельність системи взаємодії «людина-обладнання та процедури» в екстремальних ситуаціях
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Науменко, Максим Павлович
  UKR: Магістерська робота складається з вступу, 8 розділів основної частини та висновків. Загальний обсяг тексту – 86 сторінок: основний текст – 83 сторінок, бібліографія, що включає 26 найменувань – 2 сторінки, 9 рисунків, 1 таблиця. Дипломну магістерську роботу присвячено питанням інтероперабельності системи взаємодії «людина-процедури-обладнання» при ліквідації транспортних пригод на залізницях України. Наведено аналіз стану безпеки руху на залізницях України та роботу відновлювальних поїздів за останні п'ять років. Розглянуто недоліки існуючої на залізницях України аварійно-відновлювальної служби в рамках системи безпеки-«трикутник безпеки» та позначено основні напрямки щодо удосконалення роботи аварійно- відновлювальних формувань залізниць України.
 • Item
  Удосконалення безпеки руху при організації залізничних пасажирських перевезень у транскордонному сполученні Україна- Європа
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Нарижняк, Лідія Андріївна
  UKR: Магістерська робота складається з вступу, 4-х розділів основної частини та висновків. Загальний обсяг тексту – 115 сторінок: основний текст – 109 сторінок, бібліографія, що включає 51 найменування – 7 сторінок, 34 рисунка, 15 таблиць. Слід відзначити, що актуальністю роботи є аналіз заходів з покращення безпеки руху в організації транскордонного транспортного пасажирського транспорту у сполученні «Україна-Європа», а також необхідність подальшої адаптації пасажирського залізничного транспорту з метою підвищення його конкурентоспроможності та збільшення частки ринку. Встановлено, що сучасний рухомий склад українських залізниць вже бере участь у міжнародному русі – відкрито сполучення Київ-Перемишль, на якому курсують поїзди двосистемні міжрегіональні електропоїзди Hyundai Rotem HRCS2. Зазначені типи рухомого складу, хоч і є сучасними в порівнянні з рухомим складом виробництва колишнього СРСР, проте вони не відповідають вимогам інтероперабельності. У роботі проведено дослідження на дотримання часу евакуації пасажирів із вагону рухомого складу згідно вимогам інтероперабельності. Перспективи розвитку міжнародних залізничних перевезень висувають нові вимоги до обладнання рухомого моторвагонного складу системами реєстрації параметрів руху. Одним із компонентів сучасного моторвагонного рухомого складу, які не відповідають вимогам інтероперабельності, є інтерфейс машиніста. Запропоновано переробити концепцію відображення інформації на робочому дисплеї, змінити його розміри та розташувати в кабіні машиніста. Згідно вимог інтероперабельності, конструкція кабіни машиніста повинна передбачати роботу машиніста на одну особу. Це основна вимога, що визначає розташування органів управління та інших засобів взаємодії з машиністом. Ці вимоги потребують удосконалення рухомого складу Інтерсіті+ згідно вимог інтероперабельності