Спосіб обробки залізничних осей

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Abstract
UKR: Спосіб обробки залізничних осей, за яким після аустенітизації проводять примусове охолодження водою підматочинної частини до досягнення визначеного температурного інтервалу, потім піддають прискореному охолодженню інші елементи осі та остаточному загальному відпуску при температурі 500 °С. Температура кінця охолодження підматочини знаходиться в інтервалі 450-500 °С.
RUS: Способ обработки железнодорожных осей, согласно которому после аустенизации проводят принудительное охлаждение водой подступичной части до достижения определенного температурного интервала, потом подвергают ускоренному охлаждению другие элементы оси и окончательному общему отпуску при температуре 500 °С. Температура конца охлаждения подступицы находится в интервале 450-500 °С.
ENG: A method for railway axes treatment, according to which the forced cooling with water of wheel seat is carried out after austenitisation to achievement of definite temperature interval, then the other elements of the axis are subjected to the accelerated cooling and final general stress relieving at a temperature of 500 °C. The temperature of the end of wheel seat cooling is in the range of 450-500 °C.
Description
І. Вакуленко: ORCID 0000-0002-7353-1916; В. Анофрієв: ORCID 0000-0002-0622-9231; М. Грищенко: ORCID 0000-0002-0091-1387, О. Перков: ORCID 0000-0002-8101-1654
Keywords
МПК C21D 1/78, залізничні осі, вісі колісних пар, залізничний транспорт, патент, КТМ, КПММ, КВВГ
Citation
Спосіб обробки залізничних осей: пат. 32095 Україна: МПК C21D 1/78. № u200710815; заявл. 01.10.2007; опубл. 12.05.2008, Бюл. № 9. 1 с.