Визначення об’ємів робіт для зняття обмежень швидкості, пов’язаних з планом лінії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Найбільша кількість обмежень пов'язане з параметрами і станом кривих ділянок колії. Для складних ділянок плану лінії розроблена методика визначення вартості перевлаштування кривих при введенні швидкісного руху. Встановлено закон зміни обсягів робіт залежно від методів перебудови кривої: розширення існуючого земляного полотна, присипка нового земляного полотна до існуючого або винесення земляного полотна на нову трасу.
RU: Наибольшее количество ограничений связано с параметрами и состоянием кривых участков пути. Для сложных участков плана линии разработана методика определения стоимости переустройства кривых при введении скоростного движения. Установлен закон изменения объемов работ в зависимости от методов переустройства кривой: расширение существующего земляного полотна, присыпка нового земляного полотна к существующему или вынос земляного полотна на новую трассу.
EN: The greatest number of restrictions is related to the parameters and condition of curvilinear track sections. The technique for determination of cost of reorganization of curves at introduction of high-speed traffic for difficult sections of the track plan is developed. The law of work scope change depending on methods of the curve reorganization is established: expanding an existing track bed, adding a new track bed to existing one or shifting a track bed to a new route.
Description
М. Курган: ORCID 0000-0002-8182-7709; Н. Хмелевська: ORCID 0000-0002-2360-8671
Keywords
обмеження швидкості, перебудова плану, обсяги робіт, вартість перебудови кривої, ограничение скорости, переустройство плана, объемы работ, стоимость переустройства кривой, speed restriction, plan reorganization, work scope, cost of curve reorganization, КПБД
Citation
Корженевич, І. П. Визначення об’ємів робіт для зняття обмежень швидкості, пов’язаних з планом лінії / І. П. Корженевич, М. Б. Курган, Н. П. Хмелевська // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 41. – С. 116–123. – DOI: 10.15802/stp2012/7878.