Вплив корозії на елементи залізничної інфраструктури

Abstract
UK: В статті наведено експериментальні данні щодо вивчення впливу ступеню мінералізації, природи та концентрації нафтопродуктів в робочих розчинах на швидкість корозії металевих елементів залізничної інфраструктури. Показано наявність та специфіку даних залежностей. Авторами була вивчена корозійна активність води, що містить три типи модельних фракцій нафтопродуктів при різних концентраціях. Отримані дані можуть бути застосовані для оцінювання і прогнозування перебігу процесів корозії для відповідних елементів обладнання.
EN: The article presents experimental data concerning the study of the degree effect of mineralization, nature, and concentration of oil products in working solutions on the corrosion rate of metallic elements at the railway infrastructure. The presence and specificity of these relationships are shown. The authors studied the aggressivity of water containing three types of model fractions of oil products at different concentrations. The obtained data can be used to evaluate and predict the course of corrosion processes for the corresponding equipment elements.
Description
Ю. Зеленько: ORCID 0000-0001-5551-0305; Д. Зеленько: ORCID 0000-0001-7125-5834; Л. Недужа: ORCID 0000-0002-7038-3006
Keywords
елементи залізничної інфраструктури, корозія, нафтопродукти, мінералізація, elements of railway infrastructure, corrosion, oil products, mineralization, КХІЕ, КТБМ
Citation
Зеленько Ю. В., Зеленько Д. М., Недужа Л. О. Вплив корозії на елементи залізничної інфраструктури: [препринт]. Вісник сертифікації залізничного транспорту. 2020. № 06 (64). С. 34–38. Наводиться фрагмент тексту.