Реалізація стратегічних імперативів в управлінні розвитком інвестиційної привабливості підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України, редакція журналу "Економіка та держава", Київ
Abstract
UK: У статті наведено науково-методичні основи стратегічного управління інвестиційною привабливістю, які надають можливість зробити висновок, що інвестиційна привабливість як об'єкт управління є досить складним утворенням, що потребує застосування комплексного впливу з використання системи інструментів, алгоритмів та процедур. Інструментарій управління визначає перелік напрямів його застосування та можливостей отримання результату в різних умовах.
RU: В статье приведены научно-методические основы стратегического управления инвестиционной привлекательностью, которые дают возможность сделать вывод, что инвестиционная привлекательность как объект управления является достаточно сложным образованием, требует применения комплексного воздействия по использованию системы инструментов, алгоритмов и процедур. Инструментарий управления определяет перечень направлений его применения и возможностей получения результата в разных условиях.
EN: To the article scientifically(methodical strategic government an investment attractiveness bases are driven, that give possibility to draw conclusion, that an investment attractiveness as management object is difficult enough formation, that needs application of complex influence from the use of the system of instruments, algorithms and procedures. A management tool determines the list of directions of his application and possibilities of receipt of result under various conditions.
Description
Keywords
стратегічне управління, інвестиції, інвестиційна привабливість, інструментарій управління, управління інвестиційною привабливістю, стратегическое управление, инвестиции, инвестиционная привлекательность, инструментарий управления, управление инвестиционной привлекательностью, strategic management, investments, investment attractiveness, tool of management, management by an investment, КФЕБ
Citation
Хорішко, К. С. Реалізація стратегічних імперативів в управлінні розвитком інвестиційної привабливості підприємств / К. С. Хорішко // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 44–46.