Інформаційні ресурси для науковців та бібліотекарів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: сучасному етапі значне місце в оцінюванні роботи ЗВО займає публікаційна активність науково-педагогічних працівників. У доповіді розповідається про можливості БД «Публікаційний профіль університетської науки» та інші інформаційні ресурси, які будуть корисні науковцям та бібліотекарам.
EN: At the present stage, an important role in evaluating the work of universities is the publication activity of academic staff. The report describes the possibilities of the DB "Public Profile of University Science" and other information resources that will be useful to scientists and librarians.
RU: На современном этапе значительное место в оценке работы ВУЗа занимает публикационная активность научно- педагогических работников. В докладе рассказывается о возможностях БД «Публикационный профиль университетской науки » и другие информационные ресурсы, которые будут полезны ученым и библиотекарей.
Description
В. Юнаковська: ORCID 0000-0002-7448-9625
Keywords
університетські бібліотеки, інформаційні ресурси, публікаційна активність, бази даних, university libraries, information resources, publishing activity, databases, университетские библиотеки, информационные ресурсы, публикационная активность, базы данных, НТБ
Citation
Юнаковська, В. В. Інформаційні ресурси для науковців та бібліотекарів [Електронний ресурс] // University Library at a New Stage of Social Communications Development : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., 3–4 жовт. 2019 р., м. Дніпро / М-во освіти і науки України, Наук.-техн. б-ка Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна [та ін.]. – Дніпро, 2019.