Дослідження та розробка мікропроцесорної системи управління штучною екосистемою. Апаратна частина та програма керування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract
UK: В даному дипломному проекті було досліджено та розроблено мікропроцесорну систему управління штучною екосистемою. Розроблена апаратна частина та програма керування нею. Проведено огляд існуючих систем. Проведено огляд технічних засобів для розробки системи. Розроблені структурні та принципові схеми.
EN: In this diploma project the microprocessor control system of an artificial ecosystem was investigated and developed.. The hardware part and its management program have been developed. The existing systems were reviewed. A review of technical means for developing the system was carried out. Structural and schematic diagrams have been developed.
Description
Keywords
мікропроцесорна система, апаратна частина, штучна екосистема, microprocessor system, hardware, artificial ecosystem, ВКР
Citation
Гирька А. О. Дослідження та розробка мікропроцесорної системи управління штучною екосистемою. Апаратна частина та програма керування : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 125 – кібербезпека / наук. керівник В. В. Дзюба ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2020. 112 с.